Opinnot esimerkiksi kuorma-auton kuljettajaksi aikovalle

Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisalan suorittanut autonkuljettaja on tavaraliikenteen ammattilainen. Hän työskentelee esimerkiksi kuorma-autonkuljettajana. Kuorma-auton lisäksi työvälineenä voi olla henkilö- tai pakettiauto tai työkone. Työtehtävät vaihtelevat esimerkiksi jakelu-, keräily- ja maansiirtokuljetuksista tavaraliikenteeseen lastauksineen. Ajoneuvon huolto ja pienet korjaukset kuuluvat usein toimenkuvaan.

Autonkuljettaja hallitsee ajoneuvonsa lastaamisen ja kuljettamisen kaikissa olosuhteissa säännösten mukaisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Hän tuntee ajoneuvon lisäksi myös kuormankäsittelylaitteet. Teknisten tietojen ja taitojen lisäksi asiakaspalveluosaaminen on tärkeä osa kuljettajan ammattitaitoa.

Autonkuljettajat työskentelevät useimmiten kuljetusliikkeiden, kaupan, teollisuuden, rakennusalan, kuntien tai valtion palveluksessa. Tittelinä kuorma-autonkuljettaja on yleisin.

Opintojen osana suoritetaan C-luokan ajokortti eli niin sanottu ”kuorma-autokortti”, ellei opiskelijalla sellaista ennestään ole.

Hyvät autonkuljettajat ovat täsmällisiä ja luotettavia

Autonkuljettajiksi soveltuvat oma-aloitteiset, täsmälliset ja luotettavat henkilöt. Heille tyypillisiä piirteitä ovat joustavuus vaihtelevissa tilanteissa, halu oppia jatkuvasti uutta sekä työturvallinen ja ympäristövastuullinen työskentelytapa.

Opiskelijaksi tulevalla on oltava vähintään B-luokan ajokortti.

Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja: koulutuksen toteutus ja sisältö

Teoriaopintojen lisäksi opiskeluun kuuluu ajokoulutusta sekä päivä- että ilta-aikaan. Työssäoppimisen aikana noudatetaan työnantajan työaikoja.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
  • Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta (autonkuljettaja)
  • Kuorma-autokuljetukset

Valinnaisia tutkinnon osia suoritetaan vähintään 2

  • Yritystoiminnan suunnittelu
  • Työkoneiden käyttö ja huolto
  • Ulkomaanliikenteen kuljetukset
  • Elintarvikekuljetukset
  • Massatavarakuljetukset
  • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
  • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Jakeluautonkuljettajan koulutus Kuljetus ja logistiikka Työvoimakoulutus 12.08.2019—20.03.2020

Kuljetustyöhön soveltuvat oma-aloitteiset, täsmälliset ja luotettavat henkilöt. Heille tyypillisiä piirteitä ovat joustavuus vaihtelevissa tilanteissa, halu oppia jatkuvasti uutta sekä työturvallinen ja ympäristövastuullinen työskentelytapa.

Logistiikan perustutkinnon ajoharjoittelussa ajellaan kuorma-autolla.
Autonkuljettajan työvälineenä voi olla kuorma-, henkilö- tai pakettiauto tai työkone.
Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisalan suorittanut autonkuljettaja on tavaraliikenteen ammattilainen. Hän työskentelee esimerkiksi kuorma-autonkuljettajana. Työtehtävät vaihtelevat esimerkiksi jakelu-, keräily- ja maansiirtokuljetuksista tavaraliikenteeseen lastauksineen. Ajoneuvon huolto ja pienet korjaukset kuuluvat usein toimenkuvaan.

Autonkuljettaja hallitsee ajoneuvonsa lastaamisen ja kuljettamisen kaikissa olosuhteissa säännösten mukaisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Hän tuntee ajoneuvon lisäksi myös kuormankäsittelylaitteet. Teknisten tietojen ja taitojen lisäksi asiakaspalveluosaaminen on tärkeä osa kuljettajan ammattitaitoa.

Autonkuljettajat työskentelevät useimmiten kuljetusliikkeiden, kaupan, teollisuuden, rakennusalan, kuntien tai valtion palveluksessa.

Tavoite

Opiskelija suorittaa koulutuksen aikana logistiikan perustutkintoon, kuljetuspalvelujen osaamisalaan liittyviä tutkinnonosia.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija selviytyy itsenäisesti ammattialan perustehtävistä ja ohjatusti keskeisistä ammattitöistä sekä suorittaa hyväksyttävästi kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutuksen ja kokeen.

Koko tutkinnon suorittaminen on mahdollista koulutuksen jälkeen oppisopimuksella kuorma-autonkuljettajan työtehtävissä.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kuljetusalan työhön soveltuville ja alan työstä kiinnostuneille työnhakijoille. Koulutusvalinnassa kiinnitetään huomiota mm. riittävään henkilöauton ajo- ja käsittelytaitoon, liikennekäyttäytymiseen sekä asiakaspalveluhalukkuuteen. Koulutukseen valittavilla tulee olla voimassa oleva B-luokan ajo-oikeus ja C-ajokorttiluokan edellyttämä terveydentila. Kuljetusalan epäsäännöllisistä työajoista johtuen valittavalla tulee olla myös valmius vuorotyöhön.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Lue lisää: Sora-tiedote

Kesto

7 kk

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on maksutonta, mutta erilaisia kustannuksia opiskelijalle tulee henkilökohtaisista luvista kuten ADR-ajolupa, ammattipätevyyslupa, ajokorttilupa, yhteensä noin 150 euroa.

Hakeutuminen
Hakuaika: 10.06.2019—04.08.2019

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella www.te-palvelut.fi -sivustolta. Pääset koulutuskuvaukseen ja tietoihin tästä linkistä:

https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/686093?locations=Tampere&&announced=0&sort=1

Asioimalla TE-toimiston neuvontapalvelussa saa tarvittaessa hakeutumisen opastusta. Perustele hyvin hakemuksesi ja koulutustarpeesi.
HUOM. Lokakuussa alkaa vastaava koulutus, johon on liitetty suomen kielen tukea ammatillisiin opintoihin ja koulutus suunnataan työnhakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Hakuaika tähän koulutukseen päättyy 4.8.2019
HUOM: Haastatteluun kutsuttavien on esitettävä ajokorttiote. Otteen voi esittää mobiilina tai tulostaa Traficomin sivuilta.

Valintatieto oma asiointipalvelussa te-palvelut.fi/oma asiointi

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA:
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

Toteutus

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena johon sisältyy lähiopetusta, verkko-opetusta, ajo-opetusta, työssä oppimista ja itsenäistä opiskelua.

Työssäoppiminen tapahtuu kuljetusyrityksissä. Työssäoppimispaikat pyritään valitsemaan niin, että opiskelijoilla olisi koulutuksen jälkeen mahdollisuus saada työpaikka tai oppisopimuspaikka näihin yrityksiin.

Opintojen osana suoritetaan C-luokan ajokortti eli niin sanottu ”kuorma-autokortti”, ellei opiskelijalla sellaista ennestään ole. 

Koulutuksessa suoritetaan seuraavat korttikoulutukset: trukkikortti, ensiapu I-kortti, työturvakortti, ADR-ajolupa, tieturva 1.

Sisältö

Koulutuksen aikana suoritettavat tutkinnon osat:
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
Ulkomaanliikenteen kuljetukset

Ammattipätevyyden saamiseksi tulee suorittaa hyväksytysti tavaraliikenteen koe

Trukkikoulutus
- tietopuolinen koulutus, ajoharjoittelu + ajokoe
Työnhakuvalmennus
- työmarkkinatuntemuksen lisääminen , kontaktiverkon luominen, omien vahvuuksien markkinointi

Käytännön harjoituksia:
- lastausharjoitukset, takalaitanostimen käyttö, koukkulaitteen käyttö, kuormausnosturin käyttö

Työssäoppiminen

Viimeiset noin kolme kuukautta on työssäoppimista kuljetusyrityksissä. Työssäoppimispaikat pyritään valitsemaan niin, että opiskelijoilla olisi koulutuksen jälkeen mahdollisuus saada työpaikka tai oppisopimuspaikka näihin yrityksiin.

Lisätiedot

Oppilaitos: Tero Suutarinen puh: 044 7906249
TE-palvelut: Riitta Alajuuma puh: 0295 045538

Tietoa työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-puhelinpalvelusta 0295 020 702. Käytä tarvittaessa myös asiointiapuria https://bit.ly/2VEUDuW