TAKKin laatutyö

Koulutuksen järjestämistä ohjaavat lait ja asetukset, valtakunnalliset tutkintojen perusteet sekä koulutuksen järjestäjän strategiat, johtosääntö ja opetussuunnitelmat sekä muu ohjeistus. Asiakkaittemme - aikuisopiskelijoiden, työelämän sekä rahoittajien - tarpeiden ja odotusten täyttäminen on koko TAKKin menestyksellisen toiminnan edellytys.

TAKKin laadunhallinta ja itsearviointi pohjautuvat Euroopan laatupalkinto (EFQM) -malliin. Ensimmäinen EFQM-mallin mukainen itsearviointi ja ulkoinen auditointi suoritettiin vuonna 2003. Ulkoisia auditointeja on tehty TAKKissa noin 3 vuoden välein ja viimeisimmässä Laatukeskuksen vuonna 2018 tekemässä auditoinnissa saimme EFQM Recognised for Excellence 4 tähden tunnustuksen. Tavoitteena arvioinneissa on tunnistaa organisaation vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Vuonna 2015 toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä edellyttämä laadunhallintajärjestelmän itsearviointi. Sen pohjalta kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteutti TAKKissa laadunhallintajärjestelmän ulkoisen arvioinnin. Ulkoinen arviointi tehtiin 15 prosenttiin oppilaitoksista, ja sen tavoitteena oli varmistaa itsearviointien luotettavuus.  

Itsearvioinnissa TAKKin laadunhallintajärjestelmä arvioitiin olevan kehittyvällä tasolla. Ulkoisen arvioinnin toteuttanut arviointiryhmä piti TAKKin itsearviointia erittäin osuvana. Arviointiryhmän mukaan TAKKissa on pitäaikaista näyttöä laadunhallinnan systemaattisesta kehittämisestä ja jatkuvasta parantamisesta. Lisäksi arviointiryhmä oli sitä mieltä, että TAKKin laadunhallinta ylittää kansallisesti asetetun laatutason. Arvioinnin palauteraportissa kuvataan TAKKin laadunhallintajärjestelmän vahvuudet ja kehittämiskohteet arviointikohdittain.

Vuonna 2016 TAKK osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön laatupalkintokilpailuun ja palkittiin voittajana. TAKK on ensimmäinen oppilaitos Pirkanmaalla sekä ensimmäinen aikuiskoulutuskeskus, joka on palkinnon voittanut. Lue lisää aiheesta.

Vuonna 2016 käynnistettiin TAKKin sisäiset vertaisarvionnit. Arviointien tavoitteena on laatu- ja arviointiosaamisen kehittäminen, toisilta oppiminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen - unohtamatta yhteistyön lisäämistä talon sisällä.

Laadun varmistaminen ja kehittäminen ovat osa jokaisen takkilaisen työtä. TAKKin laatutyö perustuu jatkuvan kehittämisen periaatteeseen, jonka mukaan kaikkiin toimintoihin liittyvät suunnittelu-, toteutus-, arviointi- ja parantamisvaiheet (laatuympyrä). Asiakkailta kerätään säännöllisesti palautetta toiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi.

TAKKin laatutyön kehittämisen stepit on kirjattu TAKKin laadunhallintajärjestelmän kehittämissuunnitelmaan vuosille 2016-2018.

Lisätiedot

Neuvonen Satu
Kehitysjohtaja
Puh. +358 44 7906 331
satu.neuvonen@takk.fi

Lähetä viesti
Mattila Merja
laatukoordinaattori
Puh. +358 44 7906 103
merja.mattila@takk.fi

Lähetä viesti