Hanki valmiuksia jatko-opintosuunnitelmiisi ja työurallesi suorittamalla alaan liittyvä
ammatillinen tutkinnon osa URABOOSTER-koulutuksella.

Infotilaisuudet koulutuksesta
Torstaina 15.8. klo 13.00-14.00 webinaarina (linkki ilmestyy myöhemmin)
Keskiviikkona 21.8. nonstop periaattella klo 9 alkaen Tampereen valtatie 15.

Tavoite

Tavoitteena on ohjata nuoria verkostoitumaan sekä tutustumaan tekniikan ja palvelualan ammatteihin, hankkimaan uutta työkokemusta sekä suorittaa alaan liittyvä ammatillinen tutkinnon osa.
Koulutus antaa sinulle työelämässä tarvittavia tärkeitä perustaitoja sekä valmiuksia jatko-opintoihin.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti pirkanmaalaisille nuorille (20–29 v.) työnhakijoille, jotka hakevat jatko-opintoihin, mutta eivät ole vielä päässeet. Kohderyhmänä ovat erityisesti ylioppilaat. Koulutukseen voidaan mahdollisesti hyväksyä myös jo ammatillisen perustutkinnon suorittanut nuori, jonka tutkinto on alalta, jolla työllistyminen on vaikeampaa ja jolla on todettu tarve uudelleenkoulutukseen.

Toteutus

Koulutus sisältää lähiopiskelua, työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä etä- ja verkko-opiskelua. Vastuuohjaaja laatii opiskelijan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKSin. Tavoitteissa keskitytään henkilökohtaisiin keskeisiin uravalmiuksien tukemiseen sekä tarvittavan ammatillisen osaamisen hankkimiseen jatko-opintoja ajatellen.

Koulutukseen sisältyy myös ryhmäohjausta, yksilöohjausta, säännöllisiä tsekkauspalavereja ja suunnitelmallista uraohjausta.

Sisältö

Orientointijakso tutustuttaa eri mahdollisuuksiin

  • Laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma yhdessä ohjaajasi kanssa.
  • Tutustut konkreettisesti uravaihtoehtoihin ja ammatteihin yrityskäynneillä sekä TAKKissa.
  • Saat tsemppausta, yksilöllistä ohjausta, verkostoitumista ja tukea ammatilliseen urapolkuusi sekä työnhakuun.
  • Voit löytää jaksolla myös aivan uusia mahdollisuuksia tulevaan!

Valittuun alaan ja työelämään tutustuminen

  • Olet työssä oppimassa ja suoritat alaan liittyvän ammatillisen koulutuksen tutkinnon osan ja alaan liittyviä ammattipätevyyskortteja.
  • Voit suorittaa Tampereen aikuislukiossa kursseja (esim. matematiikka) maksutta ryhmissä joissa on tilaa. Kurssit edistävät jatko-opintoihin valmistautumista.

Tulevaisuus ja uudet jatkoideat

  • Parannat valmiuksiasi päästä jatko-opintoihin.
  • Aloitat toivealaasi liittyvän ammatillisen tutkintokoulutuksen.
  • Löydät hyvän työpaikan ja saat arvokasta työkokemusta.
  • Kehität urasuunnitteluvalmiuksiasi sekä selkeytät tavoitteitasi.
Opintojen laajuus ja rahoitus

Opiskelu on päätoimista ja siihen saa työttömyysetuutta.

Tietoja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa TE-palvelujen Koulutusneuvonnasta 0295 020 702 klo ma–pe 9–16.15.

Ajankohta

23.09.2019—17.02.2020

Paikka

Tampereen valtatie 15 ja Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere.

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakeutuminen
Hakuaika: 08.05.2019—02.09.2019

Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston sähköisellä hakulomakkeella (koulutusnumero on 686122).
Haku päättyy 2.9.2019. Esivalinta on 3.9. ja sen läpäisseet kutsutaan valintahaastatteluihin 11.9.2019.

HUOM! Hakemus kannattaa täyttää huolellisesti, koska hakijoita on yleensä enemmän kuin opiskelupaikkoja.
Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti:
www.te-palvelut.fi > oma asiointi > Henkilöasiakas > Koulutushakemusteni tilanne.

Lisätiedot

Koulutuksen koordinaattori
Anni Niva, opinto-ohjaaja, kielikouluttaja
puh. 044 7906 458, anni.niva@takk.fi

TAKKin ammattialat auttavat sinua alakohtaisesti

Infra-ala
Kauneudenhoitoala
Kinteistöpalvelut
Konetekniikka, metalliala
Kotityö ja puhdistuspalvelut
Liiketalous ja kaupan ala
Matkailu ja ravitsemisala
Rakennusala
Sosiaali- ja terveysala
Sähköala
Talotekniikka ja kylmäala
Talotekniikka ja sähköala
Turvallisuusala