Tavoite

Koulutus pyrkii edistämään nopeaa työllistymistä ja siinä keskitytään kiinteistönhoitokoneiden käyttöön ja ulkoaluetöihin. Työllistyvyyden parantamiseksi käydään läpi myös asiakaspalvelutilanteita. Työharjoittelu suoritetaan kiinteistöpalvelualan yrityksissä. Koulutus lähtee liikkeelle alan perusasioista ja soveltuu vasta-alkajalle.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työttömät ja työttömyysuhan alaiset kiinteistönhoitoalan työhön soveltuvat henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita kiinteistön ulkoalueiden hoitoon ja koneiden käsittelyyn liittyvistä työtehtävistä.

Koulutukseen valittavalla henkilöllä tulee olla työ- ja elinkeinotoimiston arvioima koulutustarve sekä valmius ottaa vastaan kiinteistönhoitoalalla tarjolla olevaa työtä. Koulutus alkaa 2 viikkoa kestävällä aloitusjaksolla ja jatkuu opiskelijalle laaditun henkilökohtaisen osaamisen kehittämisohjelman mukaan. Koulutuksessa ei suoriteta tutkintoa.

Kiinteistönhoitoalan työ edellyttää valmiuksia vaihteleviin työaikoihin, ja työ voi olla fyysisesti raskasta ja sitä tehdään vaihtelevissa sääoloissa, joten alalle hakeutuvalla tulee olla riittävän hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto (ei mielellään tuki- ja liikuntaelin sairauksia tai vammoja, hengitystiesairauksia kuten rasitusastma ym.). Työ suoritetaan pääsääntöisesti asiakkaiden tiloissa, joten alalla edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja työelämätaitoja. Kiinteistönhoitajalla on yleensä useita työkohteita, joiden välillä siirtymiseen käytetään kiinteistönhoitoyrityksen autoa. Tämän vuoksi alalle työllistyminen edellyttää yleensä vähintään B-ajokorttia.

Toteutus

Koulutus muodostuu 2 viikkoa kestävästä aloitusjaksosta ja enintään 5 kuukautta kestävästä ammatillisesta koulutusosiosta. Aloitusjakson aikana opiskelijan osaaminen kartoitetaan, ja hänelle laaditaan henkilökohtainen osaamisen koulutussuunnitelma. Aloitusjaksolla myös suoritetaan tai päivitetään tarvittavat lupakorttikoulutukset. Koulutus on pääsääntöisesti päivisin tapahtuvaa lähiopetusta ja työssäoppimista, mutta siinä sovelletaan myös muita opetusmenetelmiä.Jos koulutus kestää vähintään kuusi kuukautta, koulutukseen sisältyy lomajakso ajalla 20.12.19-1.1.2020, muita lomia ei työvoimakoulutuksessa voi myöntää.

Sisältö

- Koneiden käsittely:
Osion aikana käytetään kiinteistöpalvelualan ajettavia koneita ja niiden työlaitteita. Tehdään kiinteistöpalvelualalla käytettävien koneiden ajoon lähtötarkastuksia, ajetaan koneita työtehtävän ja kohteiden edellyttämillä tavoilla, liitetään ja irrotetaan koneisiin kytkettäviä työlaitteita sekä arvioidaan koneen toimintakuntoa. Opitaan tekemään tehdä koneen vaatimat päivittäiset huollot.

- Ulkoalueiden hoito:
Osion aikana osallistutaan ulkoalueiden hoitotöihin asiakaskohteessa. Tehdään nurmikon ja istutusten hoitotöitä, talvikauden liukkauden torjunta- ja hiekoitustöitä. Lisäksi harjoitellaan ulkoalueiden hoitotöissä tarvittavien pienkoneiden käyttöä ja huoltoa.

- Asiakaspalvelu:
Osion aikana käydään läpi ulkoisissa ja sisäisissä asiakaspalvelutilanteissa tulevia asioita aitojen esimerkkien pohjalta. Pohditaan yhdessä erilaisia ratkaisumalleja asiakaspalvelutilanteisiin.

- Työharjoittelu:
Työharjoittelun aikana tehdään mahdollisimman monipuolisia työtehtäviä kiinteistönhoitoalan yrityksessä. Työharjoittelu on ohjattua TAKKin toimesta. Työharjoittelun pituus riippuu opiskelijan henkilökohtaistamisessa sovituista sisällöistä.

Ajankohta

02.09.2019—23.03.2020

Kesto

2 kk + HOKS, enintään 7 kk

Hakeutuminen
Hakuaika: 10.06.2019—13.08.2019

Koulutukseen haetaan te-toimiston sivuilta löytyvällä sähköisellä hakulomakkeella, koulutuksen numero on 686856.

Koulutukseen hakijoita on yleensä enemmän kuin opiskelupaikkoja, joten hakemus kannattaa täyttää huolellisesti, koska vain osa hakijoista kutsutaan hakemusten perusteella valintatilaisuuksiin. Opiskelijavalinnassa arvioidaan mm. koulutustarvettasi, soveltuvuuttasi ja motivaatiotasi kiinteistönhoitoalan koulutukseen ja tehtäviin, joten omat perustelut koulutukseen hakeutumiselle ovat tärkeät. Selvitä hakemuksen "tarkemmat perustelut" -kohdassa miksi koulutus kiinnostaa sinua. Kerro esimerkiksi, miten voit hyödyntää aiempaa työkokemustasi tai koulutustasi ja arvioi miten koulutus parantaisi työllistymismahdollisuuksiasi.

VALINTA-AIKATAULU

Huom. Kutsut valintatilaisuuksiin lähetetään postitse, mutta valinta-aikataulu on tiukka, joten hakemuksen tilannetta kannattaa seurata verkossa (mm. haastattelukutsu, valintapäätös): www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi -> henkilöasiakas -> Koulutushakemusteni tilanne.

Huom. Kutsut valintatilaisuuksiin lähetetään postitse, mutta valinta-aikataulu on tiukka, joten hakemuksen tilannetta kannattaa seurata verkossa (mm. haastattelukutsu, valintapäätös): www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi -> henkilöasiakas -> Koulutushakemusteni tilanne.

Hakuaika päättyy 13.8.2019. Osalle hakijoista lähetetään kutsu Pirkanmaan TE-toimistossa 23.8.2019 järjestettävään haastatteluun. Haastattelupäivän siirtäminen ei valitettavasti aina ole mahdollista, joten hakijalla tulee olla valmius osallistua molempina päivinä valintatilaisuuksiin. Esivalintatiedot näkyvissä TE-palvelujen oma asiointi- palvelussa 15.8.2019 lukien.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Heikki Mahlamäki 044 7906 299
s-posti: heikki.mahlamaki@takk.fi

 

TIETOA KOULUTUSAIKAISISTA ETUUKSISTA TYÖVOIMAKOULUTUKSESSA
Taloudellinen tuki