Rakennusalan ammattitaidon kartoituksen tavoitteena on selvittää alan taustaa omaavien työnhakijoiden ammattitaito sekä työllistymismahdollisuudet alalle. Lisäksi kartoituksessa selvitetään mahdollinen jatko- tai täydennyskoulutuksentarve eli ammattitaidon päivitystarve nykyvaatimusten tasalle.

Koulutuksen kohderyhmä

Rakennusalan ammattitaidon kartoitus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat työskennelleet rakennusalalla, mutta joilla ei ole alan ammatillista koulutusta. Kartoitukseen voidaan ottaa myös henkilöitä, joilla on pitkä aika rakennusalan koulutuksesta tai tutkinnon suorittamisesta tai jotka ovat aiemmin keskeyttäneet alan opinnot.

Rakennusalan ammattitaidon kartoituksen sisältö

Jaksolla kartoitetaan rakennusalan ammatillisen osaamisen lisäksi mm. oppimisvalmiuksia, mahdollisia oppimisen esteitä, alan osaamista teoriassa ja käytännössä. Mahdollisuuksien mukaan kartoitus toteutetaan alan yrityksessä aidossa ympäristössä, jolloin osaamisesta saadaan työnantajan arvio.

Kartoitusjakson lopulla kouluttaja ja osallistuja tekevät yhdessä jatkosuunnitelman, joka edesauttaa osallistujaa etenemään kohti työelämää tai osaamisen kehittämistä.

 

 

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Rakennusalan ammattitaidon ja työllistymismahdollisuuksien kartoitus Rakentaminen;Sisustaminen ja pintakäsittely Työvoimakoulutus Joustava aloitus
Tavoite

Kartoituksen tavoitteena on selvittää alan taustaa omaavien työnhakijoiden ammattitaito
sekä työllistymismahdollisuudet alalle. Lisäksi selvitetään mahdollisen jatko- tai täydennyskoulutuksen tarve, eli mahdollisen olemassa olevan ammattitaidon päivitystarve tämän päivän tasolle.

Kohderyhmä

Kartoitus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat työskennelleet alalla, mutta joilla ei ole alan ammatillista koulutusta. Kartoitukseen voidaan ohjata myös tutkinnon pidemmän aikaa sitten suorittaneita tai opintonsa kesken jättäneitä työnhakijoita. Lisäksi koulutukseen voidaan ohjata myös henkilöitä, joiden työttömyys uhkaa venyä.

Kesto

2 kuukautta

Paikka

Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 02.01.2019—10.11.2019

Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston Internet-sivuilla http://www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella Hakijat valitaan haastatteluun hakemuksessa annettujen tietojen perusteella, joten hakemus kannattaa täyttää huolellisesti. Voit seurata hakemuksesi tilannetta Oma asiointi-palvelun kautta.

Toteutus

Jaksolla kartoitetaan mm. oppimisvalmiuksia, mahdollisia oppimisen esteitä, alan osaamista teoriassa ja käytännössä. Mahdollisuuksien mukaan kartoitus toteutetaan ao. yrityksessä aidossa ympäristössä, jolloin osaamisesta saadaan työnantajatahon arvio.

Kartoitusjakson lopulla kouluttaja ja osallistuja tekevät yhdessä jatkosuunnitelman, joka edesauttaa osallistujaa etenemään kohti työelämää tai osaamisen kehittämistä. Kartoitus ja jatkosuunnitelma toimitetaan TE-toimistolle (ARVI).

Aloitukset pääsääntöisesti joka toinen kuukausi; 5.8., 7.10., 2.12. Varmista ajankohdat te-toimistosta.