Uutiset

Kokemukset työssä kotouttavasta koulutuksesta koottiin julkaisuksi

Uutiset
Työ paras kotouttaja? - Työssä kotoutumisen mallin kokeilu Pirkanmaalla 2017–2019 -julkaisu on ilmestynyt osana Pirkanmaan ELY-keskuksen julkaisusarjaa. Raportti kokoaa KIITO-hankkeen kokemukset maahanmuuttajien työssä kotouttavasta koulutuksesta sekä antaa suosituksia kotouttamiskoulutuksen jatkokehittämiseen.

Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen ja nopeampi kiinnittyminen työelämään ovat nousseet kotouttamistoiminnan kehittämisen keskiöön ja samoja teemoja painotetaan uudessa hallitusohjelmassa. Ne tulevat olemaan keskiössä myös uudessa valtion kotouttamisohjelmassa.

KIITO – Kiinni työhön ja osaamiseen -hankkeessa pilotoitiin joustavaa työllistämismallia ja selvitettiin, millä toimenpiteillä ja tukitoimilla työssä kotoutuminen on mahdollista. KIITO-mallissa on kolme vaihetta: osaamisen kartoittaminen, kotouttava valmennus työpajalla ja työssä kotoutumisen koulutus yrityksessä. Kaikki tähtää siihen, että maahanmuuttajan edellytykset kotoutua työn kautta vahvistuvat.

Osaamisen kartoitukseen hankkeen aikana osallistui 107 maahanmuuttajaa, kotouttavan valmennuksen aloitti 22 ja työssä kotoutumisen koulutuksen 50 maahanmuuttajaa. Työpaikan sai 20 maahanmuuttajaa. KIITO-malli on yksilöllinen, joustava ja osallistujan tarpeista lähtevä toimintamalli, se on motivoiva ja tehokas kokonaisuus. KIITO-malli näyttäisi sopivan myös kaikille muille pitkäaikaistyöttömille, jotka tarvitsevat intensiivistä tukea matkalla kohti työelämää.

Osaamisen kartoituksia toteutettiin työpajalla, oppilaitoksessa ja työpaikalla, ja osaamista dokumentoitiin tutkinnon perusteisiin pohjautuen. Yhteistyötä tehtiin 44 työnantajan kanssa. Yritysyhteistyö lähti liikkeelle rekrytointitarpeesta, ei taloudellisista kannustimista. Hankkeessa panostettiin tietoisesti maahanmuuttajan ja työnantajan kohtaantoon, jotta maahanmuuttajan osaaminen ja yrityksen tarpeet kohtasivat parhaalla mahdollisella tavalla. Työnantajille KIITO-malli voidaan nähdä edullisena rekrytointikanavana, jossa kustannuksia alkaa syntyä vasta, kun työsopimus on allekirjoitettu. Työsuhteen alettua työnantajille tarjottiin mahdollisuus jatkaa maahanmuuttajan maksutonta koulutusta KIITO-hankkeen kustannuksella, mutta siihen suhtauduttiin vielä varauksella.

Tulevaisuudessa kotoutumiskoulutusta kannattaa järjestää monella eri tavalla, jossa nykyisen moduulipohjaisen koulutuksen lisäksi vaihtoehtoina ovat KIITO-mallissa pilotoidut kotouttava valmennus ja työssä kotoutumisen koulutus.

Hanketta koordinoi TAKK ja hanketta toteuttivat TAKK, Silta-Valmennusyhdistys ry ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK. KIITO-hanke sai ESR-rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskukselta ja kuntarahoitusta Tampereen ja Mänttä-Vilppulan kaupungeilta.

Lue Työ paras kotouttaja? -julkaisu

Lue lisää KIITO-hankkeesta