Kuorma- ja linja-autoasentajan sekä työkoneasentajan työ käsittää yhä useammin koko prosessin tilauksen vastaanottamisesta työn toteuttamiseen ja luovutukseen. Asentajan työhön kuuluvat diagnosointi, huollot ja korjaukset sekä asiakaspalvelu. Työ edellyttää yrittäjämäistä otetta.

Kuorma- ja linja-autoasentaja tai työkoneasentajan koulutuksen painopistealueina ovat erilaiset kädentaidot ja käsityövälineet sekä nykyaikaisten alustarakenteiden, ohjauslaitteiden, moottorin sekä autoelektroniikan vaatimat testilaitteet ja niiden käyttö huolto- ja korjaustöissä. Kuorma- ja linja-autoissa sekä työkoneissa nopeasti kehittyvät, sähköllä ja elektroniikalla toimivat hydrauliikka, pneumatiikka ja mekaniikka asettavat uusia vaatimuksia työkoneasentajille.

Tavoite

Kuorma- ja linja-autoasentaja tai työkoneasentajan koulutuksen suoritettuaan henkilö selviytyy itsenäisesti ammattialan perustehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä.  Hän osaa toimia asennustehtävissä, osaa valita oikeat öljylaadut, suorittaa hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmän korjaustöitä ja suorittaa paine- ja virtausmittaukset sekä huoltaa järjestelmän. Hän tuntee hydrauliikan ja pneumatiikan yleisimmät piirrosmerkit ja osaa lukea järjestelmäkaavioita. Hän hallitsee vianetsinnän ja esiohjauksen perusperiaatteet.

Autoalan perustutkinnon sisältö

Työkonetekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja

Koulutukseen kuuluvat seuraavat tutkinnon osat

 • Auton tai moottoripyörän huoltaminen
 • Auton korjaaminen
 • Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus
 • Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus
 • Auton lisävarustetyöt
 • Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus.

Kuorma- ja linja-autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja

Koulutukseen kuuluvat seuraavat tutkinnon osat

 • Auton tai moottoripyörän huoltaminen
 • Auton korjaaminen
 • Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus
 • Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus
 • Paineilmajarrujen testaus ja korjaus
 • Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus.

Koulutukseen on jatkuva haku

Jos olet työtön, lähetä tietosi, niin kouluttajamme on sinuun yhteydessä!

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Hyötyajoneuvoasentajan koulutus Autoala Työvoimakoulutus Joustava aloitus
Kohderyhmä

Asentajan koulutus on tarkoitettu hyötyajoneuvojen kuten työkoneiden, kuorma-ja linja-autojen asennus- ja huoltotehtävistä kiinnostuneille henkilöille.

Opiskelet koulutuksessa pääosin työpaikalla käytännön työtehtävissä jossain oppilaitoksen yhteistyöyrityksessä. Hyötyajoneuvojen asentajista on pulaa Pirkanmaalla, ja yhteistyöyrityksistä on valittavissa työtehtäviä huollosta kokoonpanoon ja vaativiin koneenrakennustehtäviin taitojesi mukaan.

Koulutus alkaa viikon kestävällä aloitusjaksolla, jonka aikana pääset näyttämään omaa osaamistasi ja hakemaan itsellesi sopivan yhteistyöyrityksen. Aloitusjakson jälkeen koulutuksen jatkuminen edellyttää yhteistyöyritystä, jonka kanssa oppilaitos tekee koulutussopimuksen.

Kesto

Koulutuksen sisältö ja kesto tarkentuvat opiskelijan kanssa laaditun henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman perusteella.

Enimmillään koulutuksen kesto on 74 viikkoa.

Kuuden kuukauden koulutusjaksoon kuuluu 5 arkipäivän lomajakso, joten koulutukseen kuuluu enintään kaksi lomajaksoa. 

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.12.2019—30.12.2020

Työvoimakoulutukseen haetaan sähköisesti www.te-palvelut.fi sivujen kautta omilla pankkitunnuksilla. Koulutuksen numero on 689859, hakemukselle pääset tästä

Huom. Koska koulutusvalinta edellyttää aina yhteistyöyritystä, täytä lisäksi oppilaitoksen yhteydenottolomake, siihen pääset tästä linkistä: https://www.takk.fi/fi/koulutukset/ammattialat/autoala/viesti-autoalan-perustutkinnosta/

VALINTA
Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella. Opiskelijavalinnassa arvioidaan mm. soveltuvuuttasi ja motivaatiotasi koulutukseen ja sen tavoiteammatin tehtäviin, joten omat perustelusi koulutukseen hakeutumiselle ovat tärkeät. Kerro hakemuksen "tarkemmat perustelut" -kohdassa miksi raskaitten työkoneitten tai kuorma-ja linja-autojen parissa tehtävä työ kiinnostaa sinua ja selvitä myös miksi soveltuisit näihin tehtäviin (esim. miten voit hyödyntää aiempaa työkokemustasi/koulutustasi näissä tehtävissä). Koska koulutusvalinta edellyttää aina yhteistyöyrityksen löytymistä, kerrothan hakemuksessa alustavasti myös siitä millaiseen työympäristöön ja millaisiin tehtävin haluaisit työllistyä tämän koulutuksen jälkeen. 

VALINTA-AIKATAULU
Haastatteluaika sovitaan usein puhelimitse, joten tarkistathan, että puhelinnumerosi on oikein hakemuksessa. Huom. Aloitusjakson aikana koulutusvalinta vahvistuu lopullisesti, kun työpaikalla järjestetystä koulutuksesta on koulutussopimus yhteistyöyrityksen kanssa.

Hakemuksen tilannetta voi seurata netin kautta (mm. haastattelukutsu, valintapäätös): www.te-palvelut.fi -> Asioi verkossa -> Oma asiointi henkilöasiakkaalle -> Koulutushakemukseni tilanne.

Toteutus

Opiskelu tapahtuu pääosin työpaikalla järjestettynä koulutuksena jossain oppilaitoksen yhteistyöyrityksessä. Koska yhteistyöyritykseen siirrytään jo lyhyen aloitusjakson jälkeen, koulutukseen hyväksyttävällä tulisi olla jo vähän joko työn tai koulutuksen kautta saatua kokemusta asennustehtävistä auto-, kone- ja metalli- tai sähköalalla. Esimerkiksi logistiikka-alan työkokemus voisi soveltua niissä tapauksissa, missä työtehtävät ovat sisältäneet kuljetuskaluston päivittäistä huoltoa ja kunnossapitoa.

Koulutuksessa opiskelu on päätoimista ja tapahtuu pääosin TAKK:n yhteistyöyrityksissä, joista etsitään opiskelijan toiveiden, ominaisuuksien ja pohjakoulutuksen mukaan sopiva yritys työpaikalla järjestettävää koulutusta varten. Koulutus on enimmäkseen lähiopetusta oppilaitoksessa tai työpaikalla, mutta koulutuksessa sovelletaan myös muita opetusmenetelmiä kuten verkko-opetusta sekä ryhmätöitä.

Tavoitteena on suorittaa vähintäänkin osatutkintoja Autoalan perustutkinnosta autotekniikan osaamisalalla, ja saada riittävä osaaminen alan työtehtäviin työllistymiseen.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Pisto Teemu, puh. 044 7906 243

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

TIETOA KOULUTUSAIKAISISTA ETUUKSISTA TYÖVOIMAKOULUTUKSESSA:

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/palvelut_ja_kulukorvaus/index.html

tai Työlinjan koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai sähköpostilla, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.