LVI-alan ja kiinteistöpalvelualan työntekijät toimivat monipuolisissa ja vaihtelevissa tehtävissä LVI- ja kiinteistöpalvelualan yritysten palveluksessa, jotka tarjoavat asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöjen talotekniikan huolto-, kunnossapito- ja rakentamispalveluita. LVI-alalla työ suoritetaan usein asiakkaiden tiloissa, minkä takia hakijoilta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja työelämävalmiuksia.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on lisätä opiskelijan työllistymismahdollisuuksia laajentamalla ja täydentämällä ammatillista osaamista LVI- ja kiinteistöalalla. Koulutus soveltuu esim. henkilöille, jotka ovat suorittaneet talotekniikka-alan koulutuksen, mutta alan työkokemusta on vain vähän tai ei ollenkaan.

Kohderyhmä

Koulutukseen hyväksyttävällä tulee olla talotekniikka- tai kiinteistönhoitoalan koulutus tai muu LVI-alalle soveltuva koulutus tai vaihtoehtoisesti riittävästi alalle soveltuvaa työkokemusta. Lisäksi edellytetään koulutustarve ja riittävät fyysiset ja psyykkiset valmiudet ottaa vastaan kiinteistö- ja talotekniikka-alalla tarjolla olevaa työtä. Alalle työllistyminen edellyttää yleensä vähintään B-ajokorttia.

Toteutus

Koulutus muodostuu 2 kuukautta kestävästä orientaatiojaksosta ja enintään 6 kuukautta kestävästä ammatillisesta koulutusjaksosta.

Orientaatiojakso
Jakson aikana opiskelijan osaaminen kartoitetaan, ja hänelle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma aiemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Jakso sisältää ohjaavan ja ammatillisen koulutuksen elementtejä sekä tarvittaessa oppimisen tukipalveluita. Aloitusjaksolla myös suoritetaan/päivitetään tarvittavat lupakorttikoulutukset.

Huom. Ammatillisen koulutusjakson sisältö, aloitusaika ja kesto vaihtelevat opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Tästä syystä aloitusjakso ja ammatillinen koulutusjakso eivät aina toteudu yhtäjaksoisena koulutuksena. Työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi koulutukseen sisällytetään 1-3 työssäoppimisjaksoa koulutuksen pituudesta riippuen.

Sisältö

Ammatillisen koulutusjakson sisältö:
Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan voidaan sisällyttää 1-6 aihealuetta seuraavista aihesisällöistä:
- LV-huolto
- IV-koneiden huolto
- Kiinteistöautomaatio
- Kiinteistönhoitokoneiden käsittely
- Vesi- ja viemäritekniikan asentaminen
- Lämmitysjärjestelmien mittaus ja tasapainotus
- Rakentamismääräykset: - Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista, Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta, Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta
- Lämmitysjärjestelmien asentaminen
- Putkistojen hitsaus
- Kylmäkomponenttien ja putkiston asennus
- Kylmälaitoksen käyttöönotto

Ajankohta

02.09.2019—24.04.2020

Kesto

2 kk + ammatillinen jakso, enintään 6 kk

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakeutuminen
Hakuaika: 11.06.2019—11.08.2019

Koulutuksen numero on 686885. Työvoimakoulutukseen haetaan te-toimiston sivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Huomioithan, että avoimella hakulomakkeella (ilman tunnisteita) tehdyn hakemuksen voimaantulo edellyttää aina hakemuksen vahvistamista TE-toimistossa ennen koulutuksen hakuajan päättymistä.

Työvoimakoulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille. Hakemus kannattaa täyttää huolellisesti, koska hakijoita on yleensä enemmän kuin opiskelupaikkoja ja vain osa hakijoista kutsutaan hakemusten perusteella haastatteluun. Opiskelijavalinnassa arvioidaan mm. koulutustarvettasi ja motivaatiotasi LVI-alan koulutukseen/tehtäviin, joten omat perustelusi koulutukseen hakeutumiselle ovat tärkeät. Hakemuksen "tarkemmat perustelut" -kohdassa voit kertoa miten koulutus lisäisi työllistymismahdollisuuksiasi ja millaiseen työympäristöön ja tehtäviin haluaisit sijoittua koulutuksen suoritettuasi.

VALINTA-AIKATAULU
Huom. Kutsut valintatilaisuuksiin lähetetään postitse, mutta valinta-aikataulu on tiukka, joten hakemuksen tilannetta kannattaa seurata verkossa (mm. haastattelukutsu, valintapäätös): www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi -> henkilöasiakas -> Koulutushakemusteni tilanne.

Hakuaika päättyy 11.8.2019. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun Pirkanmaan TE-toimistoon 21.8.2019. Haastattelun ajankohtaa ei valitettavasti aina ole mahdollista siirtää, joten hakijalla tulisi olla valmius osallistua haastatteluun ilmoitettuna päivänä.

Lisätiedot

Kouluttaja Heikki Mahlamäki 044 7906 299
s-posti: etunimi.sukunimi@takk.fi

 

Tietoa koulutusaikaisista etuuksista työvoimakoulutuksessa:
Taloudellinen tuki