Teknisen kiinteistönhoitajan koulutuksessa voi laajentaa sähkö- ja talotekniikan osaamistaan kiinteistönhoitoalan erilaisiin tehtäviin. Koska kiinteistönhoitajan työ tehdään asiakaskiinteistöissä, teknisen osaamisen lisäksi työ edellyttää hyviä asiakaspalvelutaitoja. Kiinteistönhoitajalla on yleensä useita työkohteita, joiden välillä siirtymiseen käytetään kiinteistönhoitoyrityksen autoa. Tämän vuoksi alalle työllistyminen edellyttää yleensä vähintään B-ajokorttia.
Tekniset kiinteistönhoitajat toimivat monipuolisissa ja vaihtelevissa tehtävissä kiinteistöpalvelualan yritysten palveluksessa, jotka tarjoavat asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöjen talotekniikan huolto-, kunnossapito- ja rakentamispalveluita.

Kohderyhmä

Koulutus on täydennyskoulutusta, joten koulutukseen hyväksyttävällä tulee olla sähköasentajan, talotekniikka-alan tai kiinteistönhoitajan koulutus ja/tai riittävästi alalle soveltuvaa työkokemusta. Kiinteistönhoitoalan tehtävissä toimiminen edellyttää myös riittävää fyysistä ja psyykkistä terveyttä.

Toteutus

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Koulutus muodostuu 2 kuukautta kestävästä orientaatiojaksosta ja enintään 6,5 kuukautta kestävästä ammatillisesta koulutusosiosta. Jos koulutus opiskelijan henkilökohtaisen koulutussuunnitelman mukaan kestää vähintään kuusi kuukautta, koulutukseen sisältyy lomajakso ajalla 20.12.2019-1.1.2020.

Orientaatiojakso
Jakson aikana tutustutaan teknisen kiinteistönhoitajan tehtäviin. Opiskelijan osaaminen kartoitetaan ja hänelle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (hoks) aiemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Jaksolla suoritetaan tai päivitetään myös tarvittavat lupakorttikoulutukset.

Huom. Ammatillisen koulutusjakson sisältö, aloitusaika ja kesto vaihtelevat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Orientaatiojakso ja ammatillinen koulutusjakso eivät aina toteudu yhtäjaksoisena koulutuksena.

Sisältö

mmatillienen koulutusjakso.
Sisältö ja aloitusajat tarkentuvat henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laadittaessa seuraavista osiosta
- asiakaspalvelu
- kiinteistöautomaatio
- ilmanvaihtojärjestelmien huolto
- ilmanvaihtojärjestelmien mittaus ja tasapainotus
- LV- järjestelmien huolto
- LV- järjestelmien mittaus ja säätö
- Paloilmoitinlaitteistojen hoito
- kulunvalvontajärjestelmät
- uima-allasjärjestelmien huolto- ja ylläpito
Lisäksi koulutukseen sisältyy aina työssäoppiminen kiinteistöpalvelualan yrityksessä.

Ajankohta

02.09.2019—15.05.2020

Hakeutuminen
Hakuaika: 10.06.2019—13.08.2019

HAKEUTUMINEN JA VALINTA
Koulutuksen numero on 686880. Työvoimakoulutukseen haetaan te-toimiston sivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Huomioithan, että avoimella hakulomakkeella (ilman tunnisteita) tehdyn hakemuksen voimaantulo edellyttää aina hakemuksen vahvistamista TE-toimistossa ennen koulutuksen hakuajan päättymistä.

Työvoimakoulutus on ensisijaisesti tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille. Koulutukseen hakijoita on yleensä enemmän kuin opiskelupaikkoja, joten hakemus kannattaa täyttää huolellisesti, koska vain osa hakijoista kutsutaan hakemusten perusteella valintatilaisuuksiin. Opiskelijavalinnassa arvioidaan mm. koulutustarvettasi ja motivaatiotasi koulutukseen ja tehtäviin, joten omat perustelut koulutukseen hakeutumiselle ovat tärkeät. Selvitä hakemuksen "tarkemmat perustelut" -kohdassa miksi koulutus kiinnostaa sinua. Kerro esimerkiksi, miten voit hyödyntää aiempaa työkokemustasi tai koulutustasi ja arvioi miten koulutus parantaisi työllistymismahdollisuuksiasi.

VALINTA-AIKATAULU
Huom. Kutsut valintatilaisuuksiin lähetetään postitse, mutta valinta-aikataulu on tiukka, joten hakemuksen tilannetta kannattaa seurata verkossa (mm. haastattelukutsu, valintapäätös): www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi -> henkilöasiakas -> Koulutushakemusteni tilanne.

Hakuaika päättyy 13.8.2019. Koulutus alkaa 2.9.2019. Osalle hakijoista lähetetään kutsu 23.8.2019 Pirkanmaan TE-toimistossa järjestettävään haastatteluun. Esivalintatiedot ovat nähtävillä TE-palvelujen oma asioinnissa 15.8.2019 alkaen. Haastattelupäivän siirtäminen ei valitettavasti aina ole mahdollista, joten hakijalla tulisi olla valmius osallistua haastatteluun ilmoitettuna päivänä.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Heikki Mahlamäki, puh. 044 7906 299
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

 

Tietoa koulutusaikaisista etuuksista työvoimakoulutuksessa:
Taloudellinen tuki