Kuorma- ja linja-autoasentajan sekä työkoneasentajan työ käsittää yhä useammin koko prosessin tilauksen vastaanottamisesta työn toteuttamiseen ja luovutukseen. Asentajan työhön kuuluvat diagnosointi, huollot ja korjaukset sekä asiakaspalvelu. Työ edellyttää yrittäjämäistä otetta.

Kuorma- ja linja-autoasentaja tai työkoneasentajan koulutuksen painopistealueina ovat erilaiset kädentaidot ja käsityövälineet sekä nykyaikaisten alustarakenteiden, ohjauslaitteiden, moottorin sekä autoelektroniikan vaatimat testilaitteet ja niiden käyttö huolto- ja korjaustöissä. Kuorma- ja linja-autoissa sekä työkoneissa nopeasti kehittyvät, sähköllä ja elektroniikalla toimivat hydrauliikka, pneumatiikka ja mekaniikka asettavat uusia vaatimuksia työkoneasentajille.

Tavoite

Kuorma- ja linja-autoasentaja tai työkoneasentajan koulutuksen suoritettuaan henkilö selviytyy itsenäisesti ammattialan perustehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä.  Hän osaa toimia asennustehtävissä, osaa valita oikeat öljylaadut, suorittaa hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmän korjaustöitä ja suorittaa paine- ja virtausmittaukset sekä huoltaa järjestelmän. Hän tuntee hydrauliikan ja pneumatiikan yleisimmät piirrosmerkit ja osaa lukea järjestelmäkaavioita. Hän hallitsee vianetsinnän ja esiohjauksen perusperiaatteet.

Autoalan perustutkinnon sisältö

Työkonetekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja

Koulutukseen kuuluvat seuraavat tutkinnon osat

 • Auton tai moottoripyörän huoltaminen
 • Auton korjaaminen
 • Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus
 • Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus
 • Auton lisävarustetyöt
 • Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus.

Kuorma- ja linja-autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja

Koulutukseen kuuluvat seuraavat tutkinnon osat

 • Auton tai moottoripyörän huoltaminen
 • Auton korjaaminen
 • Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus
 • Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus
 • Paineilmajarrujen testaus ja korjaus
 • Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus.

Koulutukseen on jatkuva haku

Jos olet työtön, lähetä tietosi, niin kouluttajamme on sinuun yhteydessä!

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Raskaskalustoasentajan koulutus Autoala Työvoimakoulutus Joustava aloitus
Kohderyhmä

Asentajan koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille raskaitten työkoneitten ja kuorma-ja linja-autojen parissa työskentelystä kiinnostuneille henkilöille.

Autoalalla toimiminen edellyttää teknisten taitojen lisäksi hyviä työelämävalmiuksia, yhteistyötaitoja sekä kohtuullisen hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa. Pölyallergiaa ei mielellään saa olla ja myös tuki- ja liikuntaelinsairaudet voivat hankalien työasentojen takia olla esteenä alalla työskentelylle. Yleisesti vähintään B-ajokortti on edellytys alalle työllistymiseen. Työvoimakoulutuksen opiskelijaksi valittavalla   henkilöllä tulee olla valmiudet työskennellä koulutusalalla tarjolla olevissa työtehtävissä.

Koulutukseen valinta edellyttää aina yhteistyöyritystä, jonka kanssa oppilaitos tekee sopimuksen työssäoppimisesta. Hakemuksesi liitteeksi sinun tulee täyttää myös oppilaitoksen yhteydenottolomake.

Kesto

Koulutuksen sisältö ja kesto tarkentuvat opiskelijan kanssa laaditun henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman perusteella.

Enimmillään koulutuksen kesto on 74 viikkoa.

Kuuden kuukauden koulutusjaksoon kuuluu 5 arkipäivän lomajakso, joten koulutukseen kuuluu enintään kaksi lomajaksoa. Mahdolliset loma-ajat: 24.-28.6.2019 ja 20.12.2019-1.1.2020. Muita lomia ei työvoimakoulutuksessa voida myöntää.

