Taideteollisuusalan perustutkinto, sisustusalan artesaani

Taideteollisuusalan perustutkinnon sisustusalan koulutuksessa opiskelet käytännönläheisesti sisätilojen pintaremonttitaitoja, sisustuskokonaisuuksien hallintaa ja kolmiulotteisten sisustussuunnitelmien laatimista.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittaneena sisustusalan artesaanina osaat suunnitella ja toteuttaa sisustuskokonaisuuksia asiakkaille. Voit toimia yrittäjänä tai työntekijänä sisustuspalvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä sekä asiakaspalvelu- ja myyntitöissä.

Sisustusalan artesaanin uramahdollisuuksia ovat esimerkiksi

 • sisustusrakentaja, sisustusremontoija korjaus-, rakentamis- ja huoltoyrityksissä
 • sisustusassistentti sisustussuunnitteluyrityksessä
 • sisustusmyyjä sisustusmateriaaliliikkeissä
 • sisustusalan yrittäjänä toimiminen tarjoten erilaisia sisustuspalveluja

Taideteollisuusalan perustutkinto aloittaville sisustajille

Taideteollisuusalan perustutkinto on loistava tapa tulla sisustusalalle. Aikaisempaa työkokemusta tai alan opintoja ei edellytetä. Sisustusremontin harrastuksesta on kyllä etua, kun haet koulutukseen.

Perustutkinnon opiskelu edellyttää kiinnostusta käytännön sisustusremonttitöihin, esimerkiksi sisämaalaus- ja tapetointitöihin sekä lattian asennukseen. Sisustuksen suunnittelun harjoittelussa painotetaan asiakaslähtöisyyttä ja yrittäjämäistä asennetta.

Taideteollisuusalan perustutkinnon sisustusalan opintoihin kuuluu työsaliharjoittelua, työssäoppimista sekä tietopuolista lähi-, etä- ja verkko-opiskelua. Opiskelu painottuu käytännön työtehtäviin ja opiskelijan sisustusosaamisen kasvattamiseen.

Sisustajaopiskelijan kanssa tehdään koulutuksen alussa henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamista ja tarvittavan ammattitaidon hankkimista varten. Suunnitelmassa huomioidaan tulevaisuuden urasuunnitelmat ja aiemmin hankittu osaaminen eikä jo hallussa oleviin asioihin tarvitse haaskata aikaa.

Taideteollisuusalan perustutkinto, sisustusala: sisältö

Taideteollisuusalan perustutkinto muodostuu yhteisistä, pakollisista ja valinnaisista tutkinnonosista.

Pakollinen tutkinnon osa, 10 osp.

 • Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla

Sisustusalan osaamisalan, artesaani, pakollinen tutkinnon osa, 45 osp.

 • Sisustusprojektin toteuttaminen

Yhteiset tutkinnon osat (YTOt), 35 osp.

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen ja
 • Yhteiskunta ja työelämäosaaminen
 • Lisäksi YTO-opintoihin kuuluu 9 osp. valinnaisia osaamistavoitteita, jotka sovitaan kunkin opiskelijan oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaisesti

Lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, yhteensä 90 osp.

Valinnaisten tutkinnon osien tarjontaa

 • Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen 45 osp.
 • Tilan stailaaminen 15 osp.
 • Erikoistuminen taideteollisuusalalla 15 osp.
 • Korjaaminen taideteollisuusalalla 15 osp.
 • Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen 15 osp.
 • Sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön 15 osp.
 • Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen 15 osp.
 • Visuaalinen myyntityö 15 osp.
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp.
 • Tutkinnon osa muusta tutkinnosta, esimerkiksi yrittäjän ammattitutkinnosta, markkinointiviestinnän ammattitutkinnosta, talonrakentajan perustutkinnosta tai pintakäsittelyalan perustutkinnosta.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Sisustusremontoija/ Taideteollisuusalan perustutkinto, sisustusalan osaamisala, artesaani Sisustaminen ja pintakäsittely Tutkintoon valmistava 03.02.2020—29.01.2021

Oletko kiinnostunut sisustusestetiikasta, suunnittelusta, sisustusremontoinnista? Sinulla on visuaalista silmää ja olet innokas oppimaan uusia kädentaitoja. Tule opiskelemaan TAKKiin.
Taideteollisuusalan perustutkinto on loistava tapa tulla sisustusalalle. Koulutuksessa opiskelet käytännönläheisesti sisätilojen pintaremonttitaitoja, sisustuskokonaisuuksien hallintaa ja kolmiulotteisten sisustussuunnitelmien laatimista. Sisustusalan artesaanina osaat suunnitella ja toteuttaa sisustuskokonaisuuksia asiakkaille. Voit toimia yrittäjänä tai työntekijänä sisustuspalvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä sekä asiakaspalvelu- ja myyntitöissä.

Tavoite

Tavoitteena on oppia käytännönläheisesti sisätilojen pintaremonttitaitoja, sisustuskokonaisuuksien hallintaa ja kolmiulotteisten sisustussuunnitelmien laatimista. Koulutus on kädentaitoihin painottuvaa. Opit mitoittamaan ja suunnittelemaan tilan kolmiulotteisesti asiakkaan toiveiden mukaisesti sekä toteuttamaan sisustusprojektin asiakkaalle.
Ensimmäisen vuoden aikana on tavoitteena suorittaa ammatillisia tutkinnon osia ja yhteiset tutkinnon osat - esimerkiksi yhteensä 95 osaamispistettä:
- Sisustusprojektin toteuttaminen, 45 osp
- Tilan stailaaminen 15 osp
- Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen ja Yhteiskunta ja työelämäosaaminen
Tämän jälkeen on mahdollisuus hakea jatkoa opiskeluun, jolloin voi suorittaa tutkinnon loppuun eli yhteensä 180 osaamispistettä.

Kohderyhmä

Koulutus edellyttää kiinnostusta käytännön sisustusremonttitöihin esimerkiksi sisämaalaus- ja tapetointitöihin sekä lattian asennukseen. Sisustuksen suunnittelun harjoittelussa painotetaan asiakaslähtöisyyttä ja yrittäjämäistä asennetta.
Koulutus ei edellytä aikaisempaa työkokemusta. Sisustusremontin harrastustason osaamisesta on etua, kun haet koulutukseen.

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, noin yksi vuosi.

Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakea jatkoa opiskeluun, jolloin hän voi suorittaa koko tutkinnon loppuun eli yhteensä 180 osaamispistettä.  Koko tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 2 v.

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton ja sisältää ilmaisen ruokailuoikeuden niinä päivinä, jolloin opiskelu edellyttää läsnäoloa oppilaitoksessa.

Opintojen laajuus ja rahoitus

 

Opintojen laajuus on 90 osp (osatutkinto), koko tutkinnon laajuus 180 osp.

Päätoimiseen koulutukseen voi hakea opintoetuutta. Opintoetuuksia ovat mm. KELAn opintotuki, työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki sekä työttömyysetuus. Hakijan kannattaa selvittää itselleen sopiva opintoetuus hakeutumisvaiheessa.

Lisätietoja opintoetuuksista:
www.kela.fi/opiskelijat
https://www.tyollisyysrahasto.fi/
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html

Opintoetuuksista saa neuvoa myös TAKKin opiskelijapalvelusta
https://www.takk.fi/fi/opiskelijaksi/koulutusmuodot-ja-opintoetuudet/
opintoneuvonta@takk.fi
P
uh. 044 7906 400

 

Hakeutuminen
Hakuaika: 31.10.2019—15.01.2020

Innostuitko?
Täytä sähköinen hakemus, niin pääset haastatteluun. Haku päättyy 15.1.2020.

Kerro hakemuksen tarkentavissa kysymyksissä, mitä sisustus- ja remonttitaitoja sinulla jo on  sekä perustele, miksi haluat koulutukseen.
Opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella. Käytämme viestinnässä ensisijaisesti sähköpostia, joten tarkistathan, että se on hakemukseen oikein kirjoitettu. Tarkista varoiksi myös roskaposti, haastattelukutsu/valintapäätös saattaa päätyä myös sinne.

Valintaperusteet koulutukseen:
- Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
- Valmiudet alalla työskentelyyn ja alalle soveltuva terveydentila
- Koulutustarve

 Alakohtaiset valintaperusteet:
- Kiinnostus kädentaitoihin ja asiakaslähtöiseen sisustussuunnitteluun
- Asiakaslähtöisyys, yrittäjämäinen asenne ja vastuullisuus
- Kyky työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä
- Työn kuormitukseen riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Soveltuvuuden esteenä voi olla esim. pölyallergia tai tuki- ja liikuntaelinsairaudet.
- Suomen kielessä kielitaitovaatimuksena vähintään B1 -taso (todistus).

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus on päätoimista.
Opiskelu painottuu käytännön työtehtäviin ja opiskelijan sisustusosaamisen kasvattamiseen. Alussa opiskelija harjoittelee ohjatusti ammatillisia käytännön perustaitoja oppilaitoksen työsalissa. Kun opiskelijan remonttitaidot ja itseohjautuvuus lisääntyvät, hän siirtyy työssäoppimiskohteisiin, joissa työtä tehdään pienryhmissä. Opiskelija oppii rakennusalalla tarvittavia tiimityöskentelytaitoja.
Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma, HOKS, tutkinnon osien suorittamista ja tarvittavan osaamisen hankkimista varten. Henkilökohtaisessa keskustelussa kartoitetaan opiskelijan jo hankkima osaaminen sekä tulevaisuuden urasuunnitelmat. Suunnitelmaa päivitetään henkilökohtaisen kehittymisen mukaan koulutuksen aikana.
Sisustusalan artesaanin uravalintoja ovat esimerkiksi:
- sisustusrakentaja, sisustusremontoija korjaus-, rakentamis- ja huoltoyrityksissä
- sisustusassistentti sisustussuunnitteluyrityksessä
- sisustusmyyjä sisustusmateriaaliliikkeissä
- sisustusalan yrittäjänä toimiminen tarjoten erilaisia sisustuspalveluja

Sisustuskokonaisuuden hallintaa, materiaalitietoutta ja sisustussuunnittelua opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä sekä soveltuvin osin etä- ja verkko-opiskeluna.

Koulutuksen lomajaksot 22.6--5.7. sekä 23.-31.12.2020.

Sisältö

Ensimmäisen vuoden opiskelutavoite esimerkiksi:
Sisustusprojektin toteuttaminen, 45 osp
Opiskelija harjoittelee erilaisten sisäpintojen viimeistelytöitä mm. sisämaalausta, tapetointia, lattian asennusta, listoitusta käytännön läheisesti työsalilla ja työssäoppimiskohteissa. Sisustussuunnittelua ja tietopuolisia aiheita opiskellaan teemapäivien sekä etä- ja verkko-opiskelun avulla. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja toteuttamalla sisustusprojektin asiakkaalle.
Tilan stailaaminen, 15 osp
Opiskelija opiskelee suunniteltavan tilan tyylin muutosta. Hän harjoittelee materiaalihankintojen, kustannusten ja työsuunnitelman tekoa sekä työn toteuttamista.   Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä suunnittelemalla ja toteuttamalla tilan tai kohteen stailaamisen.
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen ja Yhteiskunta ja työelämäosaaminen
Koulutuksen loppuvaiheessa opiskelijan kanssa keskustellaan mahdollisesta jatko-opiskelusta ja hänen henkilökohtaisista urasuunnitelmistaan. Jatko-opiskelussa opiskelijan kanssa tehdään suunnitelma, missä huomioidaan opiskelijan henkilökohtaiset vahvuudet, käden taidot ja urasuunnitelmat.

Linkki tutkinnon perusteisiin:ePerusteet

Lisätiedot

Pirjo Sillman. kouluttaja, koulutussuunnittelija
pirjo.sillman@takk.fi
puh. 044 7906 333
Pintakäsittely ja sisustaminen