Tampereen aikuiskoulutuskeskus käynnistää rekrytoivan koulutuksen yhteistyössä Jyllin Kodit Oy:n ja Pirkanmaan TE-toimiston kanssa.

Koulutuksen infotilaisuus Ikaalisissa Jyllin Kodilla torstaina 10.10.2019 klo 13.00, osoite Jyllinkatu 3. 

Tervetuloa!

Tavoite

Koulutuksen ensisijainen tavoite on rekrytoinnin kautta työllistyminen Jyllin Kodille. Koulutus alkaa orientointijaksolla, jonka aikana valitaan ammatilliseen koulutukseen siirtyvät opiskelijat. Koulutuksen aikana suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja).

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua ja luoda ura kasvavalla ja monipuolisella hoiva-alalla.

Kohderyhmä

Koulutukseen mukaan lähtevältä odotamme:
Työntekijässä arvostamme innostunutta ja sitoutunutta asennetta työhön. Olet joustava, oma-aloitteinen ja haluat oppia uutta etkä pelkää tarttua haasteisiin. Sinulla on myös hyvä perusterveys ja olet valmis vuorotyöhön. Kielitaitovaatimus on B.1.1.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu näihin vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Toteutus

Koulutus on kokoaikaista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista , lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.

Työssäoppiminen tapahtuu Jyllin Kodilla työpaikkaohjaajien tuella.

Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30 - 15.00.

Koulutus on päätoimista ja siihen sisältyy loma-aikoja seuraavasti 23.12.2019 - 2.1.2020, 6.7. - 31.7.2020 ja 23.12. - 31.12.2020.

Sisältö

Koulutuksen orientointijaksolla suoritetaan alan keskeisiä osaamisia ja varmistetaan alalle soveltuvuus. Opiskelijat valitaan ensin vain orientointijaksolle. Jatkoon valitut opiskelijat jatkavat ammatilliselle jaksolle.

Orientointijakso 28.11.2019–31.1.2020

 • Osaamiskartoitus, HOKS
 • Tutustuminen erilaisiin työympäristöihin
 • Ammattietiikka
 • Hygieniaosaaminen (hygieniatesti)
 • Aseptiikka
 • Ergonomia
 • Perushoitotyö
 • Ravitsemus
 • Ohjattu työssäoppiminen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus 3.2.2020 - 16.2.2021
sis. tutkinnon osat:

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen
 • sekä yhteiset tutkinnon osat


Ohjatun työpaikalla tapahtuvan työssäoppimisen kautta tutustutaan orientointijaksolla ammatin tehtäviin ja työhön, myöhemmin ammatillisella jaksolla syvennetään osaamista monipuolisesti erilaisiin lähihoitajan työtehtäviin Jyllin Kodilla nimetyn työpaikkaohjaajan toimesta. Koulutuksen päätteeksi tavoitteena on suorittaa HOKSissa määriteltyjen tutkinnon osien näytöt.

Koulutuksen suorittamisen jälkeen tavoitteena on lähihoitajan työsuhteen solmiminen Jyllin Kodilla.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Ajankohta

28.11.2019—16.02.2021

Paikka

Koulutuspaikka Jyllin Kodit Ikaalisissa

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.10.2019—27.10.2019


AIKATAULU

- Valintakoe 1.11.2019 Jyllin Kodilla (kutsu tekstiviestinä)
- Haastattelut 7.11. tai 8.11.2019 Jyllin Kodilla (kutsu tekstiviestinä)
- Valintatieto oma asiointipalvelussa 11.11.2019, koulutus alkaa 28.11.2019.

Kutsun kokeeseen/haastatteluihin saadessasi, ilmoita mahdollisesta esteestä ja varaudu sairaustapauksissa lääkärintodistuksella.

Koulutuksen numero on 687904 ja haku aukeaa 1.10.2019. Linkki hakemukselle lisätään haun auettua.

Seuraa hakemuksesi tilannetta verkossa www.te-palvelut.fi - oma asiointi- työvoimakoulutus -hakemukseni tilanne.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Oppilaitos
: TAKK koulutuspäällikkö Kati Aimonen 044 7906 379

Jyllin Kodit Oy
: Kehitys- ja koulutussuunnittelija Niina Koskela 044 575 5567

TE-palvelut
: Riitta Alajuuma 0295 045 538