Uutiset

Maahanmuuttajien yrittäjäkoulutuksessa ylitettiin tavoitteet

Uutiset
Tavoitteena oli suorittaa yrittäjän ammattitutkinnon osa, mutta kaikki opiskelijat päättivät suorittaa koko tutkinnon.

TAKKin huhtikuu-lokakuussa 2019 järjestämään yrittäjäkoulutukseen osallistui kahdeksan maahanmuuttajaa. Opintojen aikana he kaikki päättivätkin suorittaa osatutkinnon sijasta yrittäjän ammattitutkinnon kokonaan. Kaikki ylsivät uuteen tavoitteeseensa annetussa aikataulussa.

Koulutuksen ansiosta Pirkanmaalle on syntymässä uutta yritystoimintaa: Osa testaa liiketoimintaansa ensin kevytyrittäjänä ja osa hankkii yritystoimintaansa rahoitusta joko keräämällä omaa pääomaa tai neuvottelemalla lainarahoituksesta. Yritystoimintaa on luvassa seuraaville aloille: tatuointi, kahvila, kauneudenhoito ja perhepäivähoito sekä koulutusvienti.

Opiskelijat pitivät haastavimpina asioina suomen kieltä (erityisesti suomeksi kirjoittaminen on vaikeaa) ja laskelmia. Kielitaito kuitenkin parani opintojen myötä ja laskelmien tarjoamaa realismia pidettiin arvokkaana oppina. Koulutusta kiiteltiin myös siitä, että omiin suunnitelmiin sai henkilökohtaista ohjausta ja yrityksen palveluita pystyttiin tuotteistamaan koulutuksen aikana.

- Koulutus auttoi ymmärtämään yrittäjyyttä Suomessa ja löytämään tahoja, joilta saa tarvittaessa apua. Nyt tietää mistä aloittaa, miten tehdä kun haluaa perustaa yrityksen.

Ryhmä hitsautui hienosti yhteen opintojen aikana. He aikovatkin tehdä yhteistyötä tulevaisuudessa. Ajatuksena on myös auttaa muita yrittäjyyttä pohtivia maahanmuuttajia.

Ryhmässä toivottiin lisää koulutuksia maahanmuuttajille. Maahanmuuttajat tarvitsevat heidän mielestään suomen kielen opintojen lisäksi paljon muutakin koulutusta.

Liiketoiminnan konsultointiin keskittynyt Stanley Orock haastatteli ja kuvasi koulutuksen päätöstilaisuudessa Lirio Nikanderia. Lirio on perustamassa meksikolaista kahvilaa Tampereelle. Katso haastatteluvideo Stanleyn YouTube-kanavalta.

 

www.takk.fi/yrittajyys

Tavoitteena oli suorittaa yrittäjän ammattitutkinnon osa, mutta opiskelijat suorittivat koko tutkinnon.

Hope Nwosu, kirjailija ja luennoitsija, teemana erityisesti naisten oikeudet

Hope Nwosu, kirjailija ja luennoitsija, teemana erityisesti naisten oikeudet

Stanley Orock, liiketoiminnan konsultointi, erityisosaamisena kansainvälinen kauppa Afrikassa

Stanley Orock, liiketoiminnan konsultointi, erityisosaamisena kansainvälinen kauppa Afrikassa