Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskortti on yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi kehitetty valtakunnallinen menettelytapa. Työturvallisuuskorttikoulutuksesta on eri aloille painotettuja versioita. Esimerkiksi teollisuuteen ja palvelualoille sekä  logistiikkaan eli kuljetusalalle on omat koulutuksensa.

Työturvallisuuskorttikoulutuksella

 • annetaan ulkopuoliselle (toisen yrityksen tiloissa toimivalle) työntekijälle tietoa yhteisten työpaikkojen yleisistä pelisäännöistä ja menettelytavoista.
 • parannetaan työntekijän valmiuksia mahdollisten vaaratilanteiden tunnistamiseen ja turvallisuutta edistävään toimintaan, tapaturmien, ammattitautien ja vahinkojen torjumiseen sekä ennalta ehkäisyyn.

Yleinen työturvallisuuskoulutus luo vankan pohjan työpaikoilla tapahtuvalle perehdyttämiselle.

Kohderyhmä

Yhteisellä työpaikalla tilaajan (pääasiallista määräysvaltaa käyttävän) tiloissa työskentelevät alihankkijoiden ja sopimuskumppaneiden työntekijät.

Järjestämme työturvakorttikoulutuksia myös venäjän kielellä.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutuksen ja tentin hyväksytyn suorittamisen jälkeen saat tarvittaessa väliaikaisen todistuksen. Todistus on voimassa, kunnes saat varsinaisen työturvallisuuskortin (4 viikon kuluessa). Työturvallisuuskortti on voimassa 5 vuotta.

Työturvallisuuskorttikoulutus ei ole lakisääteinen. Järjestelmän hallinnointi kuuluu tapaturmavakuutuslaitosten liitolle (TVL) ja kortin rekisteröinti sekä koulutusaineisto kuuluvat Työturvallisuuskeskus ry:lle (TTK).

Työturvallisuuskoulutuksen sisältö

Nolla tapaturmaa

 • Työtapaturmien välilliset ja välittömät kustannukset

Yhteinen työpaikka

 • Mitä yhteinen työpaikka tarkoittaa?
 • Työturvallisuusvastuut ja velvollisuudet ja roolit
  • Johto
  • Keskijohto
  • Työnjohto
  • Työntekijä
 • Työsuojeluorganisaatio

Perehdyttäminen

 • Työhön perehdyttäminen ja työturvallisuus
 • Perehdyttämisen haasteet

Riskienhallinta

 • Riskien arvioinnin suunnittelu
 • Vaarojen tunnistaminen, vaaratekijät ja -tilanteet sekä toimenpiteet
  • Fysikaaliset
  • Kemialliset
  • Terveydelliset
  • Mekaaniset
  • Biologiset
  • Organisatoriset

Kuormitustekijöiden tunnistaminen

 • Työkäyttäytyminen
 • Tiedonkulku
 • Vieras työympäristö ja vaihtuvat työryhmät
 • Väkivallan uhka

Vaaratekijöiden tunnistaminen

 • Liukastuminen ja kompastuminen
 • Putoaminen
 • Koneet ja laitteet
 • Nostot käsin ja koneella
 • Kemikaalivaarat
 • Käyttöturvallisuustiedote

Turvallisuushavainnot ja vaaratilanneilmoitukset

Kohderiskiarviointi ja tarkistuslista

Lisätiedot

Venäjänkieliset kurssit: Kouluttaja Andrei Miagkov, puh. 044 790 6268
 

Lue lisää
Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Työturvallisuuskorttikoulutus rakennusalalle Sisustaminen ja pintakäsittely;Rakentaminen;Sisustaminen 02.07.2019

Ajankohta
02.07.2019 08:00 - 16:00

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta Osallistumismaksu: 107 €

Hintaan sisältyy alv 24 %. Koulutusmaksu sisältää materiaalin ja kortin kustannukset sekä aamukahvin (+ sämpylä) ja linjastolounaan ravintola Nastassa.

HUOM! Heinäkuun jakso ei sisällä tarjoilua, koska  ravintolamme on suljettuna 1.7.-. Oppilaitoksessa  on juoma-/eväsautomaatteja ja lähistön ruokapaikkoina mm. Prisma Koivistonkylä sekä Lahdesjärven ABC.  Koulutuksen hinta  ilman ateriaa on 107 euroa (sis.  alv 24%).

Laskutus koulutuspäivän jälkeen. Yrityslaskutuksessa ilmoitetaan yrityksen virallinen nimi, laskutusosoite (ensisijaisesti sähköinen) ja Y-tunnus. Nämä tiedot ilmoitetaan lähipäivänä tuloilmoituksessa, mikäli verkkolomakkeelta tiedot puuttuvat tai maksajatiedot ovat muuttuneet.

