Ratatyöturvallisuuskoulutuksessa opiskellaan perustiedot rautatiejärjestelmästä sekä turvallisesta liikkumisesta ja työskentelystä rautatiealueella. Ratatyöturvallisuuden koulutus on tarkoitettu rautatiealueella ja rautateiden läheisyydessä työskenteleville. Koulutuksessa ei ole pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia. Tarve tai mielenkiinto ratatyöturvallisuutta kohtaan riittää.

Ratatyöturvallisuuskoulutukseen kuuluu kirjallinen koe, jonka hyväksytysti suorittaneet saavat Liikenneviraston Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva). Ratatyöturvallisuuspätevyys on tarpeen

  • kaikissa ratatöissä, joissa tilaajana tai hyväksyjänä on Liikennevirasto
  • kun liikutaan työtehtävissä rautatiealueella tai
  • työssä, joka kohdistuu rautatiejärjestelmän turvallisuuteen tai liikenteenohjaukseen liittyviin laitteisiin ja rakenteisiin.

Pätevyys on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Pätevyys pidetään voimassa osallistumalla koulutukseen viiden vuoden välein.

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) on hyväksynyt Ratatyöturvallisuuskoulutuksen kuorma-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiväksi.

Ratatyöturvallisuuskoulutuksen aiheet

•    Rataverkon hallinta ja viranomaiset
•    Rautatiejärjestelmän erityispiirteet ja vaaratekijät
•    Rautatiejärjestelmän peruskäsitteet
•    Sijainnin määrittely
•    Rautatiealueella tehtävä työ
•    Laiturityö
•    Työkoneet rautatiealueella
•    Perehdytys sähkörataan
•    Toiminta vaara- ja onnettomuustilanteissa.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Ei alkavia koulutuksia.