Pintakäsittelyalan perustutkinnossa opiskellaan joko maalariksi tai lattianpäällystäjäksi.

Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari

Pintakäsittelyalan perustutkinnon opinnoissa maalari saa laajat perusvalmiudet maalausalan vaihteleviin työmaatehtäviin. Rakennusmaalari hallitsee uudis- ja remonttimaalauksen kaikki työvaiheet itsenäisesti vaativista pohjatöistä pinnan viimeistelyyn asti.

Pintakäsittelyalan perustutkinto, lattianpäällystäjä

Pintakäsittelyalan perustutkinnon suorittanut lattianpäällystäjä hallitsee lattianpäällystyksen kaikki työvaiheet itsenäisesti vaativista pohjatöistä pinnan viimeistelyyn asti.

Lattianpäällystäjät työskentelevät yleensä matto-, laatta- tai parkettitöihin erikoistuneissa lattiafirmoissa. Osa työllistyy yksityisyrittäjinä. Työt liittyvät sekä uuden rakentamiseen että vanhan remontoimiseen.

Pintakäsittelyalan perustutkinto sekä alalle tuleville että alalla jo työskenteleville

Pintakäsittelyalan perustutkinto sopii rakennusmaalauksesta tai lattianpäällystyksestä kiinnostuneille, sekä alalle tuleville että jo alan työkokemusta hankkineille. Sopiva lähtötaso on esimerkiksi vuosi alan työkokemusta tai rakennusalan tutustumisjakson käyminen.

Pintakäsittelyalan perustutkinnon suorittaminen

Pintakäsittelyalan perustutkinnon koulutukseen kuuluu lähiopetusta oppilaitoksessa ja työssäoppimisesta työsalissa ja työmailla. Koulutuksen alussa opiskelija ja kouluttaja tekevät opiskelijalle henkilökohtaisen suunnitelman opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen. Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan tavoitteet sekä aikaisempi koulutus ja työkokemus - tuttuihin asioihin ei tarvitse käyttää aikaa.

Pintakäsittelyalan perustutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä työpaikalla.

Maalari, pintakäsittelyalan perustutkinnon sisältö

Maalarin perustutkintoa varten suoritetaan kaksi pakollista tutkinnon osaa

 • Rakennusten korjausmaalaus
 • Uudisrakennusmaalaus

Ja vähintään neljä valinnaista tutkinnon osaa
*merkitty vastaa laajuudeltaan kahta tutkinnon osaa.

 • Pientalojen ulkomaalaus
 • Rakennuspintojen ruiskumaalaus
 • Ruiskutasoitetyöt*
 • Tapetointi
 • Erikoismaalaus

Lattianpäällystäjä, pintakäsittelyalan perustutkinnon sisältö

Lattianpäällystäjän perustutkintoa varten suoritetaan neljä tutkinnon osaa

 • Lattianpäällystyksen perustyöt
 • Mattotyöt
 • Parkettityöt
 • Lattialaatoitus

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari,oppisopimus Sisustaminen ja pintakäsittely Oppisopimuskoulutus;Tutkintoon valmistava Joustava aloitus
Tavoite

Koulutuksessa suoritetaan pintakäsittelyalan perustutkinto (maalari) osa tai osia siitä. Koulutus antaa opiskelijalle hyvät perusvalmiudet työskennellä maalarina.
Tutkinto antaa yleisen jatko-opintomahdollisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja yliopistoihin. Alalla on myös ammatti- ja erikoisammattitutkinto.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on (tei tiedossa) tutkintoon soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttävä työsopimus.

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan

Paikka

TAKK rakentaminen, Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hakeutuminen
Hakuaika: 02.01.2019—15.12.2019
Toteutus

 

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jossa pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Tämän lisäksi lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.

Koulutus edellyttää tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa. Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään koulutuksen sisältö ja toteutusaika ja nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.

Yrittäjän oppisopimuksessa nimetään mentori, joka on toinen, yleensä kokeneempi yrittäjä. Mentori tukee mm. tavoitteiden asettamisessa ja yrityksen kehittämisessä. Mentori voi löytyä omasta verkostostasi tai voit kysyä apua mentorin etsintään TAKKin oppisopimuspalveluista.
Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta

 

Sisältö

 

Rakennusmaalarin koulutuksen sisältö muodostuu HOKSin mukaisesti seuraavista ammatillisen tutkinnon osista:

* Rakennusten korjausmaalaus, 50 osp
* Uudisrakennusmaalaus, 35 osp
* Rakennuspintojen ruiskumaalaus, 15 osp
* Ruiskutasoitetyöt, 30 osp
* Mukailumaalaus, 15 osp
* Pientalojen ulkomaalaus, 15 osp
* Tapetointi, 15 osp
* Erikoismaalaus, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
* Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
* Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
* Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutkintoon kuuuluvat näytöt suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä. Näytössä käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastattelua sekä arvioidaan jo osoitettua ammattitaitoa

Koulutuksen aikana suoritetaan tarvittaessa rakennusalan työturvallisuuskortti, tulityökortti ja ensiavun peruskurssi EA1.

Koko tutkinto on laajudeltaan 180 osp.

 

ePerusteet

Lisätiedot

 

Lisätiedot oppisopimusopiskelusta
Koulutustarkastaja Marianna Arvola, puh. 044 7906 411

Koulutussuunnittelija Jyrki Salakoski
puh. 044 7906 332
s-posti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

 

Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari oppisopimuksella Sisustaminen ja pintakäsittely Tutkintoon valmistava;Oppisopimuskoulutus Joustava aloitus

Rakennusmaalari yleisimpiä työtehtäviä ovat rakennusten sisä- ja ulkopuoliset uudis- ja korjausmaalaustyöt sekä tasoite- ja tapetointityöt. Työelämässä voi erikoistua myös entisöinti- ja koristemaalaustöihin. Ammatti edellyttää asiakaspalvelu-/vuorovaikutustaitoja, tarkkuutta ja huolellisuutta sekä hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa. Suomen kielessä kielitaitovaatimuksena vähintään B1 -taso (todistus).
Tutkinto antaa yleisen jatko-opintomahdollisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja yliopistoihin. Alalla on myös ammatti- ja erikoisammattitutkinto.

Tavoite

Koulutuksessa suoritetaan pintakäsittelyalan perustutkinto (maalari) osa tai osia siitä. Koulutus antaa opiskelijalle hyvät perusvalmiudet työskennellä maalarina.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on (tai tiedossa) tutkintoon soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttävä työsopimus.

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

Paikka

TAKK rakentaminen, Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hakeutuminen
Hakuaika: 12.11.2019—15.12.2020
Toteutus

 

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jossa pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Tämän lisäksi lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
Koulutus edellyttää tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa. Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelmassa määritellään koulutuksen sisältö ja toteutusaika ja nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.
Yrittäjän oppisopimuksessa nimetään mentori, joka on toinen, yleensä kokeneempi yrittäjä. Mentori tukee mm. tavoitteiden asettamisessa ja yrityksen kehittämisessä. Mentori voi löytyä omasta verkostostasi tai voit kysyä apua mentorin etsintään TAKKin oppisopimuspalveluista.
Lisätietoa oppisopimuksesta

 

Sisältö

 

Rakennusmaalarin koulutuksen sisältö muodostuu HOKSin mukaisesti seuraavista ammatillisen tutkinnon osista:
* Rakennusten korjausmaalaus, 50 osp
* Uudisrakennusmaalaus, 35 osp
* Rakennuspintojen ruiskumaalaus, 15 osp
* Ruiskutasoitetyöt, 30 osp
* Mukailumaalaus, 15 osp
* Pientalojen ulkomaalaus, 15 osp
* Tapetointi, 15 osp
* Erikoismaalaus, 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
* Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
* Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
* Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Tutkintoon kuuuluvat näytöt suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä. Näytössä käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastattelua sekä arvioidaan jo osoitettua ammattitaitoa.
Koulutuksen aikana suoritetaan tarvittaessa rakennusalan työturvallisuuskortti, tulityökortti ja ensiavun peruskurssi EA1.
Tutkinnon perusteet

 

Lisätiedot

 

Oppisopimusasiat
Koulutustarkastaja Marianna Arvola, puh. 044 7906 411
Koulutuksen sisältö:
Koulutussuunnittelija Jyrki Salakoski
puh. 044 7906 332
s-posti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

 

Rakennusmaalarin tutkintokoulutus - Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari Sisustaminen ja pintakäsittely Tutkintoon valmistava;Työvoimakoulutus Joustava aloitus
Tavoite

Ammattitaitoinen rakennusmaalari tekee uudis- ja remonttimaalauksen kaikki työvaiheet itsenäisesti vaativista pohjatöistä valmiiseen pintaan saakka.
Tavoitteena on työllistää opiskelijat koulutuksen aikana tai sen jälkeen rakennusmaalarin tehtäviin. Opiskelijan tavoitteena voi olla koko tutkinto tai osatutkinto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Kohderyhmä

Rakennusmaalaukseen painottuva koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti TE-palveluiden asiakkaille. Opiskelijalla tulee olla riittävät fyysiset ja psyykkiset valmiudet rakennusalalla työskentelyyn sekä valmius ottaa vastaan tarjolla olevaa koulutusta vastaavaa työtä.
Koulutuksen valinnoissa painotetaan rakennusalan työkokemusta. Aikaisemmat rakennusalalle ohjaavat koulutukset sekä suoritetut rakennus- tai pintakäsittelyalan opinnot ovat eduksi.

