Tapahtumat

Varautuminen syyskauden 2020 koronatilanteeseen TAKKissa

Uutiset
Varaudumme syksyn koronatilanteeseen erityisjärjestelyin. Tavoitteena on, että TAKK on hyvä ja turvallinen työ- ja opiskelupaikka poikkeustilanteesta huolimatta.

Opetus ja oppimisen eteneminen pyritään varmistamaan

Opetus järjestetään pääsääntöisesti lähiopetuksena erityisesti kädentaitojen aloilla. Opetuskäyttöön on otettu mm. liikuntatila ja muita lisätiloja, jotta väljyys ja välimatka voidaan luokkaopetuksessa ja muissa opetustiloissa säilyttää. Etäopetusta järjestetään niiden teemojen osalta, joissa se on oppimisen näkökulmasta mahdollista.

Työssäoppimisjaksoilla olevat opiskelijat menevät työssäoppimispaikkoihinsa, ellei työpaikka rajoita työpaikalle saapumista. Jos työpaikalla oppiminen ei ole mahdollista, siirtyy opiskelija etä- tai lähiopetukseen. Työpaikalla toteutettavia näyttöjä voidaan arvioida myös etänä. Tarvittaessa näytöt voidaan toteuttaa TAKKissa.

Opiskelijoiden sekä henkilöstön turvallisuudesta huolehditaan tila- ja hygieniajärjestelyin

Tärkeimpinä ohjeina ovat edelleen:
-    Kädet pestään huolellisesti saippualla ja vedellä sekä kuivataan hyvin.
-    Yskimisessä noudatetaan THL:n ohjeita.
-    Pidetään sopiva välimatka toisiimme.

Perusohje pysyy voimassa: jos ilmenee hengitystieinfektio-oireita, on jäätävä kotiin. Oireisena ei saa tulla TAKKiin eikä mennä työssäoppimispaikoille.

TAKKin tilat on osastoitu, ja talojen välinen liikenne pidetään mahdollisimman vähäisenä. Siivousta on tehostettu. Ruoka-ajat on rytmitetty ruuhkien välttämiseksi. Ravintoloissa (Juvenes Ratamo ja Nasta) pöydät on aseteltu normaalia väljemmin, jotta välimatkan pitäminen onnistuu.

Isoja massatilaisuuksia ei TAKKissa syyskauden aikana järjestetä. Kansainväliset vaihtojaksot on syksyn osalta peruttu.

Julkisessa liikenteessä suosittelemme noudattamaan THL:n ja Tampereen joukkoliikenteen ohjeita, mm. maskisuosituksen osalta. Seuraa ajankohtaista tiedostusta nysse.fi-sivuilla.

Seuraamme viranomaisten ohjeistuksia, ja muutoksia TAKKin ohjeisiin tehdään sen pohjalta.