Pirkanmaan Broker on Kasvun Roihu Oy:n (nyk. Innovestor Ignite Oy) ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen HiOMOn yhdessä toteuttama kehittämisohjelma yritysneuvonnan ja -kehittämisen parissa työskenteleville henkilöille. Broker-ohjelmaa on suunnitellut ja valmistellut laaja joukko kasvuyrittäjyyden toimijoita ja sitä on uudistettu yhdessä pirkanmaalaisten yritysneuvontaorganisaatioiden kanssa.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujan yritysneuvontaosaamista, lisätä paikallisten yritysneuvontapalvelujen tuntemusta ja laajentaa omia asiantuntijaverkostoja. Koulutuksen aikana toteutetaan kehittämisprojekti omassa organisaatiossa.

Kohderyhmä

Ohjelma on tarkoitettu yrityskehittäjille, jotka työskentelevät esimerkiksi yrittäjäjärjestöissä, kehitysyhtiöissä, ELY-keskuksissa, TE-toimistoissa, oppisopimustoimistoissa, tilitoimistoissa, yrityshautomoissa tai yritysrahoituksen parissa.

Toteutus

Ohjelman käytännön toteutuksesta vastaavat Kasvun Roihu Oy (nyk. Innovestor Ignite Oy) ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen HiOMO. Koulutus on monimuotokoulutusta ja se sisältää lähipäivien (8 pv) lisäksi omaa yrityskehittämistyötä tukevia tehtäviä. Ohjelmassa saatuja kehittämistyön oppeja, työkaluja ja verkostokumppanien osaamista sovelletaan jokaisen osallistujan omaan yrityscaseen.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja sen kesto on noin vuosi. Oppisopimuskoulutuksessa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaamaan nimetään vastuuhenkilö omasta organisaatiosta.

Koulutuksen aikana suoritetaan yritysneuvojan erikoisammattitutkinto. Tutkinnon mukainen osaaminen osoitetaan käytännön yritysneuvontatyössä ja koulutuksen aikana toteutetaan kehittämisprojekti omassa organisaatiossa. Kehittämisprojekti voi liittyä yritysneuvontapalvelujen, verkostojen tai yritysneuvontaorganisaation kehittämiseen.

Sisältö

•    Ohjelman startti – Pirkanmaan yrityskehitystyön ekosysteemi
•    Yrityskehitystyön uudet mallit ja menetelmät
•    Kehittämisprojekti ja verkostot
•    Yrityksen kilpailuetu nyt ja tulevaisuudessa
•    Grow to market – kasvua kansainvälistymällä
•    Kasvun rahoitus
•    Broker Kiitoratapäivä – yritykset sparraamassa ja arvioimassa brokereita
•    Arviointi ja oppiminen (projektityön esittely)

Ajankohta

15.11.2019—30.11.2020

Paikka

Kontaktipäivät toteutetaan pääosin ohjelman osallistujien tiloissa. Starttipäivä pidetään Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen Nirvan (Kurssikeskuksenkatu 11) kampuksella.

Hinta

Koulutuksen opiskelijamaksu on 350 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu).
Koulutusta rahoittaa myös Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan omaehtoisen koulutuksen opiskelijamaksu on osoitettava opiskelijalle. Hallituksen esityksen HE 107/2017 mukaan työnantaja voi kuitenkin verovapaasti korvata työntekijän itse maksaman työnantajan intressissä olleen koulutuksen laskua ja maksutositteita vastaan.

Hakeutuminen
Hakuaika: 06.09.2019—29.10.2019

Koulutukseen hakeudutaan TAKKin nettisivujen kautta www.takk.fi/koulutukset/ammattialat/yrittajyys.

 

Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK
Koulutussuunnittelija Tuija Pohjansaari-Kirmo
puh. 044 7906 434
tuija.pohjansaari-kirmo@takk.fi

Kouluttaja Elisa Haikala
puh. 044 7906 460
elisa.haikala@takk.fi

Oppisopimusasiat
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää
puh. 044 7906 473
harri.huhdanpaa@takk.fi