VALMA eli ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus on suunnattu sinulle, jos

 • sinulla ei ole tutkintoa peruskoulun jälkeen tai
 • ammattitaitosi on vanhentunut tai se ei sovi vielä suomalaiseen työelämään
 • haluat opiskella tulevaisuudessa ammatin
 • haluat opiskella ryhmässä, jossa muutkin opiskelijat ovat aikuisia
 • haluat tutustua eri ammattien koulutuksiin ja oppisopimuskoulutukseen

Voit opiskella joko

 • rakennusalalle valmentavassa ryhmässä tai
 • ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa maahanmuuttajille
  • maahanmuuttajien VALMAssa opiskellaan suomen kieltä ja voi suorittaa YKI-testin

VALMAssa voivat opiskella aikuiset, jotka haluavat ammatilliseen koulutukseen, mutta tarvitsevat lisää valmennusta ja ohjausta ennen kuin se on mahdollista. VALMAn tavoitteena on, että löydät opiskelupaikan tai työpaikan.

VALMA-koulutuksen sisältö

VALMAssa

 • opiskelet työelämätaitoja
 • tutustut eri ammatteihin ja koulutusmuotoihin
 • vahvistat opiskelutaitojasi niin, että VALMAn jälkeen pärjäät ammattiopinnoissa
 • voit suorittaa työturvallisuuskortin, hygieniapassin, hätäensiapukortin tai muita kortteja, esimerkiksi trukkikortin, jos tarvitset niitä myöhemmin työelämässä

Jos löydät opiskelupaikan koulutuksen aikana, voit siirtyä VALMAsta joustavasti ammattiopintoihin. Voit siirtyä myös töihin, jos löydät työpaikan.

Koulutuksessa voi suorittaa ammatillisten perustutkintojen osia. Osat voivat olla yhteisiä opintoja (matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen sekä viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen), mutta myös ammatillisen tutkinnon osan suorittaminen onnistuu joissain tapauksissa.

Koulutukseen sisältyy opiskelussa ja työssä tarvittavia tietotekniikkataitoja, esim. Office365, Moodle ja sosiaalinen media. Koulutuksessa on mahdollista opiskella myös tietotekniikan perustaitoja, esim. sähköposti ja tekstinkäsittely.

Kysy lisää!

 • Maahanmuuttajien VALMAsta: valma@takk.fi
 • Rakennusalan VALMAsta: marko.uusitalo@takk.fi

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus/RAKENNUS Maahanmuuttajakoulutus Maahanmuuttajakoulutus Joustava aloitus
Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on

 • oppia taitoja, joita tarvitaan ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä
 • saavuttaa suomen kielen taitotaso B1
 • löytää opiskelupaikka tai työpaikka
Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, joilla ei ole ammatillista tutkintoa Suomesta. Koulutus sopii niille, joka haluavat jatkaa samassa ammatissa Suomessa tai jotka haluavat uuden ammatin.

Kesto

VALMA kestää yhden lukuvuoden. Uusia ryhmiä alkaa elokuussa ja tammikuussa. Voit kysyä vapaita paikkoja myös muina aikoina. VALMAn opiskelijat saavat ruoan opiskelupäivinä.

1 lukuvuosi (60 osaamispistettä)

12.8.2019 - 29.5.2020

syysloma 14.10. - 20.10.2019

talviloma 24.2. - 1.3.2020

Paikka

Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere

Hakeutuminen
Hakuaika: 21.05.2019—31.12.2019

Koulutukseen on joustava haku.

 

Hakulomakkeeseen
Sisältö

Koulutus sisältää ammatillisessa koulutuksessa ja työssä tarvittavia valmiuksia, suomen kieltä, opiskeluvalmiuksia ja työharjoittelua työpaikalla.

Koulutukseen sisältyy YKI-tutkinto ja valmennus niille, joiden taitotaso riittää tutkinnon suorittamiseen.

Koulutuksessa on mahdollistaa suorittaa erilaisia työelämässä tarvittavia passeja ja kortteja, esim. työturvallisuuskortti, hygieniapassi, hätäensiapukortti ja trukkikortti.

Koulutuksessa on mahdollista suorittaa ammatillisten perustutkintojen osia, esim. yhteisiä opintoja (matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen sekä viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen).

Koulutukseen sisältyy opiskelussa ja työssä tarvittavia tietotekniikkataitoja, esim. Office365, sosiaalinen media ja Moodle. Koulutuksessa on mahdollista oppia myös tietotekniikan perustaitoja, esim. sähköposti ja tekstinkäsittely.

Koulutus kestää yhden lukuvuoden ja sen laajuus on 60 osaamispistettä. Valman opiskelijat saavat ruoan opiskelupäivinä.

Koulutus perustuu Opetushallituksen antamiin ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteisiin:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2910073/ops/tiedot

Lisätiedot

valma@takk.fi

kouluttaja Tiina Jokela puh. 044 7906 347 tiina.jokela@takk.fi 

kouluttaja Mari Poikolainen puh. 044 7906 484 mari.poikolainen@takk.fi

koulutuspäällikkö Janne Haikansalo puh. 044 7906 342 janne.haikansalo@takk.fi

sihteeri Leena Oraluoma puh. 044 7906 374 leena.oraluoma@takk.fi

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, rakennusalalle Sisustaminen ja pintakäsittely;Rakentaminen;Kiinteistöpalvelut Muu koulutus Joustava aloitus
Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on

 • oppia taitoja, joita tarvitaan ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä
 • löytää opiskelupaikka tai työpaikka
Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu aikuisille, joilta puuttuu vielä ammatillinen tutkinto tai jotka ovat pitkään olleet pois työelämästä.
Koulutus sopii niille, joka haluavat kokeilla soveltuisiko rakennusala itselle ja ”matalalla kynnyksellä” tutustua monipuolisesti TAKKn tarjoamiin rakennusalan koulutuksiin.

Kesto

VALMA kestää yhden lukuvuoden /henkilökohtaisen osasamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Paikka

Nirvan kampus,  Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Opintojen laajuus ja rahoitus

 

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (osp.)
Koulutus on omaehtoinen päätoiminen monimuotokoulutus ja siihen on mahdollista hakea opintoetuutta.
Päätoiminen opiskelu voidaan rahoittaa mm. kelan opintotuella tai jos olet työtön ja yli 25-vuotias, voit kysyä TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella. Huomioi, että opiskelun tukemisesta on aina sovittava TE-toimistossa työllistymissuunnitelmassa ennen opintojen aloittamista.
www.kela.fi/opiskelijat
www.te-palvelut.fi

Opintoetuuksista saa neuvoa myös TAKKin Opiskelijapalveluista:
opintoneuvonta@takk.fi
puh. 044 790 6400

 

Hakeutuminen
Hakuaika: 21.05.2019—31.12.2019

Uusia ryhmiä alkaa joka toinen kuukausi. Voit kysyä vapaita paikkoja myös muina aikoina.
Hakeutuminen verkkolmakkeella, koulutukseen on joustava haku. 

 

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään, mitä ja miten opintoja suoritetaan.
Rakennusalan VALMA-koulutuksessa on mahdollista suorittaa pintakäsittelyn, talonrakennusalan ja kiinteistöpalvelualan ammatillisten perustutkintojen osia sekä kaikille yhteisiä opintoja (ns. YTO-opinnot; matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen sekä viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen).
Siirtyminen perustutkintotavoitteiseen koulutukseen on tehty sujuvaksi ja VALMAssa suoritetut opinnot tunnustetaan osaksi tutkintokoulutusta, mikä vaikuttaa tutkintokoulutuksen pituuteen.

Koulutuksessa on kaksi viikon lomajaksoa joulukuussa ja kesäkuussa.

Sisältö

Koulutus sisältää ammatillisessa koulutuksessa ja työssä tarvittavia valmiuksia, ammattisanastoa, opiskeluvalmiuksia ja työharjoittelua työpaikalla.

Sisältö:
Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen
Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen.
Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen.
Ammatillisen tutkinnon osat:
    -Perustustyöt /rakennusalan pt, talonrakentaja
    -Tapetointi /pintakäsittelyalan pt, maalari
   - Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen /puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, kiinteistönhoitaja
Muut valinnaiset koulutuksen osat (esim. passit ja kortit)

Koulutukseen sisältyy myös opiskelussa ja työssä tarvittavia tietotekniikkataitoja, esim. Office365,Moodle,sosiaalinen media, sähköposti ja tekstinkäsittely.

Koulutus perustuu Opetushallituksen antamiin ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteisiin:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2910073/reformi/tiedot

Lisätiedot

Kouluttaja
Eija Sakki, puh. 044 7906 276
Koulutuspäällikkö
Marko Uusitalo, puh. 044 7906 330
s-posti: etunimi.sukunimi@takk.fi
****
Valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Läsnäoloa edellytetään lähiopiskelupäivinä (oppilaitos) ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana (työpaikka).
Opiskelija voi ruokailla Juveneksen ravintoloissa Nasta ja Ratamo. Ravintoloissa on määritelty, mitä maksuttomaan ateriaan sisältyy.  

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Maahanmuuttajakoulutus Maahanmuuttajakoulutus 10.02.2020—18.12.2020
Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on

 • oppia taitoja, joita tarvitaan ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä
 • saavuttaa suomen kielen taitotaso B1
 • löytää opiskelupaikka tai työpaikka
Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, joilla ei ole ammatillista tutkintoa Suomesta. Koulutus sopii niille, joka haluavat jatkaa samassa ammatissa Suomessa tai jotka haluavat uuden ammatin.

Kesto

VALMA kestää yhden lukuvuoden. Uusia ryhmiä alkaa useita kertoja vuodessa. Kysy vapaita paikkoja.

1 lukuvuosi (60 osaamispistettä)

Lomajaksot;

14. - 17.4.2020

20.7. - 14.8.2020

12. - 16.10.2020

 

 

Paikka

Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere

Hakeutuminen
Hakuaika: 14.10.2019—23.01.2020

Koulutuksen hakemukselle pääset tästä.

Hakulomakkeeseen
Sisältö

Koulutus sisältää ammatillisessa koulutuksessa ja työssä tarvittavia valmiuksia, suomen kieltä, opiskeluvalmiuksia ja työharjoittelua työpaikalla.

Koulutukseen sisältyy YKI-tutkinto ja valmennus niille, joiden taitotaso riittää tutkinnon suorittamiseen.

Koulutuksessa on mahdollistaa suorittaa erilaisia työelämässä tarvittavia passeja ja kortteja, esim. työturvallisuuskortti, hygieniapassi, hätäensiapukortti ja trukkikortti.

Koulutuksessa on mahdollista suorittaa ammatillisten perustutkintojen osia, esim. yhteisiä opintoja (matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen sekä viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen).

Koulutukseen sisältyy opiskelussa ja työssä tarvittavia tietotekniikkataitoja, esim. Office365, sosiaalinen media ja Moodle. Koulutuksessa on mahdollista oppia myös tietotekniikan perustaitoja, esim. sähköposti ja tekstinkäsittely.

Koulutus kestää yhden lukuvuoden ja sen laajuus on 60 osaamispistettä. Valman opiskelijat saavat ruoan opiskelupäivinä.

Koulutus perustuu Opetushallituksen antamiin ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteisiin:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2910073/ops/tiedot

Lisätiedot

valma@takk.fi

kouluttaja Tiina Jokela puh. 044 7906 347 tiina.jokela@takk.fi 

kouluttaja Mari Poikolainen puh. 044 7906 484 mari.poikolainen@takk.fi

koulutuspäällikkö Janne Haikansalo puh. 044 7906 342 janne.haikansalo@takk.fi

sihteeri Leena Oraluoma puh. 044 7906 374 leena.oraluoma@takk.fi