Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnossa on vaihtoehtoina kolme osaamisalaa

 • Kiinteistönhoidon osaamisalalta valmistutaan kiinteistönhoitajaksi (AT) tai tekniseksi kiinteistönhoitajaksi.
 • Kotityöpalvelun osaamisalan suorittaneet valmistuvat henkilökohtaiseksi avustajaksi tai kodinhuoltajaksi (AT).
 • Toimitilahuollon osaamisalalta valmistutaan laitoshuoltajaksi tai toimitilahuoltajaksi (AT). 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa osaamisalansa mukaisissa työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Ammattitutkinnon suorittanut osaa lisäksi suunnittella ja toteuttaa puhtaus- tai kiinteistöpalveluja erilaisissa asiakastyökohteissa, mm. teollisuuslaitoksissa, sairaaloissa, oppilaitoksissa, kauppakeskuksissa ja myymälätiloissa sekä rakennuksilla.  Valinnaisilla osilla voi suunnata osaamistaan esim. avustamis- ja asiointipalveluihin, kiinteistöautomaatioon, kodin ruokapalveluihin, perussiivoukseen, työhön opastamiseen tai ulkoalueiden hoitamiseen.

Tutkinnon sisältö

Kaikille pakollinen tutkinnon osa

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

Osaamisalaopinnot 

Toimitilahuollon osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi)

 • Laitoshygieniapalvelut (laitoshuoltaja)
 • Ylläpitosiivouspalvelut (toimitilahuoltaja (AT))

Kiinteistönhoidon osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi)

 • LVI-järjestelmien käyttö ja ylläpito (tekninen kiinteistönhoitaja)
 • Kiinteistön toimintakunnon ylläpito (kiinteistönhoitaja (AT))

Kotityöpalvelujen osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi)

 • Henkilökohtaisena avustajana toimiminen (henkilökohtainen avustaja)
 • Kotisiivouspalvelut (kodinhuoltaja (AT))

Lisäksi suoritetaan valinnaiset tutkinnon osat 

Valinnaisten tutkinnon osien avulla voi suunnata tarkemmin ammatillista osaamista ja perehtyä työn kannalta olennaisiin aiheisiin. Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 30.

Katso lisätiedot tutkinnosta ja valinnaisista osista puhdistus- ja kiinteistöpalvelualojen ammattitutkinnon ePerusteista

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutus, sivutoiminen iltakoulutus Puhdistus- ja kotityöpalvelut Tutkintoon valmistava Joustava aloitus
Tavoite

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- tai ammattitutkinnon suorittamiseen.

Kohderyhmä

Koulutus on sivutoiminen iltakoulutus ja soveltuu parhaiten henkilöille, joilla on jo alan työpaikka tai entuudestaan kokemusta alalta. Koulutus soveltuu myös alan vaihtajille, mutta henkilöllä on oltava valmius työssä oppimiseen puhdistusalalla niin, että pystyy harjaannuttamaan taitojaan ja antamaan näytöt.

Kesto

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, riippuen henkilön aiemmasta osaamisesta. Maksimikesto noin 1,5 vuotta.

Paikka

TAKK Nirvan toimipiste, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Ammattitutkintokoulutuksen hinta on 200 euroa, sis. alv 24 %, perustutkintokoulutus on maksuton.

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.01.2020—30.11.2020

 

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetusta on keskimäärin yhtenä päivänä/iltana kuukaudessa. 

Koulutus on sivutoimista eikä siihen voi saada opintoetuuksia, esim. Kelan opintotukea.

Sisältö

Ammattitutkinto 150 osaamispistettä

Ammattitutkinnossa on neljä eri tutkintonimikettä: Laitoshuoltaja, Toimitilahuoltaja, Kodinhuoltaja tai Henkilökohtainen avustaja

Pakollinen tutkinnon osa kaikille

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuotaminen (15 osp)

Laitoshuoltajan pakollinen osa

 • Laitoshygieniapalvelut (45 osp)

Toimitilahuoltajan pakollinen osa

 • Ylläpitosiivouspalvelut (45 osp)

Kodinhuoltajan pakollinen osa

 • Kotisiivouspalvelut (45 osp)

Henkilökohtaisen avustajan pakollinen osa

 • Henkilökohtaisena avustajana toimiminen (45 osp)

Näiden lisäksi valitaan 90 osp valinnaisista tutkinnon osista.

 

Perustutkinto 180 osaamispistettä

Perustutkinnossa on kaksi tutkintonimikettä: toimitilahuoltaja tai kodinhuoltaja.

Pakollinen tutkinnon osa kaikille

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuotaminen (15 osp)

Kodinhuoltajan pakolliset osat

 • Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen (30 osp)
 • Kotosiivouspalvelujen tuottaminen (30 osp)

Toimitilahuoltajan pakolliset osat

 • Ylläpitosiivouspalvelut (30 osp)
 • Perussiivouspalvelut (30 osp)

Kaikille yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Näiden lisäksi valitaan 70 osp valinnaisista tutkinnon osista.

 

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!


Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti,
puh. 044 7906 305, eija.jarvilahti@takk.fi
Sihteeri Reija Touhunen
puh. 044 7906 231, reija.touhunen@takk.fi

TAKK, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
PL 15, TAMPERE
www.takk.fi

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, oppisopimuskoulutus Puhdistus- ja kotityöpalvelut Tutkintoon valmistava;Oppisopimuskoulutus Joustava aloitus

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutuksen aloitukset joustavasti kuukausittain.

Tavoite

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen ammattitutkinnon suorittamiseen.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka toimivat tai tulevat toimimaan puhdistusalan ammattityöntekijöinä. Hakijoilta ei edellytetä alan perustutkinnon suorittamista.

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, kesto noin 1,5 vuotta.

Paikka

TAKK Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 27.11.2019—30.11.2020

 

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Toteutus: Teoriaopinnot voit aloittaa yksilöllisesti ja joustavasti jokaisena kalenterikuukautena.
Teoria- eli lähipäiviä on koulutusohjelmassa 10. Lisäksi opiskelija voi valita tarpeen mukaan lisälähipäiviä tai useamman päivän kokonaisuuksia.
 
Oppisopimuksen solmimisen jälkeen opiskelijalle laaditaan työpaikan työtehtävien tarjoamien oppimismahdollisuuksien pohjalta henkilökohtaistamissuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään teoriapäivien määrä, sisältö ja toteutusaika. Teoriaopinnot toteutetaan lähiopetuksena ja/tai verkko-opetuksena.

Sisältö

Tutkinnossa on neljä eri tutkintonimikettä: Laitoshuoltaja, Toimitilahuoltaja, Kodinhuoltaja tai Henkilökohtainen avustaja

Pakollinen tutkinnon osa kaikille

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuotaminen (15 osp)

Laitoshuoltajan pakollinen osa

 • Laitoshygieniapalvelut (45 osp)

Toimitilahuoltajan pakollinen osa

 • Ylläpitosiivouspalvelut (45 osp)

Kodinhuoltajan pakollinen osa

 • Kotisiivouspalvelut (45 osp)

Henkilökohtaisen avustajan pakollinen osa

 • Henkilökohtaisena avustajana toimiminen (45 osp)

 

Näiden lisäksi valitaan 90 osp valinnaisista tutkinnon osista.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti

puh. 044 7906 305
eija.jarvilahti@takk.fi
Sihteeri Reija Touhunen
puh. 044 7906 231
reija.touhunen@takk.fi

Koulutustarkastaja Maiju Aro
puh. 044 7906 411
maiju.aro@takk.fi

 


TAKK, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
PL 15, TAMPERE
www.takk.fi