Kehitä asiakaspalvelu- ja myyntitaitojasi yksilöllisin askelin kohti työelämää. Koulutus lisää ammattitaitoasi ja avaa väyliä kaupan alalle työllistymiseen. Koulutuksen aikana kehität asiakaspalvelu- ja myyntitaitojasi sekä liiketaloudellista osaamista.

Tavoite

Tavoitteena on hallita tuloksellinen myynti, suunnitella ja toteuttaa markkinointitapahtumia sekä kehittää myymälän asiakaskohtaamisia.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaupan alasta kiinnostuneille työttömille tai työttömyysuhanalaisille alle 30-vuotiaille työnhakijoille. Voit esim. olla vailla ammatillista koulutusta, keskeyttänyt aikaisemman koulutuksesi tai alaa vaihtava nuori.

Toteutus

Koulutuksessa käytännönläheinen lähiopetus ja ohjattu työssäoppiminen linkittyvät mielekkääksi kokonaisuudeksi. Koulutuksen aikana tavoitteena on myös suorittaa liiketoiminnan perustutkinnosta osa/osia: Asiakaspalvelu, Myynti ja Tapahtumatuotanto sekä halutessasi jatkaa tutkinto loppuun oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuksen alussa tehdään ammattitaidon lähtötasokartoitus, jonka perusteella laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutus toteutetaan kokopäiväisenä monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähi-, etä- ja verkko-opiskelua. Koulutuksessa painottuu ohjattu työssäoppiminen, joka kestää neljä kuukautta. Työssäoppimisjakson tavoitteena on ammatillisen kehittymisen lisäksi vahvistaa yleisiä työelämätaitoja ja itseluottamusta sekä saada valmiuksia työllistyä kaupan alalle. Työssäoppimista ohjaa työpaikalla nimetty työpaikkakouluttaja.

Sisältö
 • Tutustuminen kaupan alaan
 • Kaupan toimintaympäristö
 • Työturvallisuus
 • Työnhakuvalmennus
 • Office 365, Word, Excel, PowerPoint
 • Asiakaspalvelun kehittäminen
 • Englannin ja ruotsin kieli
 • Markkinoinnin perusteet
 • Markkinointiviestintä ja brändin hallinta
 • Digitaalinen markkinointi
 • Visuaalinen markkinointi, esillepanot
 • Myynnin kehittäminen
 • Tapahtumamarkkinointi
 • Urasuunnittelu ja tutkinnon näyttöihin ohjaaminen
 • Ohjattu työssäoppiminen

Koulutuksessa on lomajakso ajalla 20.-31.12.2019.

Ajankohta

03.09.2019—28.02.2020

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 29.04.2019—13.08.2019

Koulutukseen haetaan 13.8.2019 mennessä työ- ja elinkeinotoimiston Internet-sivuilla www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella (koulutusnumero 685693).
Hakijat valitaan haastatteluun hakemuksessa annettujen tietojen perusteella, joten hakemus kannattaa täyttää huolellisesti. Esivalinta on 15.8.2019 ja haastattelut pidetään 26.-27.8.2019.

Lisätietoja hakeutumisesta ja työvoimakoulutuksen aikaisista etuuksista saa koulutusneuvonnan puhelinpalvelusta 0295 020 702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi tai omasta työ- ja elinkeinotoimistosta.
Voit seurata hakemuksesi tilannetta: www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi -> Työvoimakoulutus.

Lisätiedot

Kouluttaja Tea Nikkilä, puh. 044 7906 429, tea.nikkila@takk.fi