VALMA eli ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus on suunnattu sinulle, jos 

 • sinulla ei ole tutkintoa peruskoulun jälkeen tai
 • ammattitaitosi on vanhentunut tai se ei sovi suomalaiseen työelämään 
 • haluat opiskella tulevaisuudessa ammatin 
 • haluat opiskella ryhmässä, jossa muutkin opiskelijat ovat aikuisia 
 • haluat tutustua eri ammattien koulutuksiin ja oppisopimuskoulutukseen 

VALMAssa voivat opiskella aikuiset, jotka haluavat ammatilliseen koulutukseen, mutta tarvitsevat lisää valmennusta ja ohjausta ennen kuin se on mahdollista. VALMAn tavoitteena on, että löydät opiskelupaikan tai työpaikan.  

VALMA-koulutuksessa on erilaisia vaihtoehtoja

Kielipainotteiset VALMAt

 • VALMA, 10kk (kielipainotteinen, sisältää työharjoittelua)
 • VALMA rakennusalalle (kielipainotteinen, tutustuminen rakennusalan sisältöihin) 

Kielipainotteisessa VALMAssa opiskelet suomen kieltä, perustutkinnoissa vaadittuja yhteisiä tutkinnonosia (YTO), voit suorittaa YKI-testin ja tutustua haluamiisi ammattialoihin.

Ammattialapainotteiset VALMAt  

 • VALMA rakennusalalle, esim. rakennustyöntekijä, kiinteistönhoitaja ja maalari.  
 • VALMA puhtauspalvelualalle, esim. toimitilahuoltaja ja laitoshuoltaja. 
 • VALMA ravintola-alalle, esim. kokki ja tarjoilija. 

Jos saat opiskelupaikan koulutuksen aikana, voit siirtyä VALMAsta joustavasti ammattiopintoihin. Jos löydät työpaikan, voit siirtyä työhön.

VALMA-koulutuksen sisältö

Valmassa 

 • opiskelet työelämätaitoja 
 • tutustut eri ammatteihin ja koulutusmuotoihin 
 • vahvistat opiskelutaitojasi niin, että VALMAn jälkeen pärjäät ammattiopinnoissa 
 • voit suorittaa ammattialaan liittyviä kortteja ja passeja, jos tarvitset niitä myöhemmin työelämässä, esim. työturvallisuuskortin, hygieniapassin, ensiapuosaamisen kortin, sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortin, anniskelupassin, tulityökortin ja trukkikortin.

Koulutukseen sisältyy opiskelussa ja työssä tarvittavia tietotekniikkataitoja esim. Office 365. 

Koulutuksessa voit suorittaa ammatillisten tutkintojen osia. Osat voivat olla perustutkinnoissa vaadittuja yhteisiä tutkinnonosia (matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen sekä viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen), mutta myös ammatillisen tutkinnonosan suorittaminen on mahdollista.

Koulutuksen laajuus

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (osp) ja koulutus muodostuu kokonaan valinnaisista koulutuksen osista. Opiskelija valitsee omien tavoitteidensa mukaisesti 60 osp valinnaisista koulutuksen osista.

Valmentavan koulutuksen osat ovat:

 • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen, 0-10 osp 
 • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, 0-30 osp 
 • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen, 0-20 osp 
 • Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen, 0-20 osp  

Lisäksi opiskelija voi valita ammatillisen tutkinnonosat tai -osa-alueet 0-15 osp sekä muut valinnaiset koulutuksen osat 0-5 osp.

Koulutus perustuu Opetushallituksen antamiin ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteisiin.

VALMAssa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Läsnäoloa edellytetään lähiopiskelupäivinä (oppilaitos) ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana (työpaikka). Opiskelija voi ruokailla Juveneksen ravintoloissa Nasta ja Ratamo. Ravintoloissa on määritelty, mitä maksuttomaan ateriaan sisältyy.  

Kysy lisää! 

valma@takk.fi  

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) rakennusalalle Sisustaminen ja pintakäsittely;Rakentaminen;Kiinteistöpalvelut Muu koulutus Joustava aloitus
Kohderyhmä

Aikuiset, jotka ”matalalla kynnyksellä” haluavat tutustua monipuolisesti  rakennusalan VALMA-koulutuksiin.

Kesto

VALMA kestää yhden lukuvuoden /henkilökohtaisen osasamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Paikka

TAKK Nirvan kampus,  Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Opintojen laajuus ja rahoitus

 

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (osp.)
Koulutus on omaehtoinen päätoiminen monimuotokoulutus ja siihen on mahdollista hakea opintoetuutta. Päätoiminen opiskelu voidaan rahoittaa mm. kelan opintotuella tai jos olet työtön ja yli 25-vuotias, voit kysyä TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella.
Hakijan kannattaa selvittää itselleen sopiva opintoetuus hakeutumisvaiheessa.
Opintotuki
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella
TAKK, opintoetuudet
opintoneuvonta@takk.fi
Puh. 044 7906 400

 

Hakeutuminen
Hakuaika: 19.12.2019—27.11.2020

Hakeutuminen verkkolomakkeella. Koulutukseen on joustava haku.

 

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään, mitä ja miten opintoja suoritetaan.
Rakennusalan VALMA-koulutuksessa on mahdollista suorittaa pintakäsittelyn, talonrakennusalan ja kiinteistöpalvelualan ammatillisten perustutkintojen osia. Siirtyminen perustutkintotavoitteiseen koulutukseen on tehty sujuvaksi ja VALMAssa suoritetut opinnot tunnustetaan osaksi tutkintokoulutusta, mikä vaikuttaa tutkintokoulutuksen pituuteen.
Koulutuksen lomajakso on 23.12.20-19-6.1.21

Sisältö

Koulutus sisältää ammatillisessa koulutuksessa ja työssä tarvittavia valmiuksia, ammattisanastoa, opiskeluvalmiuksia ja työharjoittelua työpaikalla.
Sisältö:
Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen
Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen.
Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen.
Rakennusalan VALMAn ammatillisen osat:
    -Perustustyöt /rakennusalan pt, talonrakentaja
    -Tapetointi /pintakäsittelyalan pt, maalari
   - Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen /puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, kiinteistönhoitaja
Muut valinnaiset koulutuksen osat (esim. passit ja kortit).
Koulutus perustuu Opetushallituksen antamiin ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteisiin:ePerusteet

Lisätiedot

Kouluttaja
Eija Sakki, puh. 044 7906 276
Koulutuspäällikkö
Marko Uusitalo, puh. 044 7906 330
s-posti: etunimi.sukunimi@takk.fi
****
Valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Läsnäoloa edellytetään lähiopiskelupäivinä (oppilaitos) ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana (työpaikka).
Opiskelija voi ruokailla Juveneksen ravintoloissa Nasta ja Ratamo. Ravintoloissa on määritelty, mitä maksuttomaan ateriaan sisältyy.  

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus puhtauspalvelualalle Muu koulutus;Puhdistus- ja kotityöpalvelut Muu koulutus Joustava aloitus

Koulutus suuntautuu puhtauspalvelualan koulutukseen ja valmentaa opiskelijaa puhtauspalvelualan koulutukseen hakeutumiseen. Joustava siirtyminen tutkintotavoitteiseen koulutukseen on mahdollista missä tahansa vaiheessa koulutusta, jos opiskelijalla on siihen tarvittavat edellytykset ja koulutuksen järjestäjällä on tarjota koulutuspaikka tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. 

Tavoite

Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen tutkintokoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa opiskeluvalmiuksiaan, selkeyttää alakohtaista ammatinvalintaansa ja hankkii valmiuksia jatko-opintoihinsa. Joustava siirtyminen tutkintotavoitteiseen koulutukseen on mahdollista missä tahansa vaiheessa koulutusta, jos opiskelijalla on siihen tarvittavat edellytykset. 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu aikuisille, joilta puuttuu vielä ammatillinen tutkinto tai jotka ovat pitkään olleet pois työelämästä.
Koulutus sopii niille, joka haluavat selvittää sopisiko monipuolinen palveluala itselle ja matalalla kynnyksellä tutustua monipuolisesti TAKKin tarjoamiin koulutuksiin.

Kesto

VALMA kestää yhden lukuvuoden /henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Paikka

TAKK Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere 

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koulutus on omaehtoinen päätoiminen monimuotokoulutus ja siihen on mahdollista hakea opintoetuutta. Päätoiminen opiskelu voidaan rahoittaa mm. KELAn opintotuella tai jos olet työtön ja yli 25-vuotias, voit kysyä TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella.

Hakijan kannattaa selvittää itselleen sopiva opintoetuus jo hakeutumisvaiheessa.

Opintotuki HYBERLINKIKSI https://www.kela.fi/opintotuki
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella HYBERLINKIKSI https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html

TAKK, opintoetuudet HYBERLINKIKSI  https://www.takk.fi/fi/opiskelijaksi/koulutusmuodot-ja-opintoetuudet/
opintoneuvonta@takk.fi
Puh. 044 7906 400

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.05.2020—27.11.2020

Koulutukseen on joustava haku ja uusia ryhmiä alkaa useita vuodessa. Voit kysyä vapaita paikkoja läpi vuoden. Hakeutuminen verkkolomakkeella. 

 

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään, mitä ja miten opintoja suoritetaan. Puhtauspalvelualan VALMA-koulutuksessa on mahdollista suorittaa kotityöpalvelujen tai toimitilahuoltajan osaamisalan osia TAI puhtauspalvelualan ammatillisten perustutkintojen osia. Siirtyminen perustutkintotavoitteiseen koulutukseen on tehty sujuvaksi ja VALMAssa suoritetut opinnot tunnustetaan osaksi tutkintokoulutusta, mikä vaikuttaa tutkintokoulutuksen pituuteen.
Koulutuksessa on kaksi viikon lomajaksoa joulukuussa ja kesäkuussa.

Sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (osp.)

Koulutus sisältää ammatillisessa koulutuksessa ja työssä tarvittavia valmiuksia, ammattisanastoa, opiskeluvalmiuksia ja työharjoittelua työpaikalla.

 • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän

             perusvalmiuksien hankkiminen

 • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
 • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen.
 • Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen.
 • Puhtauspalvelualan VALMAn ammatillisen tutkinnon osat tai osa-alueet.
 • Muut valinnaiset koulutuksen osat (ammattipätevyyskortit).

Koulutus perustuu Opetushallituksen antamiin ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteisiin:https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2910073/reformi/tiedot

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö
Eija Järvilahti, puh. 044 7906 305

Kouluttaja

Maarit Kivikari, puh. 044 8906 308

 s-posti: etunimi.sukunimi@takk.fi

***********************************

Valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Läsnäoloa edellytetään lähiopiskelupäivinä (oppilaitos) ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana (työpaikka). 
Opiskelija voi ruokailla Juveneksen ravintoloissa Nasta ja Ratamo. Ravintoloissa on määritelty, mitä maksuttomaan ateriaan sisältyy.  

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, 10 kk Maahanmuuttajakoulutus Maahanmuuttajakoulutus 15.02.2021—17.12.2021
Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on

 • oppia taitoja, joita tarvitaan ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä
 • saavuttaa suomen kielen taitotaso B1
 • löytää opiskelupaikka tai työpaikka
Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, joilla ei ole ammatillista tutkintoa Suomesta. Koulutus sopii niille, joka haluavat jatkaa samassa ammatissa Suomessa tai jotka haluavat uuden ammatin.

Kesto

VALMA kestää yhden lukuvuoden. Uusia ryhmiä alkaa useita kertoja vuodessa. Kysy vapaita paikkoja.

1 lukuvuosi (60 osaamispistettä)

alustava lomajakso

12.7. - 30.7.2021

 

 

 

 

Paikka

Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere

Hakeutuminen
Hakuaika: 28.10.2020—07.02.2021

Koulutuksen hakemukselle pääset tästä.

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus kestää yhden lukuvuoden ja sen laajuus on 60 osaamispistettä. Valman opiskelijat saavat ruoan opiskelupäivinä.

Koulutus perustuu Opetushallituksen antamiin ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteisiin:

https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/6357898

Sisältö

Koulutus sisältää ammatillisessa koulutuksessa ja työssä tarvittavia valmiuksia, suomen kieltä, opiskeluvalmiuksia ja työharjoittelua työpaikalla.

HOKS = Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on oma suunnitelma, mitä teet VALMAssa

 • Opiskelua suomen kielellä
  • Suomen kieli työelämässä ja ammattikoulutuksessa
  • Digitaalinen osaaminen (esim. Office 365, sähköposti)
  • Opiskelua luokassa ja itseopiskelua 
  • Tavoite B1
 • Osaamiskortit (mm. hygieniapassi, työturvallisuuskortti ja ensiapukortti)
 • Työelämä- ja yhteiskuntataidot
 • Työssäoppiminen (10 kk VALMAssa)
 • Ammatilliset koulutusmahdollisuudet ja tutustumiset, mm. koulutusvierailut ja koulutushakemukset
 • Ammatillisten perustutkintojen pakolliset yhteiset tutkinnon osat (YTO-opinnot, enintään 35 osp):
  • suomen kieli (S2), englanti, digitaalinen osaaminen, taide ja luova ilmaisu (enintään 11 osp)
  • yhteiskunnassa ja työelämässä toimiminen, opiskelu- ja urasuunnittelu, yrittäminen, työkyky ja hyvinvointi ja kestävä kehitys (enintään 9 osp)
  • matematiikka, fysiikka ja kemia (enintään 6 osp)
  • valinnaiset opinnot, esim. työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, S2 (enintään 9 osp)
 • Mahdollisesti ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osa esim. kokki, rakennusmies, siivooja, myyjä
 • YKI-tutkinto (keskitaso) heille, joiden taitotaso riittää tutkinnon suorittamiseen
Lisätiedot

valma@takk.fi

kouluttaja Mari Poikolainen puh. 044 7906 484 mari.poikolainen@takk.fi

koulutuspäällikkö Janne Haikansalo puh. 044 7906 342 janne.haikansalo@takk.fi

sihteeri Leena Oraluoma puh. 044 7906 374 leena.oraluoma@takk.fi