Uutiset

TAKKin yt-neuvottelut saatiin päätökseen

Uutiset
Yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin 30.3.2020 koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen seurauksena, ja neuvottelutulos valmistui 12.5.2020. Neuvottelut koskivat TAKK:n koko henkilöstöä, eli noin 220 työntekijää.

Neuvoteltavina asioina olivat taloudellisten ja tuotannollisten syiden aiheuttamat henkilöstötoimenpiteet: irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen.

Tilanne on maaliskuusta ja neuvottelujen aloittamisesta muuttunut, kun valtioneuvosto on aloittanut koronarajoitusten asteittaisen purkamisen. Ammatillisessa koulutuksessa voidaan siirtyä vaiheittain lähiopetukseen. TAKK:ssa osa opiskelijoista palaa lähiopetukseen pienryhmissä 14.5. alkaen, ja kesäkuun alusta alkaen lähiopetusta edelleen laajennetaan.

Näin ollen massalomautuksilta vältytään kesäkaudella. Neuvoteltuja toimenpiteitä voidaan panna toimeen vuoden 2020 loppuun asti. Neuvottelutuloksessa on varauduttu koronaviruksen mahdolliseen toiseen aaltoon ja sen mukanaan tuomiin, ennustamattomiin vaikutuksiin.

Nirvan toimipiste ulkoa.

TAKKin yt-neuvottelut saatiin päätökseen 12.5.2020.