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, koko tutkinto kesimäärin 18-24 kk.

Paikka

TAKK, Nirvan kampus (C-talo)
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koko tutkinnon laajuus on 180 osp. Ammatillinen työvoimakoulutus on opiskelijalle maksuton.
Tietoa koulutusaikaisista etuuksista työvoimakoulutuksessa:
www.te-palvelut.fi -> Työnhakijalle -> Työvoimakoulutus -> Taloudellinen tuki.
Opintoetuuksista saa neuvoa myös TAKKin opiskelijapalvelusta

https://www.takk.fi/fi/opiskelijaksi/koulutusmuodot-ja-opintoetuudet/
puh. 044 7906 400

Hakeutuminen
Hakuaika: 19.11.2019—09.12.2019

 

Työvoimakoulutukseen haetaan joko työ- ja elinkeinoministeriön Internet-sivuilla http://www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella tai oman työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.
Seuraa hakemustasi:
www.te-palvelutl.fi -> Sähköinen asiointi -> Koulutushakemukseni tilanne.
Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemus huolella. Kerro kiinnostuksesi koulutukseen ja aikaisempi kokemuksesi alasta hakemuksen tarkemmissa perusteluissa. Muualta kuin Tampereen seudulta olevien hakijoiden tulee selvittää, miten he aikovat järjestää majoituksensa.

 

Toteutus

Koulutus on päätoimista.
Tutkintokoulutus alkaa 8 viikon orientointijaksolla, jonka aikana opiskelija tutustuu rakennusalaan

perehtyen mm. alan työturvallisuuteen, työelämän pelisääntöihin, alan tutkintoihin ja työpainotteiseen aikuisopiskeluun. Orientointijakson lopussa opiskelija ja kouluttaja tekevät yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Siinä huomioidaan opiskelijan uratavoitteet ja aikaisempi osaaminen sekä valitaan opiskelijalle sopiva tutkintotaso ja tutkinnon osat. Orientointijakson lopussa koulutuksen voi myös keskeyttää, jos todetaan, ettei rakennusala sovellu opiskelijalle.
Koulutus koostuu lähiopiskelusta oppilaitoksessa ja työssäoppimisesta rakennustyömailla. Kuhunkin tutkinnon osaan liittyvä ammatin perustieto opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä tai soveltuvin osin etäopiskeluna. Ammattityötä opiskelija harjoittelee oppilaitoksen työsaleissa ja mahdollisimman paljon todellisilla työmailla. Pintakäsittelyalan perustutkinnon näytöt tehdään pääsääntöisesti aidoissa työtehtävissä työmailla tai työmaan kaltaisessa ympäristössä. Käytännönläheisessä, työssäoppimiseen painottuvassa opiskelussa opiskelijalla on oiva mahdollisuus näyttää motivaationsa ja taitonsa työnantajalle sekä sijoittua työelämään.
Aloitukset joka toinen kuukausi 7.1.2020 alkaen. Tarkemmat aloitus- ja hakuajat te-toimston sivuilta.
Koulutukseen sisältyy 1 viikon lomajakso kesäkuussa ja joulukuussa. Muita lomia ei työvoimakoulutuksessa voida myöntää.

Sisältö

Tutkinnon sisältö muodostuu HOKSin mukaisesti seuraavista tutkinnon osista:
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat:
* Rakennusten korjausmaalaus
* Uudisrakennusmaalaus
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat:
* Pientalojen ulkomaalaus
* Rakennuspintojen ruiskumaalaus
* Tapetointi
* Ruiskutasoitetyöt
* Erikoismaalaus
Yhteiset tutkinnon osat
* Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
* Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
* Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Koko pintakäsittelyalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista eli kahdesta pakollisesta ja vähintään neljästä valinnaisesta osasta sekä yhteisistä tutkinnon osista.
Koulutuksen aikana suoritetaan rakennusalan työturvallisuuskortti, tulityökortti ja ensiavun peruskurssi EA1.

Tutkinnon perusteet 1.8.2018

Lisätiedot

Koutuksen sisältö:
Koulutussuunnittelija Jyrki Salakoski
puh. 044 7906 332, jyrki.salakoski@takk.fi 

Koulutukseen hakeutuminen:
Työlinjan koulutusneuvonta p. 0295 020 702
ma-to klo 8-17, pe klo 10-17
, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi