Tuotekehityksen ja palvelukehityksen koulutukset

Tuote- ja palvelukehitys

Tuotteita, palveluita, prosesseja ja toimintamalleja kehitetään kaikilla aloilla. Olipa ala mikä tahansa, tuotekehittäjien ja palvelukehittäjien tarvitsemat pohjatiedot ja -taidot ovat aina samat.

Tuotekehitys ja palvelukehitys koulutus

Ympäristö ja asiakkaat muuttuvat jatkuvasti. Uudistuakseen myös organisaation on kehitettävä tuotteitaan, palvelujaan ja prosessejaan. Voit kehittää valmennuksissamme nykyistä palvelua tai luoda kokonaan uutta. Hyödynnämme tuote- ja palvelukehityksen koulutuksissamme palvelumuotoilun menetelmiä ja Lean-työkaluja.

Tuotekehittäjän valmennusohjelmassa otat haltuun kehitysprojektin alusta loppuun. Pääset myös perehtymään innovaatioiden, palveluiden ja tuotteiden kaupallistamiseen.

Tuotekehityskoulutuksen aikana voit kehittää omaa tuoteideaasi ja punnita oman yrityksen perustamista. Yhtä hyvä lähtökohta koulutukselle on yrityksen tuotteen tai palvelun kehittäminen. Kohteena voi olla melkein mikä vain: ohjelmistotuote, mekaaninen laite, kauneudenhoitoyrityksen asiakaspalveluprosessi… Mitä sinä haluaisit kehittää? 

Kysy lisää tuote- ja palvelukehityksen opiskelumahdollisuuksista ja koulutuksista!

Pohjansaari-Kirmo Tuija
kouluttaja/koulutussuunnittelija
Puh. +358 44 7906 434
tuija.pohjansaari-kirmo@takk.fi

Lähetä viesti