Kehitä asiakaspalvelu- ja myyntitaitojasi ja kaupan alalle. Koulutuksen tavoitteena on hallita tuloksellinen myynti, suunnitella ja toteuttaa markkinointitapahtumia sekä kehittää myymälän asiakaskohtaamisia.

Tavoite

Koulutuksen aikana tavoitteena on suorittaa liiketoiminnan perustutkinnosta osa tai osia: Asiakaspalvelu, Työyhteisössä toimiminen, Myynti ja Tapahtumatuotanto.
Työvoimakoulutuksen päätyttyä voit halutessasi jatkaa tutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena. Voit tutustua tutkinnon perusteisiin oheisen linkin kautta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tutkinnonosat

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaupan alasta kiinnostuneille työttömille tai työttömyysuhanalaisille työnhakijoille. Voit esimerkiksi olla vailla ammatillista koulutusta tai alaa vaihtava työnhakija.

 

Toteutus

Koulutuksen alussa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutus toteutetaan kokopäiväisenä monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähi-, etä- ja verkko-opiskelua. Koulutuksessa painottuu ohjattu työssäoppiminen, joka kestää neljä kuukautta.

Sisältö
 • Tutustuminen kaupan alaan
 • Kaupan toimintaympäristö
 • Työturvallisuus
 • Työnhakuvalmennus
 • Office 365, Word, Excel, PowerPoint
 • Asiakaspalvelun kehittäminen
 • Englannin ja ruotsin kieli
 • Markkinoinnin perusteet
 • Digitaalinen markkinointi
 • Visuaalinen markkinointi, esillepanot
 • Myynnin kehittäminen
 • Tapahtumamarkkinointi
 • Urasuunnittelu ja tutkinnon näyttöihin ohjaaminen
Ajankohta

05.02.2020—07.08.2020

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Hakeutuminen
Hakuaika: 02.12.2019—19.01.2020

Koulutukseen haetaan 19.1.2020 mennessä työ- ja elinkeinotoimiston Internet-sivuilla www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella (koulutusnumero 689621).
Hakijat valitaan haastatteluun hakemuksessa annettujen tietojen perusteella, joten hakemus kannattaa täyttää huolellisesti. Esivalinta on 22.1.2020 ja haastattelut pidetään 27.-28.1.2020.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15 puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Lisätiedot

Kouluttaja
Hanna Jouppila, puh. 044 7906 149
hanna.jouppila@takk.fi

Koulutussuunnittelija
Tuija Pohjansaari-Kirmo, puh. 044 7906 434
tuija.pohjansaari-kirmo@takk.fi