Uutiset

TAKKin toiminta 14.5. alkaen - rajoituksia puretaan hallitusti

Uutiset
Opetuksen ja muun toiminnan rajoituksia aletaan purkaa asteittain 14.5. alkaen. Noudatamme valtioneuvoston ja viranomaisten ohjeita ja suosituksia.

TAKKin toiminnan linjaukset - valtioneuvoston suuntaviivojen mukaisesti

  1. TAKK alkaa purkaa asteittain poikkeusolojen aiemmin määrättyjä rajoituksia 14.5.2020 alkaen.
  2. Etäopetussuositusta jatketaan edelleen niiden teemojen osalta, joiden kanssa se on oppimistavoitteiden näkökulmasta mahdollista. Kouluttajat ohjeistavat opiskelijoitaan opetuksen järjestämisestä.
  3. Torstaista 14.5. alkaen palataan lähiopetukseen vaiheittain. Ensimmäisenä lähiopetukseen palaa- vat he, jotka tarvitsevat omien opintojensa etenemisessä oppimista kädentaidoissa ja työskente- lyä työsaleissa. Toukokuun aikana ryhmäkoko on enintään 10 henkilöä. Kesäkuun alusta ryhmäkoot voivat olla normaalit – kuitenkin enintään 50 henkilöä ryhmässä.
  4. Opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuudesta huolehditaan tila- ja hygieniajärjestelyin. Edelleen keskeistä on huolehtia hygieniasta. Kädet pitää pestä huolellisesti saippualla ja vedellä sekä kuivata hyvin. Yskimisessä noudatetaan annettuja ohjeita. Pidetään sopiva välimatka toisiimme.
  5. Perusohje pysyy voimassa: jos ilmenee hengitystieinfektio-oireita, on jäätävä kotiin. Oireisena ei saa tulla TAKKiin eikä mennä työssäoppimispaikoille. Ole yhteydessä kouluttajaasi, jos oireita ilmenee.
  6. Työssäoppimisjaksoilla olevat opiskelijat menevät työssäoppimispaikkoihinsa, ellei työpaikka rajoita työpaikalle saapumista. Jos työpaikalla oppiminen ei ole mahdollista, siirtyy opiskelija etä- tai lähiopetukseen. Työpaikalla toteutettavia näyttöjä voidaan arvioida myös etänä.
  7. TAKKin toimitiloissa toimivat Juveneksen ravintolat Nasta ja Ratamo pysyvät kesän ajan kiinni. Lähiopetuksessa olevilla opiskelijoilla, joilla on oikeus maksuttomaan ateriaan, tarjotaan mahdollisuus hakea korvausta. Tästä tiedotetaan lisää myöhemmin.
  8. TAKKin johtoryhmä ja työsuojelutoimikunta seuraavat tilannetta aktiivisesti.
  9. TAKKin ohjeistusta muokataan tilanteen edetessä ja opetusviranomaisten päivittäessä valtakunnallista ohjeistusta.
TAKKin Nirvan toimipiste

TAKK