Uutiset

Koulutusyhteistyö Etelä-Korean kanssa sai jatkoa

Uutiset
TAKKin ensimmäiset koulutusvientitutkinnot toteutettiin Etelä-Korean Daeguun syksyllä 2018. Kyseessä oli samalla ensimmäinen kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon koulutusvientitoteutus Suomessa. Kokemus oli niin hyvä, että korealaiset tilasivat uuden toteutuksen tälle syksylle. Toisen ryhmän valmistujaisia vietettiin 22.11.2019.

Tarkalla seulalla kotimaassaan valitut opiskelijat matkasivat opiskelemaan Tampereelle kolmen kuukauden ajaksi. Jakson aikana suoritettiin hitsauksen ja mittaustekniikan osatutkinnot kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta. Ammatillisten osaamisen lisäksi tavoitteena oli vahvistaa englannin kielen taitoa.

- Kolme kuukautta on suhteellisen lyhyt aika ottaa haltuun kaksi tutkinnon osaa, kieliopinnot ja lisäopintoina vielä hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa. Onnistumisessa oleellista on se, että opiskelijoilla on kotimaasta alan koulutusta ja osaamista, jolloin oppisisällöt ovat jollakin tasolla jo tuttuja, kertoo koulutussuunnittelija Hannu-Pekka Talvinen.

Koulutuksessa ovat tärkeässä roolissa Tampereen seudun metallialan yritykset, joissa nuoret ovat työssäoppimassa. Työpaikoilta on Talvisen mukaan tullut hyvää palautetta sekä poikien osaamisesta että aktiivisuudesta. Päätöstilaisuudessa palkittiin stipendillä Dynaset Oy:llä työssoppimisensa suorittanut Seo Junggwon. Perusteena oli mm. työpaikalta saatu erinomainen palaute.

Opiskelijat kiittelivät päätöstilaisuudessa koulutuksen antia ja opettajia. Erityisen mieleenpainuva kokemus oli myös jääkiekkopeli Hakametsässä.

Opiskelijoita oli Tampereella saattelemassa korealainen opettaja Seong-Ki Chang, ja viimeisen viikon ajaksi oli opetusta saapunut seuraamaan myös Daegun opetusviraston tarkastaja Sangil Lee. Hän mm. keräsi opiskelijoilta palautetta koulutusjaksosta. Myös hän jakoi juhlapuheessaan kiitoksia TAKKilaisille.

TAKKin rehtori Teppo Tapani nosti esiin erityisesti TAKKin kouluttajien monipuolisen osaamisen ja heittäytymisen uusiin haasteisiin.

- Kouluttajien osaaminen ja TAKKilaisten yhteistyö koulutuksen toteutuksen eteen sen kaikissa vaiheissa ovat avainasemassa onnistuneeseen lopputulokseen, Tapani korosti.

Korelaisten kouluttamisessa on kyse koulutusviennistä, jossa Etelä-Korea vastaa kustannuksista eikä koulutukseen käytetä TAKKin opiskelupaikkoja. Aiesopimuksella on sovittu kolmannesta vastaavasta toteutuksesta.


Koulutusviennistä ja korealaisista opiskelijoistamme Yle Uutiset -sivuilla

Päätöstilaisuudessa juhlistettiin 10 eteläkorealaiset valmistumista kahteen kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon osatutkintoon.

Seo Junggwon sai stipendin menestyksestään opinnoissa TAKKissa ja työpaikalla.

TAKKin rehtori Teppo Tapani kiitteli opiskelijoita aktiivisuudesta opinnoissa ja lentopallokentällä.

Daegun opetusviraston tarkastaja Sangil Lee saapui Tampereelle viimeiseksi koulutusviikoksi mm. keräämään palautetta ja arvioimaan onnistumista.