Sosiaali- ja terveysalan koulutus

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan koulutus valmistaa alan ammattilaisia kohtaamaan työssään koko elämän kirjon. Hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ensisijaisia sote-alan tehtävissä.

Sosiaali ja terveysala

Hoito- ja hoivatyössä tehdään merkityksellistä työtä ihmisten hyvinvoinnin parhaaksi. Alan työtilanne on ollut pitkään hyvä ja erilaisia työtehtäviä löytyy sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta.

Pätevät kouluttajamme sekä tiivis yhteistyö työelämän kanssa varmistavat ammattitaitosi. Kannustamme sinua matkallasi muun muassa lähihoitajaksi, koulunkäynnin ohjaajaksi tai välinehuoltajaksi. Meillä on pitkä kokemus myös kokemusasiantuntijoiden kouluttamisesta.

Opiskelijaksi soveltuminen ns. SORA-laki

Ns. SORA-tutkinnoissa opiskelijaksi hakevaa pyydetään arvioimaan omaa ajankohtaista terveydentilaansa ja toimintakykyään suhteessa sen tutkinnon terveydentilavaatimuksiin, johon hän on hakeutumassa. Koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää hakijaa toimittamaan lääkärin arvio terveydentilasta ja toimintakyvystä suhteessa tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin.

Sosiaali- ja terveysalan koulutukset

Kysy lisää!

Aimonen Kati
koulutuspäällikkö
Puh. +358 44 7906 379
kati.aimonen@takk.fi

Lähetä viesti
Partanen Tiina
sihteeri
Puh. +358 44 7906 401
tiina.partanen@takk.fi

Lähetä viesti