Tavoite

Koulutuksen päätavoitteena on aiemman osaamisen hyödyntäminen ja lisäkoulutuksen ja kokemuksen hankkiminen palvelualan eri ammatteihin. Tavoitteena on saavuttaa sellainen tavoiteammatissa tai alalla tarvittava osaaminen, jota tämän päivän työllistyminen edellyttää. Tavoitteena on laajentaa keittiö- ja ravitsemuspalvelujen osaamista alan yritysten ja työnantajien tarpeisiin.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhanalaiset henkilöt, jotka tarvitsevat koulutusta oman osaamisensa selventämiseen, syventämiseen, laajentamiseen tai päivittämiseen siten, että työllistyminen alan työtehtäviin on mahdollista.

Toteutus

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa aiempi osaaminen huomioidaan. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan erillinen ammattitaidon ja työllistymismahdollisuuksien kartoitus (1 kk:n aikana). Kartoitus sisältää henkilökohtaisen opintojen suunnitelman ja käytännön työn jakson. Mikäli työkohde ja tavoitteet ovat kohdillaan, niin opiskelija voi jatkaa toisen kuukauden harjoitellen ja vahvistaen osaamistaan aiemmin laaditun suunnitelman mukaan. Tämän jälkeen opiskelijalle laaditaan uusi tavoitteellinen suunnitelma, jonka mukaan hän voi jatkaa koulutusta työllistymiseen saakka tai maksimissaan 8 kuukautta. Jo koulutuksen aikana edellytetään vuorotyövalmiutta.

Sisältö

Kokin ja tarjoilijan ammatteja vahvistavassa täydennyskoulutuksessa vahvistetaan osaamista mm.
· Asiakaspalvelussa ja myynnissä
· Selvitetään lait ja asetukset
· Ravintola- ja / tai ruokapalvelujen perusteet
· Erityisruokavalioiden tuntemus ja käytännön valmistaminen
· Ravintolan ja suurtalouskeittiön koneiden ja laitteiden hallinta
· Cook and chill -menetelmä
· Taloudellinen ja tehokas toiminta
· Tilaus- ja juhlapalveluissa toimiminen
· Tarjoilu ja kassatyöskentely
· Kortit ja passit: Anniskelu- ja / tai työssä tarvittava hygieniapassi

Kaikille yhteiset ammattialaan liittyvät teemat ovat:
· Ergonomia ja HTH / työkunto ja siitä huolehtiminen
· Työnhakuvalmennus sisältyy jokaiseen opiskelupäivään.

Opetus tapahtuu pääsääntöisesti monimuoto-opetuksena, joka koostuu kasvokkain tapahtuvasta lähiopetuksesta sekä ohjatusta työssäoppimisesta. Koulutuksessa käytettävät opetusmenetelmät tukevat oppimista henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
Koulutuksessa opiskelijaa ohjataan käyttämään erilaisia tietoteknisiä ja digitaalisia tiedonhankinnan menetelmiä ja alustoja.

Ajankohta

26.08.2019—29.04.2020

Paikka

Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Mikäli hygieniapassi pitää suorittaa niin opiskelija maksaa itse suoritettavan Anniskelu- ja hygieniapassitodistuksen (á 10 €).

Hakeutuminen
Hakuaika: 16.04.2019—05.08.2019

 

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti. Kiinnitä erityishuomio hakemuksen Omat perustelut -kohtaan. Puutteelliset tiedot heikentävät mahdollisuuksiasi tulla kutsutuksi haastatteluun. Muualta kuin Tampereen seudulta olevien hakijoiden tulee selvittää, miten majoitus järjestyy, koska kouluttajalla ei ole asuntolaa.

Koulutustunnus 685617, hakemukselle pääset tästä.

ALUSTAVA VALINTA-AIKATAULU:
Hakuaika päättyy 5.8.2019
Esivalinta 7.8.2019
Haastattelut 12.-13.8.2019
Koulutus alkaa 26.8.2019

Koska koulutuksen haastatteluaikataulu on nopea ja tiivis niin haastatteluaikojen muuttaminen/siirtäminen ei ole mahdollista. Koulutuksen haastattelukutsut toimitetaan tekstiviestinä/sähköpostitse.

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA REAALIAIKAISESTI:
www.te-palvelut.fi/ > Asioi verkossa > Henkilöasiakkaalle > Koulutushakemusteni tilanne. 

 

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Koulutuksesta: Kouluttaja Tapio Määttänen, puh. 044 7906 384, tapio.maattanen@takk.fi

Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa TE-palvelujen Koulutusneuvonnasta 0295 020 702 klo ma - pe 9-16.15.