Uutiset

TAKKin syyskausi 2020 - koronatiedote

Uutiset
Koronan aiheuttamat tautitapaukset ovat Pirkanmaalla edelleen kasvussa. Haluamme ehkäistä taudin leviämistä, mutta samalla turvata opiskelijoiden opetuksen ja oppimisen eteneminen. Tärkeää on huolehtia hygieniasta: pestä kädet huolellisesti ja pitää riittävä turvaväli sekä käyttää maskeja THL:n suositusten mukaisesti.

Opetus järjestetään kädentaitoaloilla pääsääntöisesti lähiopetuksena. Sama koskee muita sellaisia opetussisältöjä, joita ei pystytä digiopetusvälineiden avulla toteuttamaan. Muutoin siirrytään mahdollisuuksien mukaan etäopetukseen. Kouluttajat tiedottavat omia opiskelijoitaan tarkemmin opetusjärjestelyjen mahdollisista muutoksista.

Työssäoppimisjaksoilla olevat opiskelijat menevät työssäoppimispaikkoihinsa, ellei työpaikka rajoita työpaikalle saapumista. Jos työpaikalla oppiminen ei ole mahdollista, siirtyy opiskelija etä- tai lähiopetukseen. Työpaikalla toteutettavia näyttöjä voidaan poikkeuksellisesti arvioida etänä. Tarvittaessa näytöt voidaan toteuttaa myös TAKKin tiloissa.

Tärkeintä on huolehtia hygieniasta: pestä kädet huolellisesti ja pitää riittävä turvaväli sekä noudattaa muita THL:n antamia ohjeita ja käyttää maskeja THL:n suositusten mukaan. Katso ohjeet THL:n sivuilta.

Jos ilmenee hengitystieinfektio-oireita, on jäätävä kotiin. Oireisena ei saa tulla TAKKiin eikä mennä työssäoppimispaikoille. Jos oireita ilmenee, opiskelija on yhteydessä vastuukouluttajaansa, ja ilmoittaa tilanteesta myös työssäoppimispaikkaansa.

Oireiden ilmetessä käytetään ensi sijassa koronaneuvontapuhelimia ja noudatetaan terveydenhuollon ohjeita. Taysin koronaneuvontapuhelin palvelee ympäri vuorokauden joka päivä: puh. 03 311 65333. Toimintaohjeet Taysin nettisivuilla.

TAKKin toimitiloissa Juveneksen ravintoloissa (Nasta ja Ratamo) jokainen voi vaikuttaa turvallisuuteen kiinnittämällä huomiota turvavälien noudattamiseen ja hyvään hygieniaan.

Seuraamme tilannetta ja viranomaisten ohjeistuksia aktiivisesti. Muokkaamme TAKKin ohjeita tarpeen mukaan. Opiskelijoille tiedotetaan muutoksista opiskelijaintrassa.

Tiedotetta päivitetty 16.10.2020.


Tutustu myös 14.8.2020 annettuun koronatiedotteeseen.