Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto opiskellut kiinteistönhoitaja on monialaosaaja, jolla on käsitys rakennusten kokonaisuudesta ja toimivuudesta. Hän vastaa usein myös viheralueista. Hän tuntee kiinteistön rakennus-, LVI- ja sähköjärjestelmät niin, että pystyy tekemään tarvittavat mittaukset, säädöt ja huollot sekä kutsuu tarvittaessa paikalle alan erikoisosaajan. Kiinteistönhoitaja hallitsee rakennuksen elinkaaren, huollon ja ulkoalueitten hoidon.

Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon suorittanut tekee työnsä alan laatuvaatimusten mukaisesti sekä käsittelee materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa suunnitella työnsä kiinteistöjen palvelusopimusten ja palvelukuvausten avulla, osaa tuottaa kiinteistöpalveluita sovitulla laatutasolla sekä osaa esitellä ja arvioida omaa työtään.

Kiinteistönhoitajaksi valmistuneet työskentelevät erilaisissa kiinteistöjen ylläpitoon ja huoltoon liittyvissä tehtävissä. Työtehtäviin voi kuulua mm. erilaisia korjaus- ja kunnossapitotehtäviä.

Kohderyhmä

Puhtaus- ja kiinteistönhoidon perustutkinnon sopii kiinteistöpalvelutyöstä kiinnostuneelle ensimmäiseksi tutkinnoksi. Alan työtehtävät ja toimintatavat edellyttävät kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuullista työtapaa. Hyvät sosiaaliset taidot ja ajokortti ovat myös tarpeen.

Koulutuksen alussa opiskelijalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma opiskelua ja tutkinnon suorittamista varten. Suunnitelmassa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen, joten tuttuihin asioihin ei tarvitse tuhlata aikaa.

Puhtaus- ja kiinteistönhoidon perustutkinnon opiskelu

Koulutus alkaa teoriapainotteisella lähiopetuksella ja työelämän edellyttämillä turvallisuuskoulutuksilla. Koulutuksen edetessä käytännön harjoitusten osuus kasvaa, samalla oppimisen painopiste siirtyy ohjatusta opiskelusta kohti itsenäistä työskentelyä. Koulutukseen sisältyy ohjattua ja arvioitua työssäoppimista.

Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon sisältö

Ammattia tukevat osat (sisältyvät perustaitoihin)

  • Perehdytys ja opiskeluvalmiudet
  • Turvallisuuskoulutukset ( työturvallisuus, EA1, tulityö)
  • Työnhakuvalmennus.

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista.

Kaikille kiinteistönhodon osaamisalan valinneille pakolliset tutkinnon osat

  • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
  • Kiinteistöjen yleishoito ja valvonta
  • Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen.

Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 27, joita suoritetaan yhteensä 70 opintopistettä.

Katso valinnaiset tutkinnonosat ja lisätiedot puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinnon ePerusteista.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Kiinteistönhoitaja, Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto Kiinteistöpalvelut Työvoimakoulutus 02.09.2019—22.10.2020
Tavoite

Kiinteistönhoitajan koulutus on työllistymiseen tähtäävää Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon valmistavaa työvoimakoulutusta, jonka tavoitteena on suorittaa koko tutkinto tai osatutkinto sekä saada riittävät valmiudet kiinteistönhoitoalalle työllistymiseen.

Kohderyhmä

Kiinteistönhoitajan koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille kiinteistönhoitoalasta kiinnostuneille henkilöille, joilla on riittävät fyysiset ja psyykkiset valmiudet työskennellä alalla. Kiinteistönhoitoalan työtehtävät ja toimintatavat edellyttävät hyviä työelämävalmiuksia, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuun kantoa omasta työstään sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Kiinteistönhoitajalla on yleensä useita työkohteita, joiden välillä siirtymiseen käytetään kiinteistönhoitoyrityksen autoa. Tämän vuoksi alalle työllistyminen edellyttää yleensä vähintään B-ajokorttia.

Koulutukseen valittavalla henkilöllä tulee olla työ- ja elinkeinotoimiston arvioima koulutustarve sekä valmius ottaa vastaan kiinteistönhoitoalalla tarjolla olevaa työtä. Opiskelijavalinnassa katsotaan eduksi työskentely kiinteistönhoitoalan tehtävissä tai ammattia vastaavassa työympäristössä (palkkatyön lisäksi huomioidaan esim. työharjoittelu- ja työkokeilu).

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.07.2019—12.08.2019

Koulutuksen numero on 686752. Työvoimakoulutukseen haetaan Te-toimiston sivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella. Huomioithan, että avoimella hakulomakkeella (ilman tunnisteita) tehdyn hakemuksen voimaantulo edellyttää aina hakemuksen vahvistamista TE-toimistossa ennen koulutuksen hakuajan päättymistä.
 
Hakuajan päätyttyä tehdään esivalinta hakemusten perusteella, ja vain osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, joten hakemus kannattaa täyttää huolellisesti. Opiskelijavalinnassa arvioidaan mm. koulutustarvettasi ja motivaatiotasi koulutukseen/tehtäviin, joten omat perustelusi koulutukseen hakeutumiselle ovat tärkeät. Hakemuksen "tarkemmat perustelut" -kohdassa voit kertoa miksi kiintistönhoitoala sinua kiinnostaa ja perustella soveltuvuuttasi haluamaasi työhön (esim. miten voit hyödyntää aiempaa työkokemustasi/koulutustasi näissä tehtävissä). Voit kertoa myös näkemyksesi siitä millaiseen työympäristöön ja tehtäviin haluaisit sijoittua koulutuksen suoritettuasi.

VALINTA-AIKATAULU
Huom. Kutsut valintatilaisuuksiin lähetetään postitse, mutta valinta-aikataulu on tiukka, joten hakemuksen tilannetta kannattaa seurata verkossa (mm. haastattelukutsu, valintapäätös): www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi -> henkilöasiakas -> Koulutushakemusteni tilanne.

Hakuaika päättyy 12.8.2019. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun 22.8.2019 Pirkanmaan TE-toimistoon. Haastattelukutsu lähetetään postitse, mutta tiukan valinta-aikataulun takia mahdollinen haastattelukutsu kannattaa katsoa TE-toimiston oma asioinnista, esivalintatiedot näkyvissä 14.8.2019 alkaen. Haastattelupäivän siirtäminen ei valitettavasti aina ole mahdollista, joten hakijalla tulisi olla valmius osallistua haastatteluun em. päivänä. 

Toteutus

Koulutus alkaa 2 kuukautta kestävällä orientaatiojaksolla, kokonaiskesto on enintään 60 viikkoa. Koulutus on kokoaikaista ja pääsääntöisesti päivisin tapahtuvaa lähiopetusta, mutta siinä voidaan soveltaa myös muita opetusmenetelmiä, kuten lähi-, etä- ja verkko-opetusta, ryhmätöitä ja itsenäistä opiskelua. Koulutukseen sisältyy työpaikalla järjestettävää koulutusta kiinteistönhoitoalan yrityksissä.

LOMAT: Koulutukseen voi sisältyy kaksi lomajaksoa koulutuksen kestosta riippuen (5 arkipäivää lomaa 6 kuukauden opiskelujaksoa kohti). Loma-ajat: 20.12.2019-1.1.2020. ja 22.-28.6.2020. Huom. Ilmoitettuja lomajaksoja ei voi muuttaa eikä muita lomia voida myöntää.

Sisältö

ORIENTAATIOJAKSO
Orientaatiojakson aikana tutustutaan kiinteistönhoitoalaan, suoritetaan alalla tarvittavat turvallisuuskoulutukset ja kartoitetaan opiskelijan osaaminen ja koulutustarve sekä laaditaan hänelle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) aiemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Orientaatiojaksolla voidaan opiskella myös opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissunnitelmaan sisältyviä yhteisiä tutkinnon osia.

AMMATILLINEN JAKSO
Ammatillinen jakso rakentuu opiskelijan koulutustarpeen ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa myös jaksotettuna, mikäli opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma sitä edellyttää.

 

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 145 osp
Pakolliset:
- Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
- Kiinteistön yleishoito ja valvonta
- Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen
Valinnaiset, valitaan 4 tutkinnon osaa:
- Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito
- Kiinteistöautomaation käyttäminen
- Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla
- LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito
- Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen

YHTEISET TUTKINNON OSAT, 35 osp:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen


Koulutuksen sisältö muodostuu opetushallituksen määrittelemien tutkinnon perusteiden mukaan: ePerusteet

Tutkintoon sisältyy myös työpaikalla järjestettävää koulutusta.

Lisätiedot

LISÄTIEDOT KOULUTUKSESTA:
Kouluttaja Heikki Mahlamäki 044 7906 299
s-posti: etunimi.sukunimi@takk.fi

TIETOA KOULUTUSAIKAISISTA ETUUKSISTA TYÖVOIMAKOULUTUKSESSA:
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/palvelut_ja_kulukorvaus/index.html
 tai Työlinjan koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai sähköpostilla, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.