Kehitä yrityksesi liiketoiminta tämän hetken maailman tilanteeseen ja trendeihin sopivaksi. Tule rakentamaan yhdessä muiden yrittäjien kanssa yrityksellesi tämän päivän brändi, jossa on ajankohtaiset ja toimivat myyntiprosessit ja markkinointikanavat. Löydetään yhdessä keinot tehdä mielekästä myyntiä ja keksitään keinoja myynnin kasvattamiseen.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on saada työkaluja oman liiketoiminnan kehittämiseen brändin, palvelumuotoilun, myynnin ja markkinoinnin osa-alueilla. Koulutuksesta saat myös varmuutta ja innostusta yritystoimintaasi.

Kohderyhmä

Valmennusohjelma on tarkoitettu pienyrittäjille, jotka haluavat kehittää yritykselleen ajankohtaista, persoonallista ja toimivaa markkinointia ja myyntiä.

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus sopii kaikille päätoimisille yrittäjille, joiden keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Koulutuksen kesto on noin 6 kk.

Koulutuksen aikana suoritetaan kaksi osaa yrittäjän ammattitutkinnosta ja osaaminen osoitetaan kehittämällä oman yrityksen toimintaa. Mentoreina toimivat Veera Matilainen, Toteutustehdas ja Kati Haikola-Mehtälä, Toinen Toimisto.

Sisältö

Valmennuskokonaisuuden keskeisiä elementtejä ovat teemoitetut lähipäivät, yhdessä tekeminen ja ryhmätapaamiset. Intensiivinen valmennuskokonaisuus on suunniteltu ja toteutetaan yhdessä yrittäjien kanssa. Lähipäivien teemoja jatketaan ryhmässä toteutettavissa mentorointitapaamisissa, joissa syvennetään omaa osaamista. Valmennukselle luodaan myös yhteinen facebook-ryhmä.  

Valmennuksen sisältö:

  • 15.9.2020 klo 9-15 Yrittäjän brändikäsikirja: arvojumppa, yritysilme, oman persoonan hyödyntäminen, visio
  • 28.10.2020 klo 9-15 Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen: asiakastuntemus, asiakasprofiili, palvelupolku, empatiakartta ja arvomatriisi, asiakassegmentointi
  • 3.12.2020 klo 9-15 Myyntipäivä: myyntiprosessit ja lainalaisuudet, tavoiteasetanta, kanavat ja mittarit
  • 26.1.2021 klo 9-15 SoMepäivä: kanavat, automaatiotyökalut, vuosikello, budjetointi ja uutiskirje
  • 12.3.2021 klo 9-15 PechaKucha: oppimisen arviointi

Ryhmätapaamiset ovat 1.10.2020, 13.11.2020, 8.1.2021 ja 15.2.2021 klo 9-12. Valmennukseen osallistuminen edellyttää sinulta sitoutumista työskentelyyn ja aitoa halua kehittää yrityksesi toimintaa yhdessä toisten yrittäjien kanssa.

Ajankohta

15.09.2020—12.03.2021

Paikka

Lähiopetus pidetään TAKKin Nirvan kampuksella, Kurssikeskuksenkatu 11.

Hinta

Oppisopimuskoulutus päätoimiselle yrittäjälle, opiskelijamaksu 100 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu). Koulutusta rahoittaa myös Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hakeutuminen
Hakuaika: 27.03.2020—25.08.2020

Koulutukseen hakeudutaan TAKKin nettisivujen kautta www.takk.fi/yrittajyys.
Hakuaika päättyy 25.8.2020.

 

Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Olemme mielellämme avuksi, mikäli sinulla on kysyttävää.

Kouluttaja Elisa Haikala
puh. 044 7906 460
elisa.haikala@takk.fi

Koulutussuunnittelija Tuija Pohjansaari-Kirmo
puh. 044 7906 434
tuija.pohjansaari-kirmo@takk.fi

Oppisopimusasiat
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää
puh. 044 7906 473
harri.huhdanpaa@takk.fi