Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala sopii

 • avustajana tai ohjaajana koulussa tai aamu- ja iltapäivätoiminnassa työskentelevälle
 • kasvusta ja kehityksestä, oppimisen ja toiminnan ohjaamisesta sekä erityistä tukea tarvitsevista lapsista lisää tietoa tarvitsevalle
 • ohjaus- ja kasvatusalan tehtävistä kiinnostuneelle
 • alalle hakeutuvalle.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää toimintakykyä ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalan sisältö

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala muodostuu neljästä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
 • Oppijan ja oppimisen ohjaus
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus.

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa
 • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Tutkinnon muodostumisesta tarkemmin ePerusteista.

 

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala) Sosiaali- ja terveysala Tutkintoon valmistava 13.08.2020—27.04.2021

Kiinnostaako sinua ohjaus- ja kasvatusalan tehtävät?
Toimitko avustajana tai ohjaajana koulussa tai aamu- ja iltapäivätoiminnassa?
Tarvitsetko lisää tietoa kasvusta ja kehityksestä, oppimisen ja toiminnan ohjaamisesta sekä erityistä tukea tarvitsevista lapsista?
Suunnitteletko alalle hakeutumista?

Koulutuksen alkamis- ja päättymisajat ovat alustavia suunnitelmia ja saattavat muuttua.

Tavoite

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteet muuttuivat 1.1.2019 alkaen. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala muodostuu neljästä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta, jotka ovat:

1. Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
2. Oppijan ja oppimisen ohjaus
3. Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä
4. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus
5. Valinnaiset tutkinnon osat
    - Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa JA
    - Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Kohderyhmä

Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää toimintakykyä ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti. 

Hinta

Koulutusmaksu 350 €. Laskutetaan koulutuksen alkamisen jälkeen.

Koulutusmaksuja ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa.

Hakeutuminen
Hakuaika: 02.03.2020—15.04.2020

PÄÄSYVAATIMUKSET

• Vähintään 18 vuoden ikä hakuajan päättymiseen mennessä
• Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
• Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso tai YKI 3)
• Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
• Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä: Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu näihin vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf
• Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

VALINTAKRITEERIT

Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:
• Soveltuvuus alalle
• Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
• Oppimisvalmiudet, kyky itsenäiseen opiskeluun
• Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
• Vuorovaikutustaidot
• Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
• Koulutustarve ja urasuunnittelu
• Alaan liittyvät vahvuudet

HAKEUTUMINEN

Koulutuksen hakulomake avautuu alkuvuodesta 2020 ja hakupäivämäärät tarkentuvat lähempänä.

Toteutus

• Päivä-monimuotokoulutus, joka alkaa orientointijaksolla. Orientointijaksolla tehdään jokaiselle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).
• Orientointijakson jälkeen oppiminen on työpainotteisesta. Oppimista tukevat lähipäivät ja itsenäisen työskentelyn päivät. Tutkinnon osat suoritetaan näyttöinä työpaikoilla.
• Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00.
• Koulutus on päätoimista. Päätoiminen opiskelu edellyttää useimmiten opintovapaata/irrottautumista työstä. Opintoihin on mahdollista hakea esim. opintotukea, aikuiskoulutustukea tai työttömyysetuutta (omaehtoinen opiskelu).
• Koulutukseen sisältyvä loma-aika tarkentuu myöhemmin.

Tutkinnon perusteisiin voit käydä tutustumassa osoitteessa:
https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/6055264

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Kouluttaja Ninna Sipinen, puh. 044 7906 621
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 7906 379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 7906 401

Opintotukiasiat
Opintoneuvoja, puh. 044 7906 373