Taka- ja sivulaitanostimien tarkastus -kurssilla perehdytään nostimiin ja niiden tarkastamiseen. Teoriaosuudessa käydään läpi taka- ja sivulaitanostimiin liittyvät standardit, tarkastustoiminnan ohjeistukset ja tarkastustoimintaa ohjaava lainsäädäntö. Käytännön harjoituksissa käydään perusteellisesti läpi takalaitanostimen tarkastaminen.

Kurssi sopii taka- ja sivulaitanostimien tarkastajien lisäksi nostimien parissa toimiville asentajille ja korjaajille.