Kylmäasentajien työt ovat vaihtelevia ja monipuolisia - työkohteissa riittää mielenkiintoa ja haastetta. Talotekniikan perustutkinnon suorittanut kylmäasentaja hallitsee monipuolisesti kylmäalan perustehtävät, mutta pystyy ohjattuna myös alan vaativampiin ammattitöihin. TAKKin kylmäalalla on yhteistyössä alan yritysten kanssa rakennettu käytännön oppimisympäristö, jossa opiskellaan käytännönläheisesti.

Kylmäasennus on luvanvaraista toimintaa ja kylmäasennustyöt toteutetaan f-kaasuasetuksen mukaisesti. Kylmälaitteiden sähköasennuksissa noudatetaan sähkö- ja konealalle asetettuja standardeja. Kylmälaiteasennukset ja kylmälaitehuolto vaativat tekijältä tarkkuutta ja huolellisuutta, jotta loppukäyttäjille voidaan luovuttaa turvallisia ja laadukkaita laitteistoja. 

Kylmäasentajan perustutkinnon sisältö

Kylmäasentajan perustutkintoon kuuluu neljä pakollista ja vähintään kaksi valinnaista tutkinnon osaa.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat

 • Kylmäkomponenttien ja -putkiston asentaminen
 • Kylmälaitoksen käyttöönottaminen
 • Kylmälaitteiden huoltaminen
 • Taloteknisten komponenttien sähköistys

Vähintään 3 kg kylmäainetta sisältävien kylmälaitteiden asentajan on suoritettava vähintään kaksi ensimmäistä tutkinnon osaa.

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi

 • Putkistojen hitsaus (vastaa kahta valinnaista osaa)
 • Kylmätekninen eristys
 • IV-koneiden hoito
 • Kiinteistöautomaation käyttäminen
 • Tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista *)
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnoista *)
 • Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista *)

Tähdellä merkityt (*) voivat tulla kysymykseen lähinnä hyväksilukuna. Talotekniikan perustutkinnon ePerusteista löytyy lisätietoa soveltuvista tutkinnoista.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Talotekniikan perustutkinto, kylmäasentaja oppisopimuksella Talotekniikka Oppisopimuskoulutus Joustava aloitus

Koulutuksessa opiskelet kylmäasentajan työssä tarvittavaa kylmä- sähkö- automaatio- ja putkistotekniikka sekä opit hallitsemaan työmenetelmät ja käsittelemään kylmäaineita ympäristösäädösten mukaisesti.

Tavoite

Suoritat kylmäasennuksen osaamisalalta talotekniikan perustutkinnon tai sen osia ja saat valmiuksia ammatissa toimimiseen.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on (tai on tiedossa) tutkintoon soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttämä työsopimus.

Kesto

Oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, koko tutkinto n. 20 kk.

Ajankohta

Aloitus joustavasti.

Paikka

TAKK, Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja opiskelijalle maksuton.

Hakeutuminen
Hakuaika: 25.02.2020—15.12.2020

Hakeutumisohjeet oppisopimuskoulutukseen

Toteutus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammatin perustietoa opiskellaan tarvittaessa luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin etäopiskeluna esimerkiksi verkossa.
Oppisopimuskoulutus edellyttää tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa. Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelmassa määritellään tutkinnonosat, koulutuksen sisältö ja toteutusaika sekä nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.
Koulutuksen sisältö ja opiskelu suunnitellaan opiskelijan aiemman osaamisen, koulutuksen, kokemuksen, työtehtävien ja valittavien tutkinnon osien mukaan.
Yrittäjä - tutustu mahdollisuuteen suorittaa tutkinto yrittäjän oppisopimuksella.
Lisätietoa oppisopimuksesta

Sisältö

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan kylmäasentajan ammatillisista tutkinnon osista sekä yhteisistä tutkinnon osista. Koko tutkinnon laajuus on 180 osp.
ePerusteet

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
kouluttaja Jukka Hämäläinen, puh. 044 7906 408
Oppisopimusasiat:
oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää, puh. 044 7906 473
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Kylmäasentajan koulutus, talotekniikan perustutkinnon osatutkinto Talotekniikka;Kiinteistöpalvelut Työvoimakoulutus 30.11.2020—01.10.2021

Kylmäalan huolto-, korjaus- ja asennustöitä saa tehdä vain kylmäalan pätevyyden omaavat henkilöt. Jos olet työskennellyt putki- tai sähköasennusalalla tai muulla talotekniikan osa-alueella, sinulla on hyvä pohja laajentaa osaamistasi kylmäasentajan tehtäviin.
Koulutus on talotekniikka-alan täydentävää koulutusta, jonka aikana opiskelet kylmäasentajan työssä tarvittavaa kylmä-, sähkö-, automaatio- ja putkistotekniikkaa. 
Kylmäasentajana toimit pääasiassa yli 3 kiloa kylmäainetta sisältävien kylmälaitteiden ja -laitosten asennus-, huolto-, vuototarkastus ja korjaustöissä. Ammatissa tarvitset hyviä vianetsintätaitoja ja tarkkuutta. Koska työ suoritetaan pääsääntöisesti asiakastyömailla, sinulta odotetaan palveluhenkisyyttä. Tulet myös toimeen sekä asiakkaiden että rakennus- ja talotekniikka-alan eri ammattiryhmien kanssa. Alalle työllistyminen edellyttää sinulta myös B-ajokorttia työkohteiden vaihtuvuuden takia.

Tavoite

Koulutuksessa saat tarvittavan ammatillisen osaamisen työllistyäksesi kylmäalalle. Suoritat vähintään ne kaksi tutkinnon osaa, joita alan pätevyyksien myöntäminen edellyttää.

Kohderyhmä

Työvoimakoulutukseen valitaan ensisijaisesti työttömiä ja työttömyysuhan alaisia TE-palvelujen asiakkaita, jotka tarvitsevat koulutusta työllistyäkseen. Koska koulutus on talotekniikka-alan täydentävää koulutusta, sinulla tulee olla jo alan koulutusta/kokemusta tai muuta soveltuvaa osaamista.

Kesto

 2kk + HOKS / enintään 10 kk

Paikka

TAKK, Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Opintojen laajuus ja rahoitus

 

Osatutkinnon laajuus henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitleman (HOKS) mukaan 60-105 osaamispistettä (osp).
Tietoa koulutusaikaisista etuuksista työvoimakoulutuksessa:
www.te-palvelut.fi-> Työnhakijalle -> Työvoimakoulutus -> Taloudellinen tuki.

Opintoetuuksista saa neuvoa myös TAKKin opiskelijapalvelusta, puh. 044 7906 400,
opintoneuvonta@takk.fi
Koulutusmuodot ja opintoetuudet

 

Hakeutuminen
Hakuaika: 19.11.2019—02.11.2020

Säköinen hakulomake ja aikataulu löytyy koulutuksen tiedoista te-palveluiden sivuilta.

Toteutus

Koulutus on kokoaikaista ja pääsääntöisesti päivisin tapahtuvaa lähiopetusta, mutta siinä voidaan soveltaa myös etä- ja verkko-opetusta, ryhmätöitä ja itsenäistä opiskelua. Koulutus on osatutkintoon johtavaa ja koulutukseen sisältyy aina myös työelämässä oppimista kylmäalan yrityksissä.
Koulutuksen kesto voi olla enintään 10 kuukautta.
Koulutus alkaa kaksi kuukautta kestävällä orientaatiojaksolla. Jakson aikana sinulle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Koulutuksesi kesto perustuu sinulle laadittuun hoksiin. Koulutukseen sisältyy yksi lomajakso 23.12.20-3.1.21 (tarkentuu vielä). Muita lomia ei voida myöntää.

Sisältö

Voit opiskella 2-4 tutkinnon osaa talotekniikan perustutkinnosta kylmäasennuksen osaamisalalla. Koulutuksesi voidaan toteuttaa myös jaksotettuna, jos sinulle laadittu HOKS sitä edellyttää.
1)Kylmäkomponenttien ja putkiston asentaminen

2)Kylmälaitoksen käyttöönottaminen
3)Kylmälaitteiden huoltaminen
4)Taloteknisten komponenttien sähköistys
Huom. vähintään 3 kg kylmäainetta sisältävien kylmälaitteiden asentajan on suoritettava vähintään kaksi ensimmäistä tutkinnon osaa.
Koulutuksen sisältö muodostuu opetushallituksen määrittelemien tutkinnon perusteiden mukaan.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
Koulutussuunnittelija Heikki Mahlamäki 044 7906 299
s-posti: heikki.mahlamaki@takk.fi

Koulutukseen hakeutuminen:
Työlinjan koulutusneuvonta p. 0295 020 702
ma-to klo 8-17, pe klo 10-17
koulutusneuvonta@te-toimisto.fi   
Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta
Info- ja testitilaisuudessa, haastatteluissa sekä koulutuksessa noudatetaan voimassa olevia hygienia- ja turvallisuusohjeita.