CNC-koneistajat tarvitsevat työssään itsenäistä ongelmanratkaisukykyä, tietoteknistä osaamista sekä käytännöntyöhön tarttumista. Näihin kaikkiin koneistajat keskittyvät kone- ja tuotantotekniikan tutkintokoulutuksessa. Perustutkintovaatimukset ovat nousseet niin, että koulutuksen suorittaneet voivat kutsua itseään CNC-koneistuksen ammattilaisiksi.

CNC-koneistuksen osaajana

 • työskentelet osavalmistusta tekevien yritysten tuotannon parissa
 • käytät moderneja valmistustekniikoita (CNC-koneet)
 • teet itsenäisiä päätöksiä laatuvaatimuksien täyttämiseksi.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto sopii sinulle täydellisesti, mikäli

 • olet motivoitunut uuden ammatin oppimiseen
 • pidät tekniikan parissa työskentelystä
 • perusterveytesi on hyvä
 • tykkäät oppia tekemällä - et lukemalla
 • tykkäät nähdä konkreettiset kättesi jäljet.

Koneistajan peruskoulutuksessa opiskellaan koneistuksen perustaidot, jotka hallitseva pystyy työskentelemään metallialan tuotteiden osavalmistuksessa. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon suorittanut koneistaja selviytyy itsenäisesti ammattialan perustyötehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä.

Keskeisimmät opiskeltavat työstömenetelmät ovat manuaalisorvaus, -jyrsintä ja -hionta. Ammattitaidon perustana on manuaalityöstö, mutta automaatiosovellusten ja tietotekniikan merkitys kasvaa alalla jatkuvasti.

Kone- ja tuotantotekniikan opiskelu

Kone- ja tuotantotekniikkaa opiskellaan käytännönläheisesti aidoissa tuotantoympäristöissä. Teoriatietojen tukemana paneudutaan käytännön töihin oikeilla laitteilla. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon opiskeluun sisältyy lähiopetusta, itsenäistä opiskelua sekä ohjattua työssäoppimista. Tutkinto koostuu opintojen aikana tehtävistä osaamisen näytöistä aidoissa työtehtävissä.

Opintojen alussa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen. Suunnitelmassa sovitaan koulutuksen tarkempi kesto, sisältö ja näyttöjen suorittaminen.

Koneistajan koulutuksen sisältö ja tutkinnon muodostuminen

Pakolliset osat

 • Valmistustyöt
 • Asennuksen ja automaation perustyöt
 • Koneistus.

Valinnaiset osat

 • Manuaalikoneistus
 • CNC-sorvaus
 • CNC-jyrsintä
 • CAD/CAM-ohjelmointi
 • Konepajamittaukset
 • Robotin käyttö.

Koneistajan peruskoulutus yrityksille

Koneistajakoulutusta voidaan järjestää myös yrityskohtaisena täsmäkoulutuksena ilman tutkintotavoitetta. Soita ja kysy lisää!

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Koneistaja/Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai sen osatutkinto Kone- ja metallitekniikka;Metallitekniikka Tutkintoon valmistava;Työvoimakoulutus Joustava aloitus

Koneistaja, valmistustekniikan osaamisalan koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille peruskoulun suorittaneille henkilöille, joilla on jo jonkin verran työkokemusta tai koulutusta metallialalta ja jotka ovat kiinnostuneet työllistymään koneistajan tehtäviin. Henkilöillä, joilla ei vielä ole metallialan tuntemusta, tulee ensin hakeutua Konetekniikan tutustumisjaksolle.

Koulutukseen valittavalla tulee olla valmiudet työskennellä alalla vähintään 2-vuorotyössä eikä hänellä saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutuksen suoritettuaan selviytyy itsenäisesti ammattialan perustyötehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä. Koulutus on kone- ja metallialan perustutkintoon tai sen osatutkintoihin valmistavaa koulutusta tai yksilöllistä täsmäkoulutusta ilman tutkintotavoitetta.

 

Koneistuksen perustaitoja tarvitaan metallialan tuotteiden osavalmistuksessa. Keskeisimmät työstömenetelmät ovat manuaalisorvaus, -jyrsintä ja -hionta. Koneistuksen oppimisen perustana on manuaalityöstö, mutta tämän päivän ammattitaitona vaaditaan myös CNC-tekniikan hallintaa (ohjelmointi + koneenkäyttö). Tätä painotetaan myös opiskelussa.

 

Katso esimerkki koneistajan koulutuspolusta ja työstä tästä: https://www.mytech.fi/k%C3%A4denj%C3%A4lki-n%C3%A4kyy-ja-onnistumisen-tunne-innostaa

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu metallialan koneistustehtäviin aikoville, joilla ei fyysisiä esteitä metallityön tekemiseen ja joilla on mahdollisuus työskennellä vähintään 2-vuorotyössä. Opiskelijalla ei saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta.
Koulutukseen voivat hakea myös taantuman aikana koneistajaksi valmistuneille ja ilman työpaikkaa jääneille ammattitaidon syventämiseksi ja rutiinin saamiseksi.

Kesto

Koulutus on kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon tai sen osatutkintoihin valmistavaa koulutusta tai yksilöllisesti räätälöityä koulutusta ilman tutkintotavoitetta. Koulutusohjelman tutkintatavoitteinen kesto on maksimissaan 90 viikkoa.

