Ote työhön

1.10.2017 - 31.12.2019

Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto ESR 

Toteuttajat: TAKK, SILTA-Valmennus, Helsingin aikuisopisto sekä Tampereen yliopisto

Hankkeen tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvien pitkään työelämästä poissa olleiden maahanmuuttajien, erityisesti naisten, työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuudet parantuvat. Pitkän aikavälin tavoitteena on tukea maahanmuuttajien yhdenvertaista osallistumista työyhteisöissä ja vahvistaa ammattijärjestöjen aktiivista osallistumista maahanmuuttajien työllistymiseen ja kotoutumisen edistämiseen.

Hankkeessa luodaan joustava työhön ja koulutukseen ohjaamisen toimintamalli, joka ohjaa työhön ja koulutukseen pitkään työttömänä olleita maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, erityisesti naisia, joilla on vähäinen tai ei lainkaan koulutuksellista taustaa. Hankkeen toimintoihin kuuluu mm. kohderyhmän työllistymistä tukevien työelämäohjaajien kouluttaminen.

Hankkeen ympärille on koottu kattava yhteistyöverkosto, jossa on mukana osatoteuttajina TAKK, SILTA-Valmennus, Helsingin aikuisopisto sekä Tampereen yliopisto. Lisäksi hanke tekee yhteistyötä mm.  JHL:n eli Julkisten ja Hyvinvointialan ammattiliiton sekä Helsingissä Monika-Naisten ja Tampereella Naistarin kanssa, joilla on asiantuntemusta kohderyhmän parissa työskentelemisestä. Kehittämistyössä hyödynnetään Tampereen Yliopiston toteuttamaa seurantatutkimusta.

Ote työhön sosiaalisessa mediassa:
https://www.facebook.com/otetyohon/
https://www.otetyohon.fi/ 

Ote työhön esitteet:
https://issuu.com/tampereenaikuiskoulutuskeskus/docs/ote-tyohon-esite
https://issuu.com/tampereenaikuiskoulutuskeskus/docs/ohjaajakoulutus_tampere
https://issuu.com/tampereenaikuiskoulutuskeskus/docs/ohjaajakoulutuksen_sisallot

Blogissa: Miksi maahanmuttajanaisten työllisyysaste on kaikkein heikoin?

Lisätietoja 
Koulutuspäällikkö Janne Haikansalo, puh. 044 7906 342
Kouluttaja Tarja Liljeroos, puh. 044 7906 457
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi