Uutiset

Palvelut työllisyyskokeilun asiakkaille

Uutiset
Valtakunnalliset työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät maaliskuun alussa. TAKK tarjoaa kokeilun asiakkaille monipuolisen valikoiman koulutuksia sekä urasuunnittelupalveluja. Koulutuskoordinaattorit Anne Maijala ja Merja Retkin tekevät tiivistä yhteistyötä kokeilun OMA-valmentajien kanssa asiakkaiden koulutus- ja työllistymissuunnitelmien edistämisessä.

TAKKissa on tarjolla mm. tutustumiskäyntejä eri ammattialoille paikan päällä TAKKissa ja verkon välityksellä. Tarjolla on myös tukea ja ohjausta alan ja koulutuksen valintaan. Kuntakokeilun asiakkaat ohjautuvat TAKKiin esimerkiksi OMA-valmentajiensa kautta.

Kokeilun asiakkaat voivat hakea kaikkiin TAKKin koulutuksiin. Valikoimissa on eri alojen tutustumisjaksoja, ammatillisia perustutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Tutustumisjaksot toteutetaan pääosin työvoimakoulutuksena, ja niissä pääsee tsekkaamaan, sopisiko kyseinen ala itselle.

Myös tutkintokoulutuksia järjestetään samoin erilaisia lisä- ja täydennyskoulutuksia. Vaihtoehtoisesti TAKKissa voi opiskella omaehtoisessa koulutuksessa tai oppisopimuksella. Sopivan koulutuksen valintaan saa tukea koulutuskoordinaattoreilta.

Sujuva reitti uuteen työhön ovat erilaiset rekrytoivat koulutukset. Ne järjestetään aina yhteistyössä rekrytoivan yrityksen ja TE-toimiston kanssa. Kyse on työvoimakoulutuksesta, eli ne on suunnattu työttömille, lomautetuille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille. Tavoitteena koulutuksen jälkeen on työllistyminen kouluttavaan työpaikkaan.

Työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021. Kokeilussa osa TE-toimistojen asiakkaista ja tehtävistä siirtyy kaupunkien ja kuntien vastuulle. Pirkanmaalta kokeilussa on mukana 22 kuntaa, jotka muodostavat yhden kokeilualueen. Kuntakokeilussa asiakkaiden palveluista vastaa pääasiassa oma asuinkunta.

Kuntakokeiluun ohjataan ne työttömät työnhakijat, lomautetut ja työllistämispalveluissa olevat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kuntakokeiluun kuuluvat kaikki nuoret, alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttöminä tai työvoimapalveluiden asiakkaina.

Pirkanmaalla kuntakokeilun asiakkaat saavat nimetyn OMA-valmentajan. OMA-valmentaja on asiakkaan henkilökohtainen koutsi, joka edistää asiakkaidensa työllistymistä valmentavalla työotteella ja aktiivisella palveluohjauksella.

Lisätietoa TAKKin palveluista työllisyyskokeilun asiakkaille.

Ota yhteyttä ja tule TAKKiin!

Anne Maijala
puh. 044 7906 550
anne.maijala@takk.fi

Merja Retkin
puh. 044 7906 551
merja.retkin@takk.fi