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 18.12.2018—30.11.2019

Työvoimakoulutukseen haetaan sähköisesti Te-toimiston sivustolta. Alla linkki koulutuksen hakuun:

Te-palvelut hakeuminen


Huom. Koska koulutusvalinta edellyttää aina yhteistyöyritystä, täytä lisäksi oppilaitoksen yhteydenottolomake, siihen pääset tästä linkistä: https://www.takk.fi/fi/koulutukset/ammattialat/autoala/viesti-autoalan-perustutkinnosta/


VALINTA
Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella. Opiskelijavalinnassa arvioidaan mm. soveltuvuuttasi ja motivaatiotasi koulutukseen ja sen tavoiteammatin tehtäviin, joten omat perustelusi koulutukseen hakeutumiselle ovat tärkeät. Kerro hakemuksen "tarkemmat perustelut" -kohdassa miksi raskaitten työkoneitten tai kuorma-ja linja-autojen parissa tehtävä työ kiinnostaa sinua ja selvitä myös miksi soveltuisit näihin tehtäviin (esim. miten voit hyödyntää aiempaa työkokemustasi/koulutustasi näissä tehtävissä). Koska koulutusvalinta edellyttää aina yhteistyöyrityksen löytymistä, kerrothan hakemuksessa alustavasti myös siitä millaiseen työympäristöön ja millaisiin tehtävin haluaisit työllistyä tämän koulutuksen jälkeen. 

VALINTA-AIKATAULU
Haastatteluaika sovitaan usein puhelimitse, joten tarkistathan, että puhelinnumerosi on oikein hakemuksessa. Huom. Koulutusvalinta vahvistetaan vasta, kun työpaikalla järjestetystä koulutuksesta on sopimus yhteistyöyrityksen kansa.

Hakemuksen tilannetta voi seurata netin kautta (mm. haastattelukutsu, valintapäätös): www.te-palvelut.fi -> Asioi verkossa -> Oma asiointi henkilöasiakkaalle -> Koulutushakemukseni tilanne.

Toteutus

Opiskelu tapahtuu pääosin työpaikalla järjestettynä koulutuksena jossain oppilaitoksen yhteistyöyrityksessä. Koska yhteistyöyritykseen siirrytään jo lyhyen aloitusjakson jälkeen, koulutukseen hyväksyttävällä tulisi olla jo vähän joko työn tai koulutuksen kautta saatua kokemusta asennustehtävistä auto-, kone- ja metalli- tai sähköalalla. Esimerkiksi logistiikka-alan työkokemus voisi soveltua niissä tapauksissa, missä työtehtävät ovat sisältäneet kuljetuskaluston päivittäistä huoltoa ja kunnossapitoa.

Koulutuksessa opiskelu on päätoimista ja tapahtuu pääosin TAKK:n yhteistyöyrityksissä, joista etsitään opiskelijan toiveiden, ominaisuuksien ja pohjakoulutuksen mukaan sopiva yritys työpaikalla järjestettävää koulutusta varten. Koulutus on enimmäkseen lähiopetusta oppilaitoksessa tai työpaikalla, mutta koulutuksessa sovelletaan myös muita opetusmenetelmiä kuten verkko-opetusta sekä ryhmätöitä.

Tavoitteena on suorittaa vähintäänkin osatutkintoja Autoalan perustutkinnosta autotekniikan osaamisalalla, ja saada riittävä osaaminen alan työtehtäviin työllistymiseen.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Pisto Teemu, puh. 044 7906 243

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

 

TIETOA KOULUTUSAIKAISISTA ETUUKSISTA TYÖVOIMAKOULUTUKSESSA:

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/palvelut_ja_kulukorvaus/index.html

tai Työlinjan koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai sähköpostilla, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

 

Raskaskalustoasentajan koulutus Autoala Työvoimakoulutus Joustava aloitus
Kohderyhmä

Asentajan koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille raskaitten työkoneitten ja kuorma-ja linja-autojen parissa työskentelystä kiinnostuneille henkilöille.

Autoalalla toimiminen edellyttää teknisten taitojen lisäksi hyviä työelämävalmiuksia, yhteistyötaitoja sekä kohtuullisen hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa. Pölyallergiaa ei mielellään saa olla ja myös tuki- ja liikuntaelinsairaudet voivat hankalien työasentojen takia olla esteenä alalla työskentelylle. Yleisesti vähintään B-ajokortti on edellytys alalle työllistymiseen. Työvoimakoulutuksen opiskelijaksi valittavalla   henkilöllä tulee olla valmiudet työskennellä koulutusalalla tarjolla olevissa työtehtävissä.

Koulutukseen valinta edellyttää aina yhteistyöyritystä, jonka kanssa oppilaitos tekee sopimuksen työssäoppimisesta. Hakemuksesi liitteeksi sinun tulee täyttää myös oppilaitoksen yhteydenottolomake.

Kesto

Koulutuksen sisältö ja kesto tarkentuvat opiskelijan kanssa laaditun henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman perusteella.

Enimmillään koulutuksen kesto on 74 viikkoa.

Kuuden kuukauden koulutusjaksoon kuuluu 5 arkipäivän lomajakso, joten koulutukseen kuuluu enintään kaksi lomajaksoa. 

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.12.2019—30.11.2020

Työvoimakoulutukseen haetaan sähköisesti Te-toimiston sivustolta. Alla linkki koulutuksen hakuun:

Te-palvelut hakeuminen


Huom. Koska koulutusvalinta edellyttää aina yhteistyöyritystä, täytä lisäksi oppilaitoksen yhteydenottolomake, siihen pääset tästä linkistä: https://www.takk.fi/fi/koulutukset/ammattialat/autoala/viesti-autoalan-perustutkinnosta/


VALINTA
Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella. Opiskelijavalinnassa arvioidaan mm. soveltuvuuttasi ja motivaatiotasi koulutukseen ja sen tavoiteammatin tehtäviin, joten omat perustelusi koulutukseen hakeutumiselle ovat tärkeät. Kerro hakemuksen "tarkemmat perustelut" -kohdassa miksi raskaitten työkoneitten tai kuorma-ja linja-autojen parissa tehtävä työ kiinnostaa sinua ja selvitä myös miksi soveltuisit näihin tehtäviin (esim. miten voit hyödyntää aiempaa työkokemustasi/koulutustasi näissä tehtävissä). Koska koulutusvalinta edellyttää aina yhteistyöyrityksen löytymistä, kerrothan hakemuksessa alustavasti myös siitä millaiseen työympäristöön ja millaisiin tehtävin haluaisit työllistyä tämän koulutuksen jälkeen. 

VALINTA-AIKATAULU
Haastatteluaika sovitaan usein puhelimitse, joten tarkistathan, että puhelinnumerosi on oikein hakemuksessa. Huom. Koulutusvalinta vahvistetaan vasta, kun työpaikalla järjestetystä koulutuksesta on sopimus yhteistyöyrityksen kansa.

Hakemuksen tilannetta voi seurata netin kautta (mm. haastattelukutsu, valintapäätös): www.te-palvelut.fi -> Asioi verkossa -> Oma asiointi henkilöasiakkaalle -> Koulutushakemukseni tilanne.

Toteutus

Opiskelu tapahtuu pääosin työpaikalla järjestettynä koulutuksena jossain oppilaitoksen yhteistyöyrityksessä. Koska yhteistyöyritykseen siirrytään jo lyhyen aloitusjakson jälkeen, koulutukseen hyväksyttävällä tulisi olla jo vähän joko työn tai koulutuksen kautta saatua kokemusta asennustehtävistä auto-, kone- ja metalli- tai sähköalalla. Esimerkiksi logistiikka-alan työkokemus voisi soveltua niissä tapauksissa, missä työtehtävät ovat sisältäneet kuljetuskaluston päivittäistä huoltoa ja kunnossapitoa.

Koulutuksessa opiskelu on päätoimista ja tapahtuu pääosin TAKK:n yhteistyöyrityksissä, joista etsitään opiskelijan toiveiden, ominaisuuksien ja pohjakoulutuksen mukaan sopiva yritys työpaikalla järjestettävää koulutusta varten. Koulutus on enimmäkseen lähiopetusta oppilaitoksessa tai työpaikalla, mutta koulutuksessa sovelletaan myös muita opetusmenetelmiä kuten verkko-opetusta sekä ryhmätöitä.

Tavoitteena on suorittaa vähintäänkin osatutkintoja Autoalan perustutkinnosta autotekniikan osaamisalalla, ja saada riittävä osaaminen alan työtehtäviin työllistymiseen.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Pisto Teemu, puh. 044 7906 243

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

 

TIETOA KOULUTUSAIKAISISTA ETUUKSISTA TYÖVOIMAKOULUTUKSESSA:

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/palvelut_ja_kulukorvaus/index.html

tai Työlinjan koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai sähköpostilla, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.