Hakeutuminen
Hakuaika: 21.05.2019—25.06.2019

Ilmoittautumislomakkeella pyydetään täydelliset henkilötiedot; tiedot annetaan suojatussa yhteydessä ja ne tallentuvat oppilaitoksen opiskelijahallintojärjestelmään. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käyttämisestä tietosuojaselosteessa. Mikäli ilmoittautumista ei pysty tekemään, on koulutus täynnä.

Kutsu koulutuspäivään lähetetään erikseen noin viikkoa ennen koulutuspäivää. Käytämme viestinnässä sähköpostia, joten tarkistathan, että se on kirjoitettu oikein.

HUOM! Paikkoja on rajoitetusti.


Hakulomakkeeseen
Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
kouluttaja Tuomo Roppola, puh 044 7906 338
Kouluttaja Jyrki Salakoski, puh. 044 7906 332
Kouluttaja Pirjo Sillman, puh. 044 7906 330

Hakeutuminen:
Sihteeri  Anne Mäkinen, puh. 044 7906 321

Tarjouspyynnöt ryhmälle:
Koulutuspäällikkö Marko Uusitalo, puh. 044 7906 330

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruuttaminen tulee tehdä 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuspäivänä, veloitamme koko hinnan.
Mikäli koulutus peruuntuu tai keskeytyy oppilaitoksesta aiheutuvasta syystä, palautetaan kaikki maksut täysimääräisinä. Oppilaitos ei vastaa peruutuksista mahdollisesti aiheutuvista muista osallistujan lisäkuluista. Koulutuksen peruuntumisesta ilmoitetaan sähköpostitse tai tekstiviestillä.

Työturvallisuuskorttikoulutus rakennusalalle Sisustaminen ja pintakäsittely;Rakentaminen;Sisustaminen 06.08.2019

Ajankohta
06.08.2019 08:00 - 16:00

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta Osallistumismaksu: 124 €

Hintaan sisältyy alv 24 %. Koulutusmaksu sisältää materiaalin ja kortin kustannukset sekä aamukahvin (+ sämpylä) ja linjastolounaan ravintola Nastassa.

HUOM! Heinäkuun jakso ei sisällä tarjoilua, koska  ravintolamme on suljettuna 1.7.-. Oppilaitoksessa  on juoma-/eväsautomaatteja ja lähistön ruokapaikkoina mm. Prisma Koivistonkylä sekä Lahdesjärven ABC.  Koulutuksen hinta  ilman ateriaa on 107 euroa (sis.  alv 24%).

Laskutus koulutuspäivän jälkeen. Yrityslaskutuksessa ilmoitetaan yrityksen virallinen nimi, laskutusosoite (ensisijaisesti sähköinen) ja Y-tunnus. Nämä tiedot ilmoitetaan lähipäivänä tuloilmoituksessa, mikäli verkkolomakkeelta tiedot puuttuvat tai maksajatiedot ovat muuttuneet.

Hakeutuminen
Hakuaika: 22.05.2019—30.07.2019

Ilmoittautumislomakkeella pyydetään täydelliset henkilötiedot; tiedot annetaan suojatussa yhteydessä ja ne tallentuvat oppilaitoksen opiskelijahallintojärjestelmään. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käyttämisestä tietosuojaselosteessa. Mikäli ilmoittautumista ei pysty tekemään, on koulutus täynnä.

Kutsu koulutuspäivään lähetetään erikseen noin viikkoa ennen koulutuspäivää. Käytämme viestinnässä sähköpostia, joten tarkistathan, että se on kirjoitettu oikein.

HUOM! Paikkoja on rajoitetusti.


Hakulomakkeeseen
Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
kouluttaja Tuomo Roppola, puh 044 7906 338
Kouluttaja Jyrki Salakoski, puh. 044 7906 332
Kouluttaja Pirjo Sillman, puh. 044 7906 330

Hakeutuminen:
Sihteeri  Anne Mäkinen, puh. 044 7906 321

Tarjouspyynnöt ryhmälle:
Koulutuspäällikkö Marko Uusitalo, puh. 044 7906 330

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruuttaminen tulee tehdä 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuspäivänä, veloitamme koko hinnan.
Mikäli koulutus peruuntuu tai keskeytyy oppilaitoksesta aiheutuvasta syystä, palautetaan kaikki maksut täysimääräisinä. Oppilaitos ei vastaa peruutuksista mahdollisesti aiheutuvista muista osallistujan lisäkuluista. Koulutuksen peruuntumisesta ilmoitetaan sähköpostitse tai tekstiviestillä.