Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka haluavat työskennellä asuntojen/liikerakennusten erilaisissa kunnostus-, remontointi-; maalaus- ja stailaustehtävissä. Koulutukseen valitaan henkilöitä, joilla on työkokemuksen, harrastustoiminnan tai muun vastaavan kokemuksen kautta saadut valmiudet toimia remonttikohteissa.

Sisältö

Koulutuksen sisältöjä
- Kohteen kartoitus
- Remontin suunnittelu
- Maalaus, tapetointi, laminaattilattiat
- Kalusteasennukset
- Listoitukset
- Laatoitukset
- Muut pienet sisällä tehtävät rakennustyöt
- Työturvallisuus, ensiapu
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka perusteella hän perehtyy asioihin.

Ajankohta

02.12.2019—29.05.2020

Kesto

6 kk

Paikka

TAKK, Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hakeutuminen
Hakuaika: 17.06.2019—10.11.2019

Työvoimakoulutukseen haetaan Oma asiointi -palvelussa tai TE-toimiston kautta. Voit seurata hakemustasi osoitteessa www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Henkilöasiakas > Koulutushakemukseni tilanne.

Hakijat valitaan haastatteluun hakemuksessa annettujen tietojen perusteella, joten hakemus kannattaa täyttää huolellisesti. Selvitä hakemuksen ”Tarkemmat perustelut” -kohdassa erityisesti, miksi olet kiinnostunut rakennusalan koulutuksesta ja työstä sekä miksi haet juuri tähän koulutukseen. Sinun on hyvä myös kertoa, että minkälaisia asioita olet aiemmin tehnyt alaan liittyen. Muualta kuin Tampereen seudulta olevien hakijoiden tulee selvittää, miten majoitus järjestyy, koska kouluttajalla ei ole asuntolaa. Puutteellisesti täytetyt hakemukset voidaan hylätä.

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Marko Uusitalo, puh. 044 7906 330
marko.uusitalo@takk.fi,