Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet lähihoitajat tekevät perushuolenpitotyötä: kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä. Lähihoitajat työskentelevät mm. päiväkodeissa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat työssä tärkeitä.

Lähihoitajan koulutus sopii kaikille alasta kiinnostuneille: alalle aikoville, alalla työskenteleville ja ammatinvaihtajille. Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on oppivelvollisuus suoritettuna, hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Koulutuksen aikana saatetaan opiskelijaa pyytää esittämään rikostaustaote.

Lähihoitajakoulutuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (lähihoitaja) löytyy TAKKissa viisi osaamisalaa, joista valitaan yksi:

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala.

Jokaiseen osaamisalaan sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi on kaikille osaamisaloille yhteisiä:

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. 

Kaksi muuta pakollista tutkinnon osaa vaihtelee osaamisaloittain. Katso lisätiedot tutkinnosta, osaamisaloista sekä pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ePerusteista

HUOM! Tarjolla olevat osaamisalat vaihtelevat koulutuksittain. Tarkista osaamisalavaihtoehdot haussa olevan koulutuksen tiedoista.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (oppisopimus) Sosiaali- ja terveysala Tutkintoon valmistava;Oppisopimuskoulutus 13.11.2019—29.10.2021
Kohderyhmä

Alalle hakeutuvat tai alalla jo työskentelevät henkilöt, jotka ovat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydeltään alalle soveltuvia. Opiskelijaksi aikovalla tulee olla tiedossa tai sovittuna lähihoitajalle soveltuva työpaikka, jonka kanssa solmitaan oppisopimus. TAKKin oppisopimuspalvelut vastaa oppisopimusten solmimisesta ja opintojen suunnittelusta yhdessä opiskelijan ja työpaikan kanssa. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestelyistä ja ohjauksesta huolehtii työnantajasi.

Jo valmistunut lähihoitaja voi tässä koulutuksessa suorittaa toisen osaamisalan, jos hänellä on lähihoitajan osaaminen ajantasalla (uudehko tutkinto / työkokemusta lähihoitajan työstä lähivuosilta).

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet lähihoitajat tekevät perushuolenpitotyötä: kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä. Lähihoitajat työskentelevät mm. päiväkodeissa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat työssä tärkeitä.

Kesto

1,5 - 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Paikka

Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen
Hakuaika: 29.08.2019—05.11.2019

Oppisopimus tulee olla solmittuna ennen koulutuksen alkua.

 

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella, jossa suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Ammatillisia lähiopiskelupäiviä noin 50, lisäksi yhteisten tutkinnon osien lähipäiviä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opetus on arkisin klo 8.30–15.00. Kesä- ja jouluaikaan pidetään lähiopetuksessa taukoa. Koulutukseen sisältyy myös verkko-opintoja ja etätehtäviä. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla.

Ensimmäiset lähipäivät ovat: 13.11.2019 ja 18.11.2019.

Oppisopimus on tarkoitettu työsuhteessa oleville opiskelijoille. Keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Tutustu tarkemmin oppisopimukseen TAKKin nettisivuilla: https://www.takk.fi/fi/opiskelijaksi/oppisopimus/

Huom! Seuraava oppisopimuskoulutus alkaa taas helmikuussa 2020.

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) uudistui 1.8.2018. Koulutus sisältää yhteisiä ja ammatillisista tutkinnon osia. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa lähihoitaja) löytyy TAKKissa viisi osaamisalaa, joista valitaan yksi:

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala.

Jokaiseen osaamisalaan sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi on kaikille osaamisaloille yhteisiä:

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen.

Kaksi muuta pakollista tutkinnon osaa vaihtelee osaamisaloittain. Valinnaisena tutkinnon osana voit suorittaa (valitaan toinen):

 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen 

Yhteiset tutkinnon osat: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen. Tutustu tarkemmin tutkintoon ja sisältöihin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ePerusteista.

Lisätiedot

Oppisopimusasiat Koulutustarkastaja Jani Nieminen 
puh. 044 7906 412

Koulutussuunnittelija Pirjo Tuuri-Lahtinen
puh. 044 7906 399

Koulutuspäällikkö Kati Aimonen
puh. 044 7906 379

sähköpostit: etunimi.sukunimi@takk.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (työvoimakoulutus) Sosiaali- ja terveysala Tutkintoon valmistava;Työvoimakoulutus 18.11.2019—09.02.2021

Kouluttaudu ja ole mukana asiakaslähtöisessä vanhustyössä ikääntymistä arvostaen.

Tämä koulutus tarjoaa väylän ammattiin ja työllistymiseen ikäihmisten hoitoon ja kuntoutumiseen. Vanhustyössä lähihoitajan työ on ensisijaisesti vanhuksen toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukemista sekä perus- ja sairaanhoitoa. Kotihoidossa tehtävänä on myös huolehtia arkipäivän askareista sekä avustaa asioinneissa kodin ulkopuolella. Asumispalveluissa ja palvelukeskuksissa lähihoitaja huolehtii vanhusten perushoidosta sekä virikkeiden järjestämisestä. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa.

Tavoite

ORIENTOINTIjakso

 • osaamiskartoitus, HOKS
 • ammattietiikka
 • hygieniaosaaminen
 • aseptiikka
 • ergonomia
 • perushoitotyö
 • ravitsemus
 • yritystutustuminen, ohjattu työssäoppiminen

 AMMATILLINEN jakso, sosiaali-ja terveysalan perustutkinto

 • kasvun ja osallisuuden edistäminen -tutkinnon osa
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - tutkinnon osa
 • ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen
 • yhteiset tutkinnon osat
 • ohjattu työssäoppiminen ja tutkinnon osien näytöt
Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille Pirkanmaan alueen työttömille ja työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, jotka ovat kiinnostuneita ja motivoituneita alan koulutukseen ja työhön.
Hakijalla on suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot, riittävä suomen kielen taito B2., alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu näihin vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: soveltuvuus alalle, motivaatio ja sitoutuminen opintohin , oppimisvalmiudet, työhön soveltuva terveydentila ja toimintakyky, vuorovaikutustaidot, opiskeluun soveltuva elämäntilanne, mahdollisuus vuorotyöhön, koulutustarve ja urasuunnittelu, alaan liittyvät vahvuudet.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhanalaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Paikka

TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Työvoimakoulutus on osallistujalle maksutonta. Koulutuksen aikana maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/index.html

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen
Hakuaika: 17.09.2019—20.10.2019

AIKATAULU

Hakuaika päättyy 20.10.2019
Valintakoe 24.10.2019 (kutsu sähköpostitse)
Haastattelut 30.10. tai 31.10.2019
Yrityshaastattelut välillä  4. - 8.11.2019
Tieto valinnasta oma asiointipalvelussa viimeistään työnantajatahojen selvittyä
Koulutus alkaa 18.11.2019

Huom! Kutsun kokeeseen/haastatteluihin saadessasi, ilmoita mahdollisesta esteestä ja varaudu sairaustapauksissa lääkärintodistuksella.

Koulutuksen numero on 688181 ja hakemukselle pääset tästä (huom. Tiedot -välilehdeltä).
Seuraa hakemuksesi tilannetta verkossa te-palvelut.fi - oma asiointi- työvoimakoulutus -hakemukseni tilanne

Toteutus

Koulutuksen orientointijaksolla suoritetaan alan keskeisiä osaamisia ja varmistetaan alalle/työpaikkaan soveltuvuus puolin ja toisin. Opiskelijat valitaan aluksi orientaatiojaksolle jonka jälkeen jatkuu ammatillinen osio, jossa voi suorittaa 1) Lähihoitajan koko tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat tai 2) suorittamalla 2/3 lähihoitajan koko tutkinnosta ja jatkamalla yrityksessä oppisopimuksella tutkinto loppuun.

Ohjatun työpaikalla tapahtuvan työssäoppimisen kautta tutustutaan ammatin työtehtäviin ja työhön, myöhemmin ammatillisella jaksolla syvennetään osaamista monipuolisesti lähihoitajan työtehtäviin, nimetyn työpaikkaohjaajan toimesta. Koulutuksen aikana tavoitteena on suorittaa HOKSissa määriteltyjen tutkinnon osien näytöt.

Työvoimakoulutus on päätoimista, opetusmuotona monimuoto-opetus, joka koostuu lähiopetuksesta sekä ohjatusta työssäoppimisesta. Koulutuksessa hyödynnetään monipuolisesti verkko- ja muiden oppimisympäristöjen tuomia mahdollisuuksia niin lähi-, etä- kuin työssäoppimisjaksoillakin. Yrityskohtaisessa opiskelijavalinnassa ovat mukana työnantaja, oppilaitos ja TE-palvelut.

 • Päivä-monimuotokoulutus, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00.
 • Koulutus on päätoimista.
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 23.12.2019 - 2.1.2020, 6.7. – 31.7.2020 ja 23.12. - 31.12.2020.
Sisältö

Koulutuksen orientointijaksolla suoritetaan alan keskeisiä osaamisia ja varmistetaan alalle soveltuvuus. Opiskelijat valitaan aluksi orientaatiojaksolle jonka jälkeen jatkuu ammatillinen osio, jossa voi suorittaa 1) Lähihoitajan koko tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat tai 2) suorittamalla 2/3 lähihoitajan koko tutkinnosta ja jatkamalla yrityksessä oppisopimuksella tutkinto loppuun.

Ohjatun työpaikalla tapahtuvan työssäoppimisen kautta tutustutaan ammatin työtehtäviin ja työhön, myöhemmin ammatillisella jaksolla syvennetään osaamista monipuolisesti lähihoitajan työtehtäviin, nimetyn työpaikkaohjaajan toimesta. Koulutuksen aikana tavoitteena on suorittaa HOKSissa määriteltyjen tutkinnon osien näytöt.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Oppilaitos TAKK
koulutuspäällikkö Kati Aimonen 044 7906 379

TE-palvelut koulutusasiantuntija Riitta Alajuuma 0295 045 538

Työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat tietoa valtakunnallisesta TE-palvelupuhelimesta 0295 020 702 Käytä tarvittaessa myös asiointiapuria https://bit.ly/2VEUDuW

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (omaehtoinen) Sosiaali- ja terveysala Tutkintoon valmistava 06.02.2020—18.05.2021

Kiinnostaako ihmisläheinen työ sosiaali- ja terveysalalla?

Lähihoitajat työskentelevät eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Lähihoitaja toimii monipuolisissa sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä mm. päiväkodeissa, vanhusten asumispalvelu- ja kuntoutumisyksiköissä sekä kotihoidossa.  Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa.

 

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus

Tutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta, jotka ovat:

 1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
 3. Yhteiset tutkinnon osat
 4. Osaamisala (valitaan yksi):
  • Ikääntyvien hoito ja kuntoutus
  • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
  • Sairaanhoito ja huolenpito
 5. Valinnainen tutkinnon osa

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille hakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu näihin vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä hakuajan päättymiseen mennessä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot (hakijalla ei voi olla perusopetus mukautettu)
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso tai YKI 3)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Koulutuksen aikana opiskelijaa voidaan pyytää esittämään rikostaustaote.

Valintakriteerit

Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve ja urasuunnittelu
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

Koulutukseen valitaan ensisijaisesti hakijoita, joilla on suoritettuna toisen asteen tutkinto (ylioppilas- tai ammatillinen tutkinto).

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Paikka

TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere

Hinta

Ammatillinen perustutkintokoulutus on osallistujille maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 08.10.2019—15.12.2019


Valinta-aikataulu

• Haku päättyy 15.12.2019
• Valintakoe 7.1., 8.1. tai 9.1.2020 (yhtenä päivänä, kutsu tekstiviestinä/sähköpostitse, päivää ei voi valita)
• Lopullinen opiskelijavalinta tehdään viikolla 3
• Opiskelija vahvistaa opiskelupaikan vastaanottamisen 27.1.2020 mennessä.
• Koulutus alkaa 6.2.2020. Huomioithan, että pystyt aloittamaan opiskelut em. päivänä.

Huomioithan hakulomaketta täyttäessäsi, että

 • Hakemuksen tietoja käytetään opiskelijavalinnan perusteena, joten täytäthän hakemuksesi huolellisesti.
 • Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.
 • Varmista, että sähköpostiosoitteesi on oikein. Mahdollinen haastattelukutsu ja tieto valinnasta toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiin. Kannattaa katsoa myös roskaposti, jos et ole saanut meiltä viestiä.

Hakulomakkeelle pääset tästä.

Toteutus
 • Päivä-monimuotokoulutus, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00.
 • Koulutus on päätoimista. Päätoiminen opiskelu edellyttää useimmiten opintovapaata/irrottautumista työstä. Opintoihin on mahdollista hakea esim. opintotukea, aikuiskoulutustukea tai työttömyysetuutta (omaehtoinen opiskelu).
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 6.7. - 31.7.2020 ja 23.12 - 31.12.2020.
Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 7906 379
Kouluttaja Pirjo Tuuri-Lahtinen, puh. 044 7906 399
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 7906 401

Opintotukiasiat:
Opintoneuvoja, puh. 044 7906 400