Asbestipurkutyö

Asbestipurkutyön koulutus on tarkoitettu kaikille asbestipurkutöitä tekeville henkilöille ja alalle aikoville.

Asbestipurkutöitä saavat tehdä ja johtaa vain työntekijät, joilla on hyväksytty asbestipurkukoulutus. Asbestipurkutyöntekijän ja asbestipurkutyönjohtajan pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammattitutkinto tai sen osa. Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen asbestipurkutyökoulutukseen sisältyy nykyisten määräysten (1.1.2016) edellyttämä tutkintosuoritus (Asbestityöt-tutkinnonosa Talonrakennusalan ammattitutkinnosta).

Koulutukseen kuuluu teoriaopetusta, käytännön harjoittelua sekä näyttötehtäviä.

Asbestipurkukurssin aiheita

 • Haitta- ja riskitekijät asbestityössä
 • Asbestipitoiset rakennusmateriaalit
 • Asbestipurkutyön suunnittelu ja vaiheistaminen
 • Purkumenetelmät, asbestipurkutyö osastossa ja purkupussimenetelmä
 • Työmaa-alueen erottaminen ympäröivistä tiloista ja alueista
 • Asbestipitoisten ja muiden rakennusjätteiden käsittely
 • Puhdastilamittaus
 • Asbestipurkutöissä käytettävät suojavarusteet, koneet ja laitteet
 • Asbestityöhön liittyvät lait ja asetukset
 • Työnjohto asbestityössä
 • Asbestipurkutyön luovutusasiakirjat
 • Asbestikartoitus

Muutokset mahdollisia.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Asbestipurkutyö/pätevöitymiskoulutus Rakentaminen Testit, kortit, sertifikaatit 09.09.2019—12.09.2019

Asbestipurkutöitä saavat tehdä ja johtaa vain sellaiset työntekijät, joilla on hyväksytty asbestipurkutyökoulutus. Asbestipurkutyöntekijän ja asbestipurkutyönjohtajan pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammattitutkinto tai sen osa.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus järjestää asbestipurkutyökoulutuksen, mihin sisältyy uusien määräysten (1.1.2016) edellyttämä tutkintosuoritus (tutkinnon osa Asbestityöt Talonrakennusalan ammattitutkinnosta).

laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015)

asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015)

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu asbestipurkutöitä tekeville henkilöille ja alalle aikoville.

Kesto

Lähiopetus ja näyttö 4 pv

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

980 euroa/hlö (sis alv 24 %). Hintaan sisältyy materiaali sekä lähipäivien kahvit ja linjastolounas ravintola Nastassa.
Laskutus opiskelijan ilmoittamaan osoitteeseen. Yrityslaskutuksessa ilmoitetaan yrityksen virallinen nimi ja laskutusosoite (ensisijaisesti sähköinen) sekä Y-tunnus. Maksajatiedot kirjataan/täydennetään aloituspäivänä tuloilmoitukseen, mikäli ne verkkolomakkeelta puuttuvat tai maksajatiedot ovat muuttuneet.

Hakeutuminen
Hakuaika: 19.02.2019—30.08.2019

Ilmoittautuminen verkkolomakkeella.

 

Kutsu koulutukseen lähetetään erikseen noin viikkoa ennen. Käytämme viestinnässä ensisijaisesti sähköpostia, joten tarkistathan, että se on oikein kirjoitettu. Tarkista myös roskapostikansio, viesti saattaa päätyä myös sinne.

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Toteutetaan päiväkoulutuksena (klo 8-16). Sisältää teoriaopetusta, käytännön harjoittelua ryhmätyönä sekä näytön.

Tarkista mahdollisuus myös oppisopimukseen.

Koulutus järjestetään, mikäli riittävä määrä osallistujia saadaan mukaan.

Sisältö

Päivä 1

 • Haittatekijät asbestipurussa
 • Riskitekijät asbestityössä
 • Mitä asbesti on
 • Yleistietoa asbestista
 • Asbestipitoiset rakennusmateriaalit
 • Vastuut ja altistumisvaarat
 • Asbestipurkutyön suunnittelu ja vaiheistaminen
 • Purkumenetelmät
 • Varoituskyltit/työmaa-alueen erottaminen ympäröivistä tiloista ja alueista
 • Asbestipitoisten ja muiden rakennusjätteiden käsittely
 • Teoriaa sulkutunnelin ja osastoinnin rakentamisesta
 • Asbestipurkutöissä käytettävät koneet ja laitteet sekä niiden valinta
 • Hankkeen työ- ja turvallisuussuunnitelman harjoitus (R: ryhmätyö)

Päivä 2

 • Purkupussimenetelmällä suoritettavan asbestipurkutyön harjoitus
 • Asbestityössä käytettävät suojavarusteet ja niiden puhdistus/huolto
 • Huoltotila ja sen lakisääteinen rakenne
 • Koneiden ja laitteiden sekä henkilökohtaisten suojaimien puhdistus ja huolto
 • Huoltokirjat, koneiden ja suojainten lakisääteiset tiiveysmittaukset
 • Asbestin terveydelliset haitat
 • Valtioneuvoston asetus asbestityöstä 798/2015
 • Asbestipölylle altistumisen vaara työturvallisuuslain 738/2002 10§ 1 momentti
 • Valtioneuvoston päätös rakennustyön työturvallisuudesta 205/2009
 • Työnjohto asbestityössä
 • Asbestipurkutyön luovutusasiakirjat

Päivä 3

 • Teoriaa puhdastilamittauksesta
 • Miksi ja milloin asbestikartoitus tulee suorittaa
 • Teoriaa asbestikartoituksen suorittamisesta ja raportoinnista
 • Asbestikartoituksen osa-alueet
 • AVI: n ohjeistuksia asbestityölle ja normaaleista poikkeavien asbestipurkutyömenetelmien hyväksyntä AVI: n tarkastajalla
 • Käytännön ja kirjallisen kokeen aikataulusuunnittelu ja ryhmien ja parien jako sekä tutustuminen osaston rakennus- ja purkupussityön tiloihin

  Työsuunnitelman laatiminen (opinnäytetyö 1.)

Päivä 4

        Kirjallinen koe (opinnäytetyö 2.)
        Käytännön koe (opinnäytetyö 3. sisältäen seuraavat osa-alueet)

 • Osaston  ja siihen liittyvän sulkutunnelin rakentaminen (R: ryhmätyö)
 • Koneiden ja laitteiden määritys (R: ryhmätyö)
 • Koneiden ja laitteiden asentaminen osastoon (R: ryhmätyö)
 • Osaston, koneiden ja laitteiden toimivuuden tarkastus (R: ryhmätyö)
 • Varoituskylttien asennus (R: ryhmätyö)
 • Osaston alipaineen seuranta (paine-ero mittaus) (R: ryhmätyö)
 • Asbestipurkutyö osastossa (P: pareittain)
 • Purkupussimenetelmällä tehtävä purku. Nivelletään osastopurkutyön kanssa (P: pareittain)
 • Osaston siivous (R: ryhmätyö)
 • Puhdastilamittaus (R: ryhmätyö)
 • Osaston purku ja loppusiivous (R: ryhmätyö)
 • Keskustelua ja itsearviointia
 • Kirjallisten ja käytännön opinnäytetöiden tarkastelu ja selvitys
 • Loppuyhteenveto
Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
Koulutuspäällikkö
Marko Uusitalo, puh 044 7906 330
marko.uusitalo@takk.fi 

Luennoitsija
Jan Stensblom
puh. 0400 443665
janstensblom@gmail.com

Hakeutuminen:
sihteeri Anne Mäkinen, puh. 044 7906 321
anne.makinen@takk.fi

Oppisopimus:
Koulutustarkastaja Marianna Arvola
Puh. 044 7906 411
marianna.arvola@takk.fi

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova.
Osallistumisen peruuttaminen tulee tehdä 14 päivää ennen jakson alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuspäivänä, laskutamme hinnan täysimääräisenä. Oppilaitos ei vastaa peruutuksista mahdollisesti aiheutuvista muista osallistujan lisäkuluista. Kurssin peruuntumisesta ilmoitetaan sähköpostitse tai tekstiviestillä.

Mikäli koulutus peruuntuu tai keskeytyy oppilaitoksesta aiheutuvasta syystä, palautetaan kaikki maksut täysimääräisinä.

Osallistumisen peruutukset sähköpostiin anne.makinen@takk.fi

Asbestipurkutyö/pätevöitymiskoulutus Rakentaminen Testit, kortit, sertifikaatit 02.12.2019—05.12.2019

Asbestipurkutöitä saavat tehdä ja johtaa vain sellaiset työntekijät, joilla on hyväksytty asbestipurkutyökoulutus. Asbestipurkutyöntekijän ja asbestipurkutyönjohtajan pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammattitutkinto tai sen osa.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus järjestää asbestipurkutyökoulutuksen, mihin sisältyy uusien määräysten (1.1.2016) edellyttämä tutkintosuoritus (tutkinnon osa Asbestityöt Talonrakennusalan ammattitutkinnosta).

laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015)

asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015)

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu asbestipurkutöitä tekeville henkilöille ja alalle aikoville.

Kesto

Lähiopetus ja näyttö 4 pv

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

980 euroa/hlö (sis alv 24 %). Hintaan sisältyy materiaali sekä lähipäivien kahvit ja linjastolounas ravintola Nastassa.
Laskutus opiskelijan ilmoittamaan osoitteeseen. Yrityslaskutuksessa ilmoitetaan yrityksen virallinen nimi ja laskutusosoite (ensisijaisesti sähköinen) sekä Y-tunnus. Maksajatiedot kirjataan/täydennetään aloituspäivänä tuloilmoitukseen, mikäli ne verkkolomakkeelta puuttuvat tai maksajatiedot ovat muuttuneet.

Hakeutuminen
Hakuaika: 19.02.2019—29.11.2019

Ilmoittautuminen verkkolomakkeella.

 

Kutsu koulutukseen lähetetään erikseen noin viikkoa ennen. Käytämme viestinnässä ensisijaisesti sähköpostia, joten tarkistathan, että se on oikein kirjoitettu. Tarkista myös roskapostikansio, viesti saattaa päätyä myös sinne.

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Toteutetaan päiväkoulutuksena (klo 8-16). Sisältää teoriaopetusta, käytännön harjoittelua ryhmätyönä sekä näytön.

Tarkista mahdollisuus myös oppisopimukseen.

Koulutus järjestetään, mikäli riittävä määrä osallistujia saadaan mukaan.

Sisältö

Päivä 1

 • Haittatekijät asbestipurussa
 • Riskitekijät asbestityössä
 • Mitä asbesti on
 • Yleistietoa asbestista
 • Asbestipitoiset rakennusmateriaalit
 • Vastuut ja altistumisvaarat
 • Asbestipurkutyön suunnittelu ja vaiheistaminen
 • Purkumenetelmät
 • Varoituskyltit/työmaa-alueen erottaminen ympäröivistä tiloista ja alueista
 • Asbestipitoisten ja muiden rakennusjätteiden käsittely
 • Teoriaa sulkutunnelin ja osastoinnin rakentamisesta
 • Asbestipurkutöissä käytettävät koneet ja laitteet sekä niiden valinta
 • Hankkeen työ- ja turvallisuussuunnitelman harjoitus (R: ryhmätyö)

Päivä 2

 • Purkupussimenetelmällä suoritettavan asbestipurkutyön harjoitus
 • Asbestityössä käytettävät suojavarusteet ja niiden puhdistus/huolto
 • Huoltotila ja sen lakisääteinen rakenne
 • Koneiden ja laitteiden sekä henkilökohtaisten suojaimien puhdistus ja huolto
 • Huoltokirjat, koneiden ja suojainten lakisääteiset tiiveysmittaukset
 • Asbestin terveydelliset haitat
 • Valtioneuvoston asetus asbestityöstä 798/2015
 • Asbestipölylle altistumisen vaara työturvallisuuslain 738/2002 10§ 1 momentti
 • Valtioneuvoston päätös rakennustyön työturvallisuudesta 205/2009
 • Työnjohto asbestityössä
 • Asbestipurkutyön luovutusasiakirjat

Päivä 3

 • Teoriaa puhdastilamittauksesta
 • Miksi ja milloin asbestikartoitus tulee suorittaa
 • Teoriaa asbestikartoituksen suorittamisesta ja raportoinnista
 • Asbestikartoituksen osa-alueet
 • AVI: n ohjeistuksia asbestityölle ja normaaleista poikkeavien asbestipurkutyömenetelmien hyväksyntä AVI: n tarkastajalla
 • Käytännön ja kirjallisen kokeen aikataulusuunnittelu ja ryhmien ja parien jako sekä tutustuminen osaston rakennus- ja purkupussityön tiloihin

  Työsuunnitelman laatiminen (opinnäytetyö 1.)

Päivä 4

        Kirjallinen koe (opinnäytetyö 2.)
        Käytännön koe (opinnäytetyö 3. sisältäen seuraavat osa-alueet)

 • Osaston  ja siihen liittyvän sulkutunnelin rakentaminen (R: ryhmätyö)
 • Koneiden ja laitteiden määritys (R: ryhmätyö)
 • Koneiden ja laitteiden asentaminen osastoon (R: ryhmätyö)
 • Osaston, koneiden ja laitteiden toimivuuden tarkastus (R: ryhmätyö)
 • Varoituskylttien asennus (R: ryhmätyö)
 • Osaston alipaineen seuranta (paine-ero mittaus) (R: ryhmätyö)
 • Asbestipurkutyö osastossa (P: pareittain)
 • Purkupussimenetelmällä tehtävä purku. Nivelletään osastopurkutyön kanssa (P: pareittain)
 • Osaston siivous (R: ryhmätyö)
 • Puhdastilamittaus (R: ryhmätyö)
 • Osaston purku ja loppusiivous (R: ryhmätyö)
 • Keskustelua ja itsearviointia
 • Kirjallisten ja käytännön opinnäytetöiden tarkastelu ja selvitys
 • Loppuyhteenveto
Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
Koulutuspäällikkö
Marko Uusitalo, puh 044 7906 330
marko.uusitalo@takk.fi 

Luennoitsija
Jan Stensblom
puh. 0400 443665
janstensblom@gmail.com

Hakeutuminen:
sihteeri Anne Mäkinen, puh. 044 7906 321
anne.makinen@takk.fi

Oppisopimus:
Koulutustarkastaja Marianna Arvola
Puh. 044 7906 411
marianna.arvola@takk.fi

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova.
Osallistumisen peruuttaminen tulee tehdä 14 päivää ennen jakson alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuspäivänä, laskutamme hinnan täysimääräisenä. Oppilaitos ei vastaa peruutuksista mahdollisesti aiheutuvista muista osallistujan lisäkuluista. Kurssin peruuntumisesta ilmoitetaan sähköpostitse tai tekstiviestillä.

Mikäli koulutus peruuntuu tai keskeytyy oppilaitoksesta aiheutuvasta syystä, palautetaan kaikki maksut täysimääräisinä.

Osallistumisen peruutukset sähköpostiin anne.makinen@takk.fi