Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kuljetusalan kokemusta omaaville työttömille ja työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, joiden työllistymisen estää ammattipätevyyden jatkokoulutuksen puuttuminen ja joilla on alan osaamisen päivitystarve.

Olet väh. 21-vuotias, C1-, C-, CE-, D1-, D-tai DE-ajo-oikeuden omaava ja kuljetustyötä hakeva. Sinulla on aikaisemmin suoritettu ammattipätevyys joko ajo-oikeuden (C1/C tai D1/D) tai koulutuksessa suoritetun perustason ammattipätevyyden perusteella ja tiedossasi on jo mahdollinen työpaikka alan yrityksessä suoritettuasi tämän täydennyskoulutuksen. Tavoitteena on työllistyminen.

Kun Sinulla on tiedossasi työnantaja tulevaan työhön, voit jättää hakemuksen. Kirjaa hakemukseesi työnantajan yhteystiedot.

Toteutus

Koulutuksia järjestetään jatkuvasti, kuukausittain. Koulutuspaikat suunnataan pirkanmaalaisiin tarpeisiin.

Koulutuksessa päivitetään osallistujan kuljetusalan osaaminen, huomioidaan tulevan työpaikan ammatilliset tarpeet sekä suoritetaan tarvittavat jatkokoulutuspäivät.

Koulutuksen kokonaiskesto on enintään 10 päivää, ja ne toteutetaan enintään kuukauden sisällä koulutuksen aloittamisesta.

Sisältö

Yksilöllisen suunnitelman laatiminen ja ajotaidon kartoitus (1 päivä)
tarvekartoitus, työpaikan tarpeet ja edellytykset, opiskeluvalmiudet, ohjaus

Kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivät (5 päivää)
tyypillisimpiä ovat raskaankaluston ennakoivan ajon kurssi REAK, tieturva 1, työturvallisuuskortti kuljetusalalle, trukin käyttökoulutus ja trukkikortti, hätäensiapu, digipiirturin käyttö, ajo- ja lepoajat sekä työaikalaki, kuorman varmistaminen, ammattikuljettajan ensiapu, vesityökortti, ratatyöturvallisuuskoulutus

Ammatillisten valmiuksien kehittäminen (4 päivää)
tarpeen mukaan; kuorman varmistaminen, maa-aineskuljetukset, elintarvikekuljetukset, koneiden ja laitteiden käyttöharjoitukset, ajoneuvon käsittelyharjoitukset, ajotaidon kehittäminen, rahastusharjoitukset, joukkoliikenteen reitit

Ajankohta

Nonstop-koulutusta

Kesto

enintään 10 päivää

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hakeutuminen
Hakuaika: 16.12.2019—13.12.2020

1. Hakija täyttää hakemuksen, jossa on selvitetty koulutustarve ja työnantajan yhteystiedot. Sähköinen hakemus täytetään www.te-palvelut.fi -sivustolle.  Linkki Te-palveluiden hakeutumiseen

2. Kouluttaja kontaktoi työnantajan ja tarvittaessa hakijan.

3. TE-palvelut käsittelee hakemuksen saatuaan tarvittavat tiedot.

4. TAKK kutsuu puhelimitse hyväksytyn hakijan koulutukseen.

Lisätiedot

TAKK: koulutussuunnittelija Tero Suutarinen p. 044 7906249
TE-palvelut: Riku Mäki p. 029 5045604