Turvallisuusalan koulutus

Turvallisuus

Turvallisuusalan koulutus koostuu TAKKissa sekä lakisääteisistä yksityisen turvallisuusalan koulutuksista, että yritysten henkilöstön omaehtoisista koulutuksista.

Turvallisuusalan koulutukset

Yrityksissä turvallisuustyöllä tarkoitetaan kaikkia keinoja, joilla varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus - turvataan yrityksen omaisuutta, henkilöstöä, asiakkaita, tietoja sekä ympäristöä. Samoilla toimilla varmistetaan myös edellytykset liiketoiminnan ja laadun kehittämiselle sekä imagon parantamiselle.

Turvallisuusalan tutkintoon johtavista koulutuksista valmistut vartijaksi, virastomestariksi tai turvallisuusvalvojaksi. Turvallisuusalan tehtävät ovat palveluammatteja. Vuorovaikutustaidot ja opiskelun kautta saatava käytännön kokemus takaavat onnistumisen työssäsi.

Meillä on vankka kokemus myös erilaisten vartijakoulutusten ja järjestyksenvalvojakurssien järjestämisestä sekä korkeanpaikan työskentelyn kouluttamisesta.

Kysy lisää turvallisuusalan opiskelumahdollisuuksista ja koulutuksista!

Mertaniemi Jukka
kouluttaja/koulutussuunnittelija
Puh. +358 44 7906 302
jukka.mertaniemi@takk.fi

Lähetä viesti
Järvilahti Eija
koulutuspäällikkö
Puh. +358 44 7906 305
eija.jarvilahti@takk.fi

Lähetä viesti