Työturvallisuuskortti on yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi kehitetty valtakunnallinen menettelytapa. Työturvallisuuskorttikoulutuksesta on eri aloille painotettuja versioita. Esimerkiksi teollisuuteen ja palvelualoille sekä  logistiikkaan eli kuljetusalalle on omat koulutuksensa. 

Kaikista peruskursseista saa kuitenkin samat pätevyydet ja saman vihreän työturvakortin, joten voit osallistua mille kurssille vain huolimatta siitä, millä alalla työskentelet.

Työturvallisuuskorttikoulutuksella

 • annetaan ulkopuoliselle (toisen yrityksen tiloissa toimivalle) työntekijälle tietoa yhteisten työpaikkojen yleisistä pelisäännöistä ja menettelytavoista.
 • parannetaan työntekijän valmiuksia mahdollisten vaaratilanteiden tunnistamiseen ja turvallisuutta edistävään toimintaan, tapaturmien, ammattitautien ja vahinkojen torjumiseen sekä ennalta ehkäisyyn.

Yleinen työturvallisuuskoulutus luo vankan pohjan työpaikoilla tapahtuvalle perehdyttämiselle.

Kohderyhmä

Yhteisellä työpaikalla tilaajan (pääasiallista määräysvaltaa käyttävän) tiloissa työskentelevät alihankkijoiden ja sopimuskumppaneiden työntekijät.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutuksen ja tentin hyväksytyn suorittamisen jälkeen saat tarvittaessa väliaikaisen todistuksen. Todistus on voimassa, kunnes saat varsinaisen työturvallisuuskortin (4 viikon kuluessa). Työturvallisuuskortti on voimassa 5 vuotta.

Työturvallisuuskorttikoulutus ei ole lakisääteinen. Järjestelmän hallinnointi kuuluu tapaturmavakuutuslaitosten liitolle (TVL) ja kortin rekisteröinti sekä koulutusaineisto kuuluvat Työturvallisuuskeskus ry:lle (TTK).

Työturvallisuuskoulutuksen sisältö

 • Nolla tapaturmaa
  • Työtapaturmien välilliset ja välittömät kustannukset
 • Yhteinen työpaikka
  • Mitä yhteinen työpaikka tarkoittaa?
  • Työturvallisuusvastuut ja velvollisuudet ja roolit
 • Perehdyttäminen
  • Työhön perehdyttäminen ja työturvallisuus
  • Perehdyttämisen haasteet
 • Riskienhallinta
  • Riskien arvioinnin suunnittelu
  • Vaarojen tunnistaminen, vaaratekijät ja -tilanteet sekä toimenpiteet
 • Kuormitustekijöiden tunnistaminen
  • Työkäyttäytyminen
  • Tiedonkulku
  • Vieras työympäristö ja vaihtuvat työryhmät
  • Väkivallan uhka
 • Vaaratekijöiden tunnistaminen
  • Liukastuminen ja kompastuminen
  • Putoaminen
  • Koneet ja laitteet
  • Nostot käsin ja koneella
  • Kemikaalivaarat
  • Käyttöturvallisuustiedote
 • Turvallisuushavainnot ja vaaratilanneilmoitukset
 • Kohderiskiarviointi ja tarkistuslista.

 

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta Lisätiedot
Ei alkavia koulutuksia.