Seuraava oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto -koulutus alkaa 2020

Seuraavan oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto -koulutuksen hakuaika on alustavan tiedon mukaan elo-syyskuussa 2019, kartoitusjakso marraskuussa 2019 ja koulutuksen aloitus tammikuussa 2020.

Tarkempia tietoja ja hakuohjeet lisäämme myöhemmin tälle sivulle.


Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia tulkkina varsinaisten oikeuskäsittelyjen lisäksi muun muassa poliisin, Maahanmuuttoviraston, Rajavartiolaitoksen, Tullin ja vankeinhuollon prosesseissa sekä eri viranomaisten hallinnollisissa menettelyissä.

Oikeustulkki voi toimia erilaisten tulkkauspalveluja tarjoavien yritysten palveluksessa. Hän voi toimia työsuhteessa tai yrittäjänä. Oikeustulkilta edellytetään nuhteetonta taustaa. Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on oikeus hakea Opetushallituksen ylläpitämään oikeustulkkirekisteriin.

Koulutus on suunnattu tulkeille, joilla on vankkaa kokemusta oikeusalan tulkkauksista. Koulutus vahvistaa osaamista ja ohjaa erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Opiskelun avuksi tarvitaan hyvät verkkoyhteydet ja valmius kirjoittaa verkossa molemmilla työkielillä.

Opiskelu on omaehtoista, sivutoimista ja monimuotoista. Siihen on mahdollista osallistua työn ohessa, myös oppisopimus on mahdollinen - kysy lisää.

Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon toteutus ja suorittaminen

Tutkintoon hakeutuminen alkaa jaksolla, jossa kartoitetaan alan tuntemusta ja valmiuksia suoriutua tutkinnosta. Tutkinto suoritetaan näytöillä henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Lähipäivät rakentuvat tutkintoon ohjauksesta, asiantuntijaluennoista, termityöstä ja tulkkaustaidon harjoituksista. Etäjaksolla on termityön harjoituksia ja tutkintoon valmistavia tehtäviä.

Tutkinnon suorittajille järjestetään koulutusta Tampereella lähipäivinä ja lisäksi käytössä on verkko-oppimisympäristö.

Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon sisältö

Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

Tutkinnon pakolliset osat
• Ammatillinen toiminta oikeustulkkausalalla
• Oikeustulkin toimintaympäristö
• Oikeustulkin työkielten hallinta
• Oikeustulkkaustaito.

Tutkinnon valinnaiset osat (valitaan yksi)
• Oikeustulkkausalan toimintaympäristöön syventyminen
• Simultaanitulkkaustaito
• Tutkinnon osa ammatillisesta ammattitutkinnosta tai toisesta
erikoisammattitutkinnosta. Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia ammatillisesta ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta.

Lisätiedot tutkinnosta oikeustulkin erikoisammattitutkinnon ePerusteista

Kysy lisää tulkkaus@takk.fi

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto Asioimis- ja oikeustulkkaus Tutkintoon valmistava 13.01.2020—16.06.2021
Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu tulkeille, joilla on vankkaa kokemusta oikeusalan tulkkauksista. Koulutus vahvistaa osaamista ja ohjaa erikoisammattitutkintoon. Opiskelun avuksi tarvitaan hyvät verkkoyhteydet ja valmius kirjoittaa verkossa molemmilla työkielillä.

Opiskelu on omaehtoista, sivutoimista ja monimuotoista. Siihen on mahdollista osallistua työn ohessa, myös oppisopimus on mahdollinen - kysy lisää.

Ajankohta

Kartoitusjakso 5.-7.11. ja 11.-14.11.2019 (1 pvä/osallistuja), tutkintoprosessi ja koulutus alkaa 13.1.2020.

Paikka

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Tampereen Valtatie 15. Koulutus on pääosin verkkokoulutusta

Hinta

Koulutusmaksu on 210 euroa

Tutkintoon osallistumismaksu, maksu erissä/tutkinnon osittain (uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti)

  • neljä pakollista osaa, á 183 euroa
  • yksi valinnainen osa 95 euroa (tai tutkintoon voi sisällyttää osan toisesta tutkinnosta)
Hakeutuminen
Hakuaika: 12.08.2019—30.09.2019

Hakuaika 12.8.-30.9.2019, hakeutuminen sähköisellä hakulomakkeella. HUOM! vastaathan myös tarkentaviin kysymyksiin.

Hakemuksessa on oltava tarkasti eriteltynä oikeusalan tulkkauskokemus sekä työ- ja koulutustausta.

 

Ryhmään valitaan tutkintokielet hakemusten ja kartoitusjakson pohjalta. Hakea voi kaikilla kielillä.

Hakijat kutsutaan kartoitusjaksolle (5.-7.11. ja 11.-14.11.2019) TAKKiin, kukin yhdeksi päiväksi. Ennakkotehtävät palautetaan kouluttajille ennen kartoitusjaksoa.

Ota mukaan alkuperäiset työ- ja koulutustodistukset, jos saat kutsun kartoitusjaksolle.

Toteutus

Tutkintoon hakeutuminen alkaa jaksolla, jossa kartoitetaan alan tuntemusta ja valmiuksia suoriutua tutkinnosta. Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Lähipäivät rakentuvat tutkintoon ohjauksesta, asiantuntijaluennoista, termityöstä ja tulkkaustaidon harjoituksista. Etäjaksolla on termityön harjoituksia ja tutkintoon valmistavia tehtäviä.

Tutkinnon suorittajille järjestetään koulutusta Tampereella lähipäivinä ja lisäksi käytössä on verkko-oppimisympäristö. 

Koulutus ei sisällä lomia.

Sisältö

Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista

Tutkinnon pakolliset osat:
• Ammatillinen toiminta oikeustulkkausalalla, 35 osp,
• Oikeustulkin toimintaympäristö, 40 osp
• Oikeustulkin työkielten hallinta, 40 osp
• Oikeustulkkaustaito, 45 osp

Tutkinnon valinnaiset osat (valitaan yksi):
• Oikeustulkkausalan toimintaympäristöön syventyminen, 20 osp
• Simultaanitulkkaustaito, 20 osp
• Tutkinnon osa ammatillisesta ammattitutkinnosta tai toisesta
erikoisammattitutkinnosta | 20 osp
    Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia ammatillisesta ammattitutkinnosta tai
    toisesta erikoisammattitutkinnosta vähintään 20 osaamispisteen laajuisesti.

Tutkinnon osat suoritetaan vaiheittain 1,5 vuoden aikana.

Tutkinnon perusteet 1.8.2018-

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Kouluttaja Ekaterina Tsavro, puh. 044 7906 367, ekaterina.tsavro@takk.fi
Kouluttaja Tuija Hildén, puh. 044 7906 345, tuija.hilden@takk.fi

Lisätiedot oppisopimusopiskelusta:
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää, puh. 044 7906 473
harri.huhdanpaa@takk.fi

Oppisopimus