Ajankohta

Nonstop -koulutusta.

Seuraa hakua www.te-palvelut.fi sivustolta: (http://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/?searchPhrase=takk&locations=Tampere&announced=0&sort=1)

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 27.12.2018—31.12.2019

Koulutukseen haetaan te-palveluiden sivujen kautta.

 

Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten hakemus kannattaa täyttää huolellisesti. Selvitä hakemuksen "tarkemmat perustelut" -kohdassa, miksi olet kiinnostunut koneistajan koulutuksesta/työstä ja mikä tekee sinusta soveltuvan alalle. Lisäksi muualta kuin Tampereen seudulta olevien hakijoiden tulee selvittää, miten majoitus järjestyy, koska kouluttajalla ei ole asuntolaa. 

 

 

Toteutus

Koulutus alkaa 3 kk kestävällä orientointijaksolla, jonka aikana tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelma (HOKS) sekä varmistetaan opiskelijan soveltuvuus koneistajan ammattiin. Opiskeluun liittyy tietopuolista opetusta, käytännön harjoittelua sekä työssäoppimisjaksoja metallialan yrityksissä. Työssäoppiminen toteutuu työharjoitteluna, joka syventää oppilaitoksessa hankittuja tietoja/taitoja sekä loppuharjoitteluna, jonka tavoitteena on yritykseen työllistyminen.

Tutkinto suoritetaan osioittain järjestettävissä näyttötilaisuuksissa.

 

Pakolliset osat:

 • Valmistustyöt
 • Asennuksen ja automaation perustyöt
 • Koneistus

Valinnaiset osiot:

 • Manuaalikoneistus
 • CNC-sorvaus
 • CNC-jyrsintä
 • CAD/CAM-ohjelmointi
 • Konepajamittaukset
 • Robotin käyttö

Tutkinnon rakenteet löytyvät opetushallituksen sivuilta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1978990/naytto/tiedot

Lisätiedot

Kouluttaja Jarkko Kortehisto, puh. 044 790 6258
Sihteeri Terhi Lehtolainen, puh. 044 790 6233
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Koneistajan peruskoulutus/Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto Metallitekniikka Muu koulutus;Tutkintoon valmistava Joustava aloitus

Koulutus on tarkoitettu metallialan koneistustehtäviin aikoville.
Huomioi, että koneistajan koulutus edellyttää aina Metallialan tutustumisjakson suorittamista, jos hakijalla ei ole aiempaa työkokemusta tai opintoja.

Tavoite

Tavoitteena on, että opiskelija koulutuksen suoritettuaan selviytyy itsenäisesti ammattialan perustyötehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä. Koulutus on kone- ja metallialan perustutkintoon valmistavaa koulutusta tai yrityskohtaista täsmäkoululutusta ilman tutkintotavoitetta. Koneistuksen perustaitoja tarvitaan metallialan tuotteiden osavalmistuksessa. Keskeisimmät työstömenetelmät ovat manuaalisorvaus, -jyrsintä ja -hionta. Ammattitaidon perustana on manuulityöstö, mutta automaatiosovelluksest ja tietotekniikka valtaavat alaa yhä voimakkaimmin (CNC).

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu metallialan koneistustehtäviin aikoville, joilla ei fyysisiä esteitä metallityön tekemiseen ja joilla on mahdollisuus työskennellä vähintään 2-vuorotyössä. Opiskelijalla ei saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta.
Koulutukseen voivat hakea myös taantuman aikana koneistajaksi valmistuneille ja ilman työpaikkaa jääneille ammattitaidon syventämiseksi ja rutiinin saamiseksi.

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 02.01.2019—31.12.2019

Nonstop -koulutusta.

Koulutukseen voi hakeutua oheisella verkkolomakkeella.

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus alkaa 3 kk orientointijaksolla, jonka aikana tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma sekä varmistetaan opiskelijan soveltuvuus koneistusalan ammatteihin. Opiskeluun liittyy tietopuolista opetusta, käytännön harjoittelua sekä työssäoppimisjaksoja metallialan yrityksissä. Työssäoppiminen tapahtuu väliharjoitteluna, joka syventää oppilaitoksessa hankittuja tietoja/taitoja sekä loppuharjoitteluna, jonka tavoitteena on yritykseen työllistyminen.

Tutkinto suoritetaan osioittain järjestettävissä näyttötilaisuuksissa.

Sisältö

Koneistaja, valmistustekniikan osaamisala

Koneistuksen orientointijakso 3kk

 • Manuaalikoneistuksen perusteet
 • Työstötekniikka

Tutkintotavoitteinen koulutus

Kaikille yhteiset opinnot

 • Asennuksen ja automaation perustyöt
 • Koneistuksen perustyöt
 • Levytöiden ja hitsauksen perustyöt
 • Koneistus

Valinnaiset opinnot, valittava 4 osaa

 • Manuaalikoneistus
 • CNC-sorvaus
 • CNC-jyrsintä
 • CAD/CAM -2d-työstöratojen valmistus
 • CAD/CAM -3d-työstöratojen valmistus
 • Konepajamittaus
Lisätiedot

Kouluttaja Jarkko Kortehisto, puh. 044 790 6258
Sihteeri Terhi Lehtolainen, puh. 044 790 6